Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Начин за регистриране

Можете да създадете и подадете вашата заявка с три лесни стъпки, като използвате формуляр, с който се напътстват МСП и физически лица, установени в Европейското икономическо пространство, без помощ от специалист в областта на марките.

Формулярът за заявка съдържа три изключително важни части с информация:

  • Собственост — всяко физическо лице или дружество може да притежава марка на ЕС. Данните се обявяват публично и трябва да се актуализират, за да няма съмнения кой притежава марката.
  • Какво може да бъде марка на ЕС — Вашата марка трябва да бъде ясно представена.
  • Стоки и услуги — трябва да са определени, така че други търговци да разбират какви стоки и услуги обхваща Вашата заявка.

Чрез линковете по-долу ще Ви покажем как да подадете заявка и да регистрирате марка на ЕС. Успехът на заявка не може да се гарантира, но колкото по-подготвен сте, толкова по-голяма е вероятността.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.