Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Собственост

При попълването на формуляра за регистрация е необходимо да предоставите данни за себе си.

  • Тази информация ще бъде използвана да ви идентифицира като единствен притежател на дизайна.
  • Може да се наложи да се свържем с вас, в случай че се нуждаем от допълнителна информация по време на процедурата по регистрация или впоследствие.

Изключително важно е да ни държите в течение за всякакви промени в личните ви данни, напр. нов телефонен номер за връзка и др.

Каква информация трябва да предоставите?

Ако вече сте подавали заявка в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), трябва да въведете единствено уникалния идентификационен номер, който сте получили. С помощта на този номер извличаме данните ви и не се налага да ги попълвате повторно.

Можете да намерите идентификационния си номер от EUIPO в предходна кореспонденция с EUIPO или чрез приложението eSearch.

Ако подавате заявка за пръв път, трябва да подадете данни за себе си. Те се съхраняват в досие за бъдеща кореспонденция.

Необходимо е да посочите дали подавате заявката от името на дружество или като физическо лице

Икона за дружество, състояща се от човек и сграда, която се използва, ако притежателят е дружество

Дружество

Ако сте дружество, трябва да дадете следната информация

  • Пълно наименование и правна форма
  • Държава на регистрация
  • Адрес
Икона за физическо лице, състояща се от човек, която се използва, ако притежателят е физическо лице

Физическо лице

Ако сте физическо лице, трябва да дадете следната информация

  • Име и фамилия
  • Националност
  • Адрес

И в двата случая е важно да посочите адрес на електронна поща, телефонен номер и номер на факс (ако има такъв), за да можем да се свържем с вас.

Можете да посочите също автора(ите) на дизайна, въпреки че не е задължително. Освен това е възможно да укажете, че авторът (или авторският екип) се е отказал от правото си да бъде посочван.

Как EUIPO ще се свърже с вас?

Най-лесният и бърз начин да се свържете с нас е чрез вашата онлайн User Area.

Към User Area, инструмента на EUIPO за управление

Този раздел ви осигурява защитено пространство, от което можете да общувате с EUIPO чрез електронни съобщения.

Обърнете внимание, че за нас електронните съобщения са неофициална кореспонденция.


Ако решите да не избирате User Area като предпочитан начин за комуникация, EUIPO ще се свърже с вас по факс. Ако не сте посочили номер на факс, ще се свържем с вас чрез стандартна пощенска услуга.

Задължително ли е да назначите представител?

Принципно не е нужно заявителите да имат представители. Ако обаче притежателят не е с място на стопанска дейност, реално и действащо предприятие или постоянен адрес в Европейския съюз (ЕС), той трябва да назначи представител за всички производства пред Службата освен за подаването на заявката.

Представител може да бъде:

Практикуващ юрист (или с равностойно звание в зависимост от държавата)

Практикуващ юрист, който има правото да практикува в една от държавите — членки на ЕС, и мястото му на дейност е в Съюза. Освен това трябва да е оправомощен да действа като представител по въпроси на марките и/или дизайните в тази държава.

Професионален представител

Професионален представител от списъка, поддържан от Службата

Служител на физическо или юридическо лице

Служител на физическо или юридическо лице, което има постоянен адрес, място на стопанска дейност или реално и действащо промишлено или търговско предприятие в Европейския съюз (ЕС), може да представлява други юридически лица, при условие че двете юридически лица са икономически свързани.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.