Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Управление

Марките на Европейския съюз (марки на ЕС) могат да бъдат предмет на продажба, лицензия, изменение и подновяване. Промените в регистрирани марки се публикуват в Бюлетина за марките на Европейския съюз.

 

Как да запазите закрилата

Регистрацията на марка на ЕС е за срок от 10 години, но може да бъде подновявана неограничено. На всеки 10 години трябва да си отговаряте на въпроса: „Искам ли да подновя тази марка?“ Отговорът зависи от вашата стратегия за марките.

Желаете ли да запазите закрилата?

Подновяване 

Имате следните три възможности.

 1. Подновяване. Подновяването онлайн струва 850 EUR за един клас, 50 EUR за втори клас и 150 EUR за трети клас и всеки следващ след него. Ако желаете да запазите закрилата за цялата територия на ЕС, подновете марката онлайн.


 2. Преобразуване. Ако желаете да запазите права върху марката само в определени държави членки, можете да преобразувате регистрацията на вашата марка на ЕС в национални регистрации. Мост за ИС


 3. Отказ от права. Ако решите да не подновявате марката в ЕС, свързаните с нея права ще изтекат.

 

Кога да подновите марка

Спазването на срока за подновяване е ваша отговорност. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) по принцип уведомява вас или вашия представител в срок от шест месеца преди изтичането на валидността на марката, че тя трябва да бъде подновена. Всяко лице, което има права върху вашата марка на ЕС, например лицензополучател, също ще бъде уведомено от Службата.

Искането за подновяване следва да бъде подадено, а таксата — платена в срок от шест месеца преди изтичането на валидността на марката. Формулярът може да бъде подаден до датата на изтичане на валидността на регистрацията.

Ако не сте успели да спазите срока, но все още искате да подновите марката, имате възможност да го направите шест месеца след датата на изтичане, като има надценка от 25 %.

Всеки период от първия списък започва и приключва със стъпка, указана в следния списък.

 • Период на регистрация
 • Подновяване онлайн
  Стандартна такса
 • Закъсняло подновяване онлайн
  Допълнителна такса
  (25 % надценка)
 • 10/06/2007 г.

  Дата на подаване
 • 11/12/2016 г.

  Начало на периода за подновяване
 • 10/06/2017 г.

  Последен ден за подновяване със стандартната такса
 • 10/12/2017

  Последна възможност за подновяване

Начини на подновяване

EUIPO препоръчва подновяването онлайн като най-бързия, най-евтиния и най-лесния метод. Има формуляр на хартиен носител, който може да бъде изпратен по пощата или по куриер. Таксата за подновяване чрез хартиен носител е 1 000 EUR, докато тази за подновяване онлайн е 850 EUR. Не забравяйте, че при подновяване не можете да внасяте промени в марката. Можете да ограничите списъка на стоките и услугите, за които сте подали заявка преди 10 години, но не можете да добавяте стоки или услуги.

Уведомете ни, ако има промяна във вашите данни

напр. в името ви или наименованието на дружеството, в адреса или информацията за връзка с вас.

Въведете промените в личните си данни

User Area 

Защо?

Ако не сте определили представител, трябва да се свържем директно с вас. Затова е много важно да ни информирате за всяка промяна в личните ви данни. Дори да сте определили представител, във ваш интерес е данните относно стопанската ви дейност да бъдат актуални. Възможно е да се наложи ние или трета страна да се свържем с вас.

 

Кога?

Няма официален срок. Колкото по-скоро ни уведомите за промените, толкова по-добре.

 

Как?

Ако имате представител, уведомете него, а той ще свърши всичко останало. Лесно може да го направите и сами чрез вашия онлайн профил в User Area. Влезте в профила си в User Area и използвайте менюто с опции, за да внесете съответните промени в личните си данни.

Промените в личните данни не трябва да засягат самоличността на заявителя/притежателя. Промяна в самоличността на заявителя се нарича прехвърляне.

Юридическите лица могат да имат само един официален адрес. В случай на съмнения EUIPO може да отправи искане за представяне на доказателство за правната форма или адреса.

Когато посочвате своя идентификационен номер, не е необходимо да посочвате всички права, на които сте титуляр. Промяната ще бъде приложена автоматично върху всички тях.

Мога ли да продам своята марка на ЕС или да отдавам лицензията върху нея?

Вашата марка е актив. Собствеността може да бъде предмет на лицензия или продажба. Основната разлика между тези две възможности е, че когато прехвърляте марка на ЕС, трайно прехвърляте собствеността на трета страна, докато при лицензията я запазвате. Все едно продавате или съответно отдавате под наем къщата си. Възможно най-скоро след постигането на споразумение трябва да ни уведомите за подробностите.

Подайте искане за вписване бързо и лесно онлайн

Подаване 

Лицензиране и прехвърляне на собственост — подробна информация
Вие решавате дали да отдадете лицензия, или да прехвърлите вашата марка на ЕС. Ние трябва единствено да сме сигурни, че сме вписали резултата правилно. Обмислете следните въпроси:

Вписване на лицензия или прехвърляне?

 
  Прехвърляне Лицензия
Такса Не се начислява административна такса. Административна такса — 200 EUR за марка
Максимална такса в размер на 1 000 EUR (при условие че страните по всички лицензии са едни и същи).
Географски обхват Правото ви ще бъде прехвърлено на територията на целия ЕС. Правата може да са предмет на лицензия за определени държави в ЕС.
Срок Няма определен срок за прехвърляне на правото ви. Можете да преотстъпите правото си чрез лицензия за определен период.
Стоки и услуги Може да прехвърлите само част от списъка на стоки и услуги. Може да отдадете лицензия само за част от списъка на стоки и услуги.
 

Кога?

Трябва да ни уведомите възможно най-скоро след постигането на споразумение между вас и друга страна.

 

Как?

Необходимо е само да отправите искане прехвърлянето или лицензията да бъдат вписани в регистъра — това се нарича искане за вписване. Можете да подадете искане за вписване бързо и лесно онлайн или по пощата, или по куриер.

Ако и за двете страни е определен един и същ професионален представител (и той представлява настоящия притежател), той може да направи искането от ваше име. В такива случаи не е необходимо да подавате копие от акта за прехвърляне или лицензия.

Защо да преразглеждате обхвата на марка след регистрацията

Възможно е да поискате да преразгледате обхвата на закрила на вашата марка на ЕС от стратегически съображения или поради външни фактори, например ако конкурент заплашва да атакува правата ви, освен ако не намалите обхвата на марката. Не забравяйте, че можете само да ограничавате обхвата на вашия списък на стоки и услуги. Не можете да го разширявате. Ограничаването на обхвата на вашата марка на ЕС след регистрацията се нарича частичен отказ от права.

Подайте искане за пълен или частичен отказ от права

Подаване 

 

Кога да преразглеждате обхвата на марка след регистрацията

Незабавно. Само ни уведомете. Но не забравяйте, че впоследствие няма да можете да възстановите първоначалния списък.

 

Как да преразглеждате обхвата на марка след регистрацията

Най-лесният начин е да използвате онлайн формуляра за частичен отказ от права. Искането ви може да бъде подписано от вас или от вашия представител и трябва да бъде формулирано ясно и недвусмислено. Обърнете внимание, че след намаляването на обхвата на закрилата няма да ви бъде издаден нов сертификат за регистрация. Нов сертификат се издава само в случаите, когато EUIPO трябва да направи промяна по своя собствена инициатива. Ако желаете да получите нов документ — сертифициран или не — можете да подадете искане чрез онлайн формуляра за проверка на досие.

Какви други действия можете да предприемете във връзка с правото на закрила?

Има и други (не толкова често използвани) действия, които можете да предприемате във връзка с правото си. Повече информация ще намерите в User Area, но тук сме обобщили основното.

Подайте други искания онлайн

Подаване 

 • Преобразуване: Това е връзката между марките на ЕС и националните марки. Ако заявката ви е отхвърлена или вашата марка на ЕС престане да съществува, защото сте се отказали от правата си или поради отказ или отмяна на регистрацията, можете да я преобразувате в една или повече национални заявки. Преобразуваните национални марки запазват датата на заявяване за марка на ЕС. Мост за ИС

   


 • Разделяне: С това действие можете да разделите вашата марка на ЕС на две или повече марки.

   


 • Вещни права: Имате възможност да използвате вашата марка като обезпечение.


 • Предходност: При установяване на подобни връзки може да предявите претенция за предходност на по-ранна национална марка (или по-ранна международна регистрация с действие в държава членка). В този случай заявката за марка на ЕС представлява обединяване на по-ранни национални регистрации. Ако предявите претенция за предходност на една или повече регистрирани по-рано национални марки и претенцията ви бъде приета, имате избор да не подновявате по-ранните национални регистрации. Ако се откажете от по-ранната национална марка или допуснете регистрацията ѝ да изтече, ползвате същите права, каквито бихте имали, ако регистрацията на по-ранната марка е била продължена. Претенцията за предходност може да бъде предявена в срок от два месеца от датата на заявяване на марката на ЕС или след регистрацията.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.