Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Класификация от Ница (марки)

Класификацията от Ница е система за класифициране на стоки и услуги за целите на подаване на заявки за марки на Европейския съюз (ЕС). Тя съдържа 45 класа.

Класификацията от Ница разпределя стоките в класове от 1 до 34, а услугите — в класове от 35 до 45. Всеки клас е представен от заглавие на класа, което съдържа обща информация за типа стоки или услуги, обхванати от него. Например, заглавието на клас 25 е "Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава", а заглавието на клас 15 — "Музикални инструменти".

Всеки клас съдържа набор от термини в класа, които определят по-точно стоките или услугите, за които се търси защита посредством заявката за марка на ЕС. На заявителите се препоръчва, когато посочват стоки или услуги в заявката за марка на ЕС, да използват термините от класификацията от Ница, за да се избягва забавяне в процедурата за регистриране поради нуждата от превод на подадените термини. Употребата на тези общи термини също така подобрява възможностите за търсене в базите данни на марките на ЕС и осигурява по-голяма прозрачност.

В класификацията от Ница може да се търси чрез TMclass, интерактивна търсачка, която е налична на всички официални езици на ЕС, а също на китайски, японски, корейски, руски и турски език.

Обърнете внимание, че оригиналният списък на стоки и услуги, включени в заявката за марка на ЕС, може да бъде ограничаван, но не и разширяван. С други думи, не можете да добавяте стоки, услуги или класове към първоначално подадените в заявката.

Към момента на подаване на заявката можете да посочите произволен брой класове, но таксата за заявка (850 EUR) покрива само един. Ако изберете повече, за всеки допълнителен клас е дължима такса.

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация