Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Електронен формуляр за искане

В този раздел се обяснява как се попълват електронните формуляри за искания за проверка, вписване, подновяване, преобразуване и промяна на представител.

За достъп до електронните формуляри трябва да влезете в системата.

Има няколко начина за достъп:

 • чрез раздела „Онлайн услуги" в User area в лявото меню на таблото;
 • чрез карето „Онлайн услуги" на началната страница на EUIPO;
 • чрез eSearch plus.

 • Достъп до електронните формуляри чрез eSearch plus

  Отворете подробен преглед на марката, дизайна или международната регистрация, която желаете да прегледате, като кликнете върху името в заглавния ред.

  Отидете в раздел „Действия и съобщения" и изберете марка на Европейския съюз (марка на ЕС), регистриран дизайн на Общността (РДО) или международна регистрация в зависимост от това дали търсите марка, дизайн или международна регистрация.

  Използвайте следните опции за отваряне на електронните формуляри за искания:

  • проверка
  • вписване
  • подновяване
  • промяна на представител
  • преобразуване
 • Езици и регистрационен номер

  Заявка за марки на ЕС или регистрирани дизайни на Общността
  Ако искането, което смятате да отправите, е за марка на Европейския съюз (марка на ЕС) или регистриран дизайн на Общността (РДО) и все още е във фазата на заявяване, т.е. все още няма регистрация, трябва да използвате първия или втория език на заявката, който трябва да е един от официалните езици на Европейския съюз.

  Регистрирани марки на ЕС или регистрирани дизайни на Общността
  Ако искането е за марка на ЕС или дизайн на Общността, които вече са регистрирани, трябва да използвате един от петте официални езика на EUIPO (испански, немски, английски, френски или италиански език).

  Номер на заявка/регистрация
  За всяка заявка за вписване трябва да посочите номера(та) на заявката или регистрацията на засегнатото право за индустриална собственост, като го импортирате или го потърсите в съответния раздел. Ако желаете да заявите вписвания, които засягат и двата типа права на индустриална собственост (марка на ЕС и РДО), трябва да подадете отделни искания.

 • Лице, подаващо искане

  Идентификационен номер
  Ако заявителят вече е получил ID номер от EUIPO, достатъчно е да го посочите заедно с името на притежателя/името на представителя.
  В противен случай заявителят трябва да се идентифицира с име, адрес и националност/страна на регистрация.

  Номер за справка
  Това е личният номер за справка, който заявителят може да поиска да бъде използван от EUIPO в бъдеща кореспонденция. Номерата могат да съдържат до 30 буквено-цифрови знака, като се използва латиница: a-z, A-Z, 0-9. Да не се използват интервали.

  За бъдещи запитвания относно вашата марка използвайте официалния номер за справка на EUIPO . Вашият личен номер за справка ще бъде използван само във връзка с искането ви и не замества номера на марките на ЕС или дизайните, засегнати от искането.

  Вид на подаващия искането
  Лицето, подаващо искането, трябва да посочи дали е дружество (правен субект) или физическо лице.

  Адрес за кореспонденция
  Адрес за кореспонденция е необходим само ако е различен от официалния адрес.

 • Правоприемник или бенефициер на права

  Ако подаващият искането е правоприемник или титуляр на право и НЯМА седалище, постоянен адрес, основно място на стопанска дейност или реално или действащо промишлено или търговско предприятие в Европейския съюз, той трябва да определи професионален представител, който да действа от негово име пред EUIPO (за повече информация вж. Насоки).

 • Стоки и услуги

  Когато заявка за вписване засяга само някои от стоките и услугите, покрити от въпросната регистрация или заявка, трябва да посочите кои стоки и услуги искате да покрие вписването.

 • Подпис

  Електронният формуляр трябва да бъде подписан и да е посочено името на подписващия (заявителя). В противен случай EUIPO няма да може да го обработи.

  Когато представителят, определен от първоначалния притежател, е определен за представител и на правоприемника или бенефициера, той може да подпише искането от името на първоначалния и на новия притежател.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.