Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Регистрация

За достъп до User Area на EUIPO е необходимо да регистрирате вашите данни. За да започнете, кликнете върху „Регистрация“ в горния десен ъгъл на екрана и следвайте инструкциите.

 
 • Защо е необходимо да се регистрирам?

  Вашият профил в EUIPO ви дава възможност за достъп до редица услуги онлайн, които не са достъпни за нерегистрирани потребители. Предимствата включват опция за създаване на известия и подпрофили.

  Някои услуги, например финансови преводи, изискват въвеждане на лични данни. При влизане в профила потребителят получава протоколи за безопасно съхранение на данните си.

  За да изтеглите документи от определено досие също е необходимо да влезете в профила си.

 • Подавали ли сте заявка до EUIPO преди това?

  Потребителите, които в миналото са подавали заявка до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) са получили идентификационен номер. Когато се регистрирате за първи път, е важно да въведете този номер, така че всички свързани с него данни да се появят на таблото в новия ви профил в User Area.

 • Данни за потребителя

  Има два вида потребители: „Дружество или физическо лице“ и „Представител“. Ако нито една от двете категории не се отнася до вас, изберете опцията „Дружество или физическо лице“. Това ще ви предостави пълен достъп до всички функции на User Area.

 • Активиране на профил
  1. В случай че сте подавали заявка в EUIPO и имате идентификационен номер (ID):
   1. ако сте посочили адрес на електронна поща: съобщението с кода за активиране на профила ви ще бъде изпратено на адреса, който сте предоставили при първоначалното издаване на вашия ID от EUIPO;
   2. ако не сте посочили адрес на електронна поща: изпратете ни писмо по пощата с вашия адрес на електронна поща, за да можете да си създадете профил, след като актуализираме данните.
  2. В случай че не сте подавали заявка в EUIPO, ще трябва да предоставите адрес на електронна поща, на който ще получите код за активиране на профила ви, след като сте се регистрирали.

   След като попълните всички задължителни полета от формуляра за регистрация, ще получите съобщение по електронната поща с код за активиране на профила. За да завършите процеса на активиране, следвайте инструкциите и влезте във вашия профил в User Area на EUIPO.

   EUIPO ще ви издаде идентификационен номер (ID) след създаването на профила ви и само след като сте подали, например, заявка за марка на ЕС или заявка за дизайн на Общността (РДО), възражение или искане за назначаване на представител.
 • Допълнителна информация

  Потребителско име

  Потребителското име трябва да бъде между 8 и 20 знака с малки букви и да съдържа знаци от латинската азбука (a-z). Трябва да съдържа поне една цифра (0-9).

  Електронна поща

  На този адрес ще получавате известия за съобщения от EUIPO (ако е избрана опцията за получаване на съобщения чрез User Area). Електронното известие е единствено за информация и не представлява официална нотификация от Службата. Необходимо е редовно да проверявате пощенската си кутия „Съобщения“ в User Area за нови нотификации от Службата.

  Правила за паролата

  Паролата трябва да съдържа минимум 8 знака от латинската азбука. В нея трябва да има поне една цифра (0—9). Паролата трябва да се различава от потребителското ви име. Не използвайте три еднакви знака (напр. aaa, 111), последователни знаци (напр. 123, abc) или специални знаци (напр. #, *). Примери за допустими пароли: ThinkOn1980Phrases, About2Pass2Me, safe1Should2Be3.

  Начин за връзка

  Съветваме ви настоятелно да изберете опцията за получаване на кореспонденция чрез User Area. По този начин всички съобщения от Службата ще бъдат изпращани до вашия профил в User Area. Ако сте избрали опцията да получавате известия по електронна поща, имайте предвид, че този тип известия се изпращат само за информация и не представляват официална нотификация от Службата (EX-20-9). Необходимо е редовно да проверявате пощенската си кутия „Съобщения“ в User Area за нови нотификации от Службата (Условия за употреба на User Area).

  Сдружение

  Ако регистрирате профил за сдружение от представители, във формуляра за регистрация трябва да предоставите цялата информация, свързана със сдружението. Можете да въвеждате промени на информацията за сдружението в раздела „Опции“ в профила ви в User Area.

  Правна форма

  Ако регистрирате профил за дружество и желаете правната форма (ООД, АД и др.) да се изписва в официалните публикации, трябва да включите това в полето „Наименование на дружеството“, както и в полето „Правна форма“.

  Размер на дружеството

  За повече информация относно „Размер на дружеството“ вж. линка.

  Сектор на дейност

  За повече информация относно „Сектор на дейност“ вж. линка .

  Икономическа връзка

  Ако регистрирате профил като „Представител, който е служител“, ще срещнете поле , озаглавен „Икономическа връзка“. Ако заявителят е ваш пряк работодател, не поставяйте отметка в това поле, достатъчно е да дадете имената си. Ако обаче сте служител в сериозно и дейно дружество в Европейския съюз (ЕС), което има икономически взаимоотношения със заявител, чието седалище не е в ЕС, трябва да отметнете това поле и да предоставите информация за икономическите ви взаимоотношения и наименованието на съответното дружество.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.