Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Базирано на изображения търсене в eSearch plus

Търсене на изображения
 

 

Характеристики и предимства:

camera_search_image

eSearch plus използва технология за разпознаване на изображения с цел намиране на марки и дизайни със сходен изглед. Системата за търсене по-скоро анализира цветовете, формите и структурите, отколкото ключови думи, както е в класическите системи за търсене, базирано на текст.

Системата позволява качването на 1 изображение, когато се търсят марки и до 7 изображения наведнъж, когато се търсят дизайни. Поддържаните формати са JPG, PNG, GIF и TIFF.

camera_search_image

По-интелигентно, по-точно

Алгоритмите за търсене на изображения водят до по-пълни и по-точни резултати в eSearch plus.

camera_search_image

Търсенето е по-лесно

Не е необходимо да описвате с думи това, което виждате, eSearch plus ще открие съвсем точно сходни изображения. То автоматично идентифицира и предлага вероятните кодове по Виенската класификация, съдържащи се в изображенията на марки, както и вероятните класове по класификацията от Локарно, съдържащи се в изображенията на дизайн.

camera_search_image

Подобрени отчети от търсенето

Изберете резултати от различни страници, за да генерирате един отчет от търсенето във формат excel, с разширен лимит от хиляда резултата.

camera_search_image

Нов инструмент за избор на обединяване

Изберете определена зона от дадено изображение, за да търсите с висока точност в eSearch plus.

camera_search_image

Добавете към търсенето класификация

Включете в търсенето на изображения класификацията от Виена и класификацията от Ница. Функцията е налична при разширено търсене.

camera_search_image

Комбинирайте с други критерии за търсене

Например наименование на марката, вид марка, дата на заявяване и др.

 

 

Съвети и препоръки за оптимизиране на базираното на изображения търсене:

  1. Качеството на качените изображения може в голяма степен да повлияе на резултата. Препоръчва се качването на изображения с неутрален фон. Сенки, шум и всякакви други елементи могат да попречат на намирането на най-добрите резултати от търсенето за вашето(ите) изображение(я) на марка или дизайн.


  2. Уверете се, че нагласяте рамката за избор към специфичната зона, която искате да търсите, за да подпомогнете намирането на точни резултати.


  3. Когато търсите дизайни, е добра идея да качите няколко изгледа на същия дизайн, за да увеличите възможността от получаването на точни резултати.


  4. За да оптимизирате вашите резултати, се препоръчва да използвате различен вид представяне при търсенето, например картинки, рисунки и др. Системата ще предостави резултати, които отразяват вида представяне в рамката на най-добрите резултати. Ако качите снимка, системата ще намери снимки на първите позиции.


  5. Когато търсите дизайни, избягвайте зареждането на често срещани и лесни форми, например кръгове. Това ще намали вероятността от получаването на неподходящи резултати (шум), тъй като дизайни от този вид са чести.

 

Теми

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.