Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Как се управляват, създават и редактират термини в моя списък

Този раздел е проектиран така, че да можете да управлявате и редактирате лесно термините във вашия списък.

В лявата част на екрана ще видите полетата Действия и Добавяне на термини, с които може да създадете списъка си с термини и да получите достъп до Fast Track.

 • Действия

  Нов
  Кликнете върху „Нов“, за да създадете нов списък с термини. В първата стъпка трябва да изберете предпочитания език за списъка, който може да е един от 23-те езика на ЕС, и да наименувате списъка.

  Изтегляне
  Кликнете върху „Изтегляне“, за да изтеглите списъка си във външен документ на вашия компютър. От падащото меню изберете предпочитания формат (.txt или .csv) за файла за изтегляне и къде желаете да го прегледате на компютъра си.

  Запазване
  Кликнете върху „Запазване“, за да запазите избраните списъци със стоки и услуги във вашето потребителско пространство. Обърнете внимание, че функцията „автоматично запазване“ се задейства на всеки 10 минути.

  Защо е необходимо да влезете в системата?
  Тъй като вашият списък се запазва само в User Area, трябва да влезете в „Запазване“ или „Създаване на дубликат“ на вашия списък.

  Системата ще ви предупреди за функцията, която не можете да използвате, ако сте потребител, който не е влязъл в системата, като се покаже съобщение: „Тази функция е достъпна само за регистрирани потребители. Влезте в системата, за да продължите.“

  Освен това системата ще ви предупреди, че можете да загубите данните: „Обърнете внимание, че ще загубите цялата информация от предишния списък. За да запазите работата си, ви препоръчваме да изтеглите настоящия си списък и след това да го импортирате повторно, така че да възстановите направеното.“

  Създаване на дубликат
  — за да създадете копие на вашия списък изберете „Създаване на дубликат“. В падащото меню въведете ново наименование в полето „Ново наименование на списъка“. Обърнете внимание, че за да създадете дубликат, най-напред трябва да запазите списъка.

  Превод
  — можете да преведете списъка си на един от 23-те езика на ЕС. Първо, от падащото меню трябва да посочите езика, който искате да използвате; след това посочете къде желаете да запазите превода на компютъра си.

  Експортиране за електронно подаване
  Изберете това, ако желаете да експортирате списък на стоки и услуги за електронно подаване. Системата ще ви покаже наличните опции. След като изберете опция, новото електронно подаване ще изтегли списъка ви.

  Импортиране на файл със списъка на стоки и услуги
  Каченият от вас файл и списъкът ви трябва да са на един и същ език. Допустимите файлови формати са TXT, CSV и XLS.

 • Добавяне на термини

  Ръчно
  Това поле ви позволява да добавите ръчно в списъка специфичен термин. Можете или да изберете класа и да въведете стоките и услугите, отделени с точка и запетая (;), или да добавите ваш собствен списък на стоки и услуги, като изберете клас и поставите списъка в текстовото поле.

  След като добавите вашите термини в списъка или самия списък, кликнете върху „OK“ и валидирането ще започне.

  Търсене
  Това ви позволява да въведете вашите термини в полето за търсене, да прегледате всички съществуващи стоки и услуги в HDB (хармонизираната база данни) и да изберете предпочитаните си опции.

  Импортиране
  Ако вече сте създали списък на стоки и услуги и желаете да го импортирате, първо трябва да изберете файла от вашия компютър и след това да кликнете върху OK => Стартиране на валидиране => Показване на списък (валидиран).

  При качване на файл в приложението „Builder“ трябва да имате предвид две важни неща:

  1. Файлът, който желаете да качите, трябва да е на същия език, който сте избрали първоначално при създаването на вашия списък.
  2. Допустимите формати за вашия списък са .txt или .csv. Ако изберете друг формат, ще се появят съобщения за грешка, които ви уведомяват, че файловете не са в нужния формат (вж. по-горе).

  Асистент за класове 35 и 37
  Въз основа на избраните преди това термини можете да генерирате автоматично собствен клас 35 и клас 37.

  Ако ви се налага да свържете термина си с някоя от следните услуги — търговия на дребно, поддръжка и ремонт, монтаж или търговия на едро — този инструмент ще ви помогне да генерирате автоматично нови термини, които са съвместими с клас 35 и клас 37.

  1. Първо, изберете новия клас, който желаете да генерирате автоматично, след което изберете услугата.
  2. Изберете от кой от вашите използвани класове желаете да стартирате автоматичното генериране или прегледайте хармонизираната база данни.
   Системата ще ви уведоми дали вашите класове са съвместими с класове 35 и 37.
  3. Кликнете „OK“, за да видите генерирания списък.
 • Функции на „Builder“

  Редактиране на термин
  Като задържите мишката над даден термин, ще се появи иконата „Редактиране“, което можете да направите ръчно.

  Преместване на термин
  Можете да промените последователността на термините в списъка си, като кликнете върху самия термин и го преместите на предпочитаното от вас място.

  Преглед на пътеката на термина в HDB (ХБД)
  Използвайте тази функция, за да видите пътеката на вашите подбрани стоки и услуги чрез таксономията в ХБД.

  Проверка в други бази данни
  използвайте тази функция, за да проверите дали вашият термин вече съществува в други списъци или бази данни. Обърнете внимание, че резултатите от тази проверка са само за информация и тъй като не се администрират от нас, не можем да гарантираме точността на други източници.

  Автоматично разпознаване на заглавията на класовете
  когато създавате вашия списък, системата може да разпознае автоматично дали използвате заглавия на класове и ще ви предложи еквивалентни термини без загуба на обхвата. Можете да изберете да приемете или откажете тези промени.


  Филтриране на прегледите
  Тази опция ви позволява да работите върху списъка си, като филтрирате термините в зависимост от валидирането (зелен, оранжев, черен и червен).

 • Валидни символи
  Наименование Символ Пример
  Букви а-я А-Я Части и принадлежности за превозни средства
  Цифри 0—9 MP3 плеъри
  Тире - (asci код 045) Училища-пансиони
  Ъглови скоби < > Еърсофт оръжия> 0,5 джаула
  Наклонена черта / Видеоплеъри/видеомагнетофони
  Звездичка * Облекло*
  Скоби ( ) Наръчници за обучение (ръководства)
  Фигурни скоби { } Кривошипи{части от машини}
  Квадратни скоби [ ] Емайли [лакове]
  Двоеточие : (ascii код 058) Услуги във връзка със: електрически вериги и електронни схеми, компоненти
  Запетая , Царевично брашно, малтоза
  Единична кавичка ' (ascii код 039) Painters' brushes
  Точка и запетая (не е прието на гръцки) ; (ascii код 059) Ядрени реактори; Препарати за леярско формоване
  Средна точка (прието само на гръцки) · (ascii код 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.