Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Промяна на банковата сметка на EUIPO: закриване на сметката в банка BBVA

На 17 февруари 2018 г. беше сменена една от двете използвани от EUIPO банкови сметки, по които потребителите могат да извършват преводи за такси и разноски или да захранват със средства текущи сметки.

Потребителите следва да имат предвид, че считано от 17 септември 2018 г., старата банкова сметка, използвана от Службата, ще бъде окончателно закрита, като всички извършвани по нея плащания ще бъдат отхвърляни.

 

Двете банкови сметки, използвани за тази цел от Службата понастоящем се управляват от CaixaBank и Banco Santander:

 

БАНКА

ЛОГО

АДРЕС

БАНКОВА СМЕТКА (IBAN)

BIC

CaixaBank

Alicante (Испания)

ES03 2100 2353 0107 0000 0888

CAIXESBBXXX

Banco Santander

Alicante (Испания)

ES08 0049 6659 0121 1622 4792

BSCHESMMXXX

 

Онлайн приложението за електронно подаване на документи на EUIPO е напълно актуализирано след въвеждането на тази промяна.

За да улесни потребителите, от датата на промяната EUIPO временно приемаше плащания по старата банкова сметка, поддържана от BBVA.

От 17 септември 2018 г. обаче банковата сметка в банка BBVA ще бъде закрита. Службата ще инструктира BBVA да блокира всички входящи плащания по сметката, считано от тази дата.

От 17 февруари 2018 г., датата на промяната, Службата разпространява широко информация по този въпрос. Изпратени са повече от 1 000 писма на потребители, които са продължавали да плащат по сметката в BBVA, и след като те са били уведомени за промяната, понастоящем само 2 % от плащанията постъпват по старата сметка.

Молим любезно потребителите да имат предвид, че след окончателното закриване на сметката в банка BBV, всички плащания, извършени по нея след 17 септември ще бъдат автоматично отхвърляни.

Подробности за промяната ще намерите в Съобщение № 1/2018 на Изпълнителния директор на Службата от 16 февруари 2018 г.

 

 

Обща информация

+34 965 139 100

information@euipo.europa.eu

+34 965 131 344

Формуляр за контакт
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.