Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Помощ относно онлайн услуги

Повече информация за онлайн услугите ще намерите в следните теми:

Теми

 

Подаване на заявка за марка

За подаването на заявка за марка на Европейския съюз могат да се използват два формуляра.

 

Теми

Подаване на заявка за дизайн

Нашата заявка за дизайн ви дава възможност да качвате статични и триизмерни изображения с функцията за плъзгане и пускане. Можете да изберете между два електронни формàта — формуляр в четири стъпки с интегрирани указания за регистрация по Fast Track или разширен формуляр за по-сложни заявки.

Преди да подадете заявка, можете да направите справка и със съвети и най-добри практики за подаване на заявка за дизайн, за да избегнете грешки при подаването на заявката.


Теми

 

Обяснения за формулярите

За да решите кой формат е по-подходящ за нуждите ви, разгледайте характеристиките на всяка от процедурите по-долу:

 
Формуляр в четири стъпки Разширен формуляр
Заявка по Fast Track — можете да регистрирате дизайн за два дни или по-бързо x
Можете да проверите за сходни дизайни в DesignView x
Означение на продукта от нашата база данни по Класификацията от Локарно Означение на продукта от нашата база данни по Класификацията от Локарно или собствено означение
Плащане с кредитна карта или по разплащателна сметка Плащане с кредитна карта, по разплащателна сметка или с банков превод
x Можете да използвате други дизайни като образец
x Можете да предоставите информация за изложбен приоритет
x Можете да изберете да претендирате за приоритет на по-късен етап (опцията „предявяване на претенция за приоритет по-късно")
Ако се претендира за приоритет, е необходимо да се представят удостоверителни документи Можете да претендирате за приоритет, без да прилагате документи (опцията „изпращане на документи по-късно")
x Импортиране и/или добавяне на представител, ако сте влезли в системата като заявител
Импортиране и/или добавяне на заявители и импортиране на допълнителни представители, ако сте влезли в системата като представител Импортиране и/или добавяне на заявители и добавяне на допълнителни представители, ако сте влезли в системата като представител
 

За информация как проверяваме заявките за дизайни, можете да прочетете нашите Насоки

„Goods and Services Builder“

„Goods and Services Builder“ е референтният инструмент за създаване на списъци с термини. В този раздел се разяснява как да създавате, редактирате и управлявате списъци на стоки и услуги, което ще ви спести време при следващото електронно подаване, като едновременно с това ви напътства, за да използвате по-често хармонизираната база данни.

 

Теми

Подаване на други формуляри

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) предоставя онлайн формуляри за искане на проверка на документи във връзка с регистрацията или заявката за марка на Европейския съюз (марка на ЕС) или регистриран дизайн на Общността (РДО), за искания за подновяване на марка на ЕС или РДО и за вписване в регистъра (вписвания). Можете също да заличите или определите представител, както и да поискате преобразуване на марка на ЕС или международна регистрация (МР) онлайн. За да използвате тези възможности, трябва да влезете в системата.

За тези операции се дължи такса.

 

Теми

Проверка на заверени копия

Чрез тази функция можете да проверявате автентичността на заверените копия, генерирани онлайн.

В полето за търсене въведете идентификационния код на завереното копие и кликнете върху бутона „Проверка“. Ще се отвори оригиналът.

Бележка: Кодът различава малки и големи букви.

Опцията е налична в следните случаи:

  • когато заявката е вече публикувана,
  • в случаи на формуляр за заявка за марка на ЕС, при които заявката за марка е подадена след 1 януари 2008 г.,
  • в случаи на удостоверение за регистрация на марка на ЕС, издадено след 1 януари 2001 г.,
  • за заверени копия на удостоверение за регистрация на дизайн на Общността.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.