Разгледайте меню помощ - Условия за използване на User Area


Подавали ли сте заявка до EUIPO преди това?

Вид потребител

Правен субект или физическо лице
 • Физическо лице, което действа от мое име
 • Дружества или предприятия и други юридически образувания (сдружения на фабриканти, производители и т.н.), включително органи, учредени съгласно публичното право, се считат за юридически лица ако, съгласно условията на законодателството, което се прилага по отношение на тях, могат от свое собствено име да бъдат носители на права и на задължения от всякакъв характер, да сключват договори или да извършват други правни действия или да участват като страна в съдебни производства.
  • Собственик или директор/изпълнителен директор
Представител
 • Физическо лице, което действа от името на моето дружество
  • Упълномощен служител
 • Действие от страна на адвокат/практикуващ юрист от името на сдружение/адвокатска кантора
 • Адвокат/практикуващ юрист, който не работи за сдружение/адвокатска кантора

Импортиране на съществуващ контакт

Търсене на Вашия профил чрез ID или име на член

ID Организация Вид Име Държава Опции

Импортиране на съществуващ контакт

Търсене на Вашия профил чрез ID или име на член

ID Организация Вид Име Държава Опции

Избирайки тази опция Вие приемате реда и условията на програмата за ключови потребители


Името на лицето за контакт във Вашата организация

Ще използваме този имейл за комуникация с Вас относно програмата за ключови потребители

Ще използваме този телефонен номер за комуникация с Вас относно програмата за ключови потребители

Изберете езика, на който бихте желали да получавате съобщенията в качеството си на ключови потребители

Ще получавате известия за публикуваните новини и наличните статистически данни във вашата User Area

Вид потребител

Правен субект или физическо лице
 • Физическо лице, което действа от мое име
 • Дружества или предприятия и други юридически образувания (сдружения на фабриканти, производители и т.н.), включително органи, учредени съгласно публичното право, се считат за юридически лица ако, съгласно условията на законодателството, което се прилага по отношение на тях, могат от свое собствено име да бъдат носители на права и на задължения от всякакъв характер, да сключват договори или да извършват други правни действия или да участват като страна в съдебни производства.
Представител
 • Физическо лице, което действа от името на моето дружество
  • Упълномощен служител
 • Действие от страна на адвокат/практикуващ юрист от името на сдружение/адвокатска кантора
 • Адвокат/практикуващ юрист, който не работи за сдружение/адвокатска кантора

Създаване на нов профил

Подробни данниАко сте въвели адреса си на пинин, поправете го. Имайте предвид, че Службата очаква адресите да бъдат изписани на английски или друг език на Европейския съюз. Вашата заявка ще премине формална проверка.
Посочете името и/или адреса на заявителя на английски език или на друг език на Европейския съюз.


напр. 00 359-123456789
напр. 00 359-123456789

Създаване на нов профил

Подробни данни

напр. 00 359-123456789
напр. 00 359-123456789
напр. 00 359-123456789
напр. 00 359-123456789

Метод за комуникация