Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Разширен формуляр

Разширеният формуляр за заявка е предназначен за по-сложни заявки. Трябва да използвате този формуляр, когато заявявате собствено означение на продукта, използвате съществуващ дизайн като образец, предявявате претенция за приоритет, без да имате удостоверителен документ, или плащате с банков превод. За да подадете заявка за промишлен дизайн на Общността, трябва да сте регистриран потребител. Ако все още не сте регистриран потребител, трябва да се регистрирате.

За да получите достъп до разширения формуляр за заявка, търсете в уебсайта в следния ред:

 1. „Дизайни" > „Регистрирайте вашия дизайн — бързо и лесно" > „Подаване на заявка онлайн", след което изберете вида на заявката: „Разширен формуляр" и кликнете върху синия бутон „Начало на подаването".
 2. „Дизайни" > „Начин за регистриране" > „Подайте заявка сега", след което изберете вида „Разширен формуляр" и кликнете върху синия бутон „Начало на подаването".
 3. „Начало" > „Онлайн услуги" > „Подаване на заявка за дизайн — Формуляр за специалисти" и кликнете върху синия бутон „Начало на подаването".

Заявки за РДО от лица, които не пребивават в ЕС
Ако живеете извън Европейския съюз, можете да подадете заявка за РДО, но е необходимо да назначите представител.

За информация как проверяваме заявките за дизайни, можете да прочетете нашите Насоки.

 

Започнете работа по заявката

 • Номер за справка на заявителя

  Този номер следва да съдържа до 30 буквено-цифрови знака, като се използва латиница: a-z, A-Z, 0-9 и символи. Да не се използват интервали.

  Ако имате въпроси за вашия дизайн в бъдеще, използвайте номера на заявката, издаден от Службата.

 • Използвайте като образец данните от съществуващ РДО

  Впишете в предходния дизайн идентификационния номер частично или изцяло — след което ще се появи списък на съществуващи промишлени дизайни за него, изберете искания от вас и кликнете върху бутона „Импортиране". Като изберете опцията за въвеждане на дизайн като образец, ускорявате процеса на подаване, тъй като данните ще бъдат копирани. След това различните раздели могат да бъдат редактирани с данните за новия РДО.

 • Информация за представителя

  Има два различни начина да въведете представител.

  Въвеждане на съществуващ представител
  Попълнете името на представителя — показва се списък на съществуващите представители — изберете и кликнете върху „Импортиране". Данните за представителя ще бъдат показани; кликнете върху бутона „Добавяне", за да продължите.

  Въвеждане на нов представител

  1. Кликнете върху бутона „Добавяне на нов" и въведете данните ръчно.
  2. Изберете вида представител от падащото меню.
  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка*).
  4. Кликнете върху бутона „Добавяне", за да продължите.

  Изборът на „Представляващ служител" ще доведе до показването на полето за отметка „Икономически връзки". Ако поставите в него отметка, трябва да попълните още две полета — едното описва вида на икономическата връзка, която имате със заявителя (напр. служител или бизнес партньор), а другото е с наименованието на вашия работодател. Служители, които действат от името на физически или юридически лица, трябва да подадат подписано пълномощно за добавяне към досието.

 • Информация за заявителя

  Има два различни начина да въведете заявител.

  Въвеждане на съществуващ заявител
  Попълнете името на заявителя — показва се списък на съществуващите заявители — изберете и кликнете върху бутона „Импортиране". Данните за заявителя ще бъдат показани; кликнете върху бутона „Добавяне", за да продължите.

  Въвеждане на нов заявител

  1. Кликнете върху бутона „Добавяне на нов" и въведете данните ръчно.
  2. Изберете вида заявител от падащото меню.
  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка*).
  4. Кликнете върху бутона „Добавяне", за да продължите.
 • Езици

  Първи език
  Изберете езика, който желаете да използвате за вашата заявка (първи език), от падащото меню; това може да бъде всеки един от 23-те езика на ЕС.

  Втори език
  Трябва да изберете втори език от един от петте официални езика на Службата (ES, DE, EN, FR и IT). Вторият език трябва да е различен от първия, който сте избрали. Обърнете внимание, че дизайнът ви може да бъде оспорен на втория език.

  Ако желаете да получавате официална кореспонденция на втория език, поставете отметка в съответното поле.

 

Въвеждане на представяне на дизайна

 • Информация за дизайн(и)

  Въведете изгледи на дизайна по два начина:

  • изображения (формат JPEG),
  • или триизмерен динамичен изглед и статични изгледи, получени от триизмерния (3D) изглед.

  Изображения
  Използвайте функцията за плъзгане и пускане или потърсете в компютъра си изображения на дизайна, които да прикачите. Можете да въведете до седем защитени изображения и до три незащитени.

  Не можете да въвеждате незащитени изгледи, докато не сте въвели седем защитени изгледа.

  Изисквания за изгледите:

  • 2 MB на изображение,
  • формат JPEG,
  • RGB, CMYK (може да се преобразува в RGB, но има риск от загуба на данни), сива скàла, цветови режим BW или цветови модели. За да се избегне автоматичното конвертиране на цветовете и да се запази вярното им предаване на екрана, се препоръчва използването на режим RGB, а не CMYK. Прилагането на триизмерни динамични изгледи И други статични изгледи е ограничено,
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 72, макс. 300 DPI;
  • максимален размер на изображението: 5000 x 5000 пиксела;
  • прогресивните изображения във формат JPEG ще бъдат конвертирани в базови изображения.

  Изисквания за приложенията (за претенции за приоритет, изложбени приоритети, общи пълномощия на представляващ служител):

  • PDF,
  • JPEG.

  Характеристики
  Изгледът трябва да бъде възпроизведен на неутрален фон, да има такова качество, че ясно да се открояват всички подробности на материята, за която се иска закрила, и да е възможно увеличаването или намаляването му с оглед включване в Регистъра на дизайните и директно публикуване в Бюлетина на дизайните на Общността.

  Представянето на дизайна не може да съдържа обяснителен текст, надписи или символи, нито да бъде номерирано.

  Повтарящи се мотиви за повърхности: Когато се заявява регистрирането на дизайн, който се състои от повтарящ се мотив за повърхност, в представянето му трябва да се покаже пълният мотив и достатъчна част от повърхността.

  Шрифтове: Когато се заявява регистрирането на дизайн, който се състои от шрифт, представянето на дизайна трябва да включва представяне на поредицата от всички малки и големи букви от азбуката, всички арабски цифри, придружени от текст в пет реда и с размер на знака 16.

  Съветваме ви да обърнете специално внимание на тези характеристики. Практиката показва, че неспазването на изискванията е най-честата причина Службата да изпраща писма за допълнителна информация, които неминуемо водят до допълнителен труд и значителна загуба на време за нашите потребители.

  Използване на други елементи за определяне особеностите на дизайна
  Представянето на дизайна трябва да съдържа само онези особености, за които се иска закрила. В същото време то може да включва други елементи, които допринасят за определяне на особеностите, за които се иска закрила. Отговорност на заявителя е да използва, например, пунктирани линии и контури по такъв начин, че да открои особеностите, за които се иска закрила.

  Ако желаете да откроите някоя част от дизайна — да покажете, че искате закрила само за тази определена част или че изрично не искате закрила, можете да използвате едно от следните средства:

  • прекъснати линии за посочване на елементи, за които не се иска закрила;

  • контури за очертаване на особеностите на дизайна, за които желаете закрила;

  • оцветяване и замъгляване за указване, че даден брой особености се изключват от искането за закрила;

  • разделения за указване, че не се иска защита за точната дължина на дизайна.

  Изгледите на дизайна не могат да включват обяснителен текст, надписи или допълнителни символи.

  Какви са основните предимства на изображения, които не са защитени?

  • Те се считат за подадени с формуляра за заявка, което значи, че могат да бъдат част от претенция за приоритет в следваща заявка.
  • Могат да се използват за обяснение на дизайна, а това може да помогне на проверителя, когато извършва оценка на защитените изображения.
  • Заявителят може да прегледа изображенията, след като ги въведе и да промени незащитения изглед в защитен и обратно.

  Бележка: Изгледи, които не са защитени, ще бъдат достъпни в еSearch само за притежатели на дизайни.

  Триизмерни динамични изгледи (3D)
  Електронното подаване (е-filing) допуска нов вид представяне като средство за получаване на изгледи в заявката: триизмерни динамични изгледи. Ако въведете триизмерен динамичен изглед от вашия компютър във формат OBJ, STL или X3D, можете да получите статични изгледи на защитени или незащитени изображения на дизайна.

  Триизмерните динамични изгледи симулират стереоперспективи в две измерения (екран), тъй като можете да манипулирате изгледа (като го движите или увеличавате и намалявате), за да го видите в различни перспективи. Изгледът, уловен от триизмерен изглед, не може да бъдат манипулиран (статичен изглед) и ще бъде въведен във формуляра като изглед на съответния дизайн.

  Използвайте функцията за плъзгане и пускане или потърсете в компютъра си триизмерните динамични изгледи на дизайна, които да прикачите.

  Триизмерни динамични изгледи — технически характеристики
  След като сте въвели триизмерен динамичен изглед във формуляра за заявка на РДО, той ще бъде показан със следните технически характеристики:

  • фон в сива скàла;
  • самият триизмерен динамичен изглед се изобразява в бяло;
  • триизмерни динамични изгледи могат да се въведат във всеки един от следните три формàта: OBJ, STL или X3D;
  • максимален размер на приложенията с 3D модели -OBJ, STL, X3D- (за изгледи на дизайни): 20MB;
  • статичните изгледи, получени от триизмерния динамичен изглед, ще бъдат едноцветни (в черно и бяло);
  • нюансиране: осветяване на триизмерния динамичен изглед със светлинен източник от гледната точка на потребителя;
  • размерът в пиксели е 490 х 315 и остава постоянен. В рамката потребителите могат да видят, че площта, предназначена за триизмерния динамичен изглед, остава постоянна, когато увеличават или намаляват размера на браузъра;
  • когато се използва опцията за триизмерен динамичен изглед, всички статични изображения трябва да се вземат от триизмерния изглед.

  Бележка: Файлове от вида X3D не се поддържат от Internet Explorer 10 или по-ранни версии.

  Бележка: При заявки за дизайни, състоящи се от или съдържащи повърхностни орнаменти, не трябва да се използват триизмерни динамични изгледи.

  Бележка: Сайтът не поддържа бинарна STL. С помощта на инструменти за преобразуване можете да преобразувате бинарната STL в стандартна.

  Какви са основните предимства на триизмерните динамични изгледи?

  • При публикуване на дизайна той се появява в еSearch и е достъпен не само за проверителите, но и за всички заинтересовани страни, напр. трети страни и съдии.
  • Ясно е, че статичните изображения произхождат от един и същ дизайн.
  • По-лесно се разбира връзката между различните статични изгледи.
  • Има много малка вероятност в представянето на дизайна да има грешки, което е от полза както за заявителя, така и за Службата.

  Как се премества триизмерен динамичен изглед?
  С помощта на триизмерен изглед можете да представите вашия дизайн от различни точки на наблюдение.

  За да преместите триизмерен динамичен изглед
  Използвайте стрелките (наляво, надясно, нагоре, надолу) на клавиатурата и/или увеличението.

  Клавишни команди
   

  Или използвайте мишката и кликнете върху самия изглед

  Динамичен изглед на пространствения модел
   

  За по-лесно изменение на точките на наблюдение, използвайте опцията „Основни клавишни команди" и изберете един от изгледите.

  Основни клавишни команди
   

  Как да създадете желаните изображения на изглед
  Има два начина.

  Създаване на изглед от тази точка на наблюдение
  Точка на наблюдение Бутон „Създаване на предварително определени изгледи
  Предварително определени изгледи
  • След като изберете изгледа от триизмерния динамичен изглед, кликнете върху бутона „Създаване на изглед от тази точка на наблюдение". Изображението се появява, както е показано по-долу.  •  
  • Кликнете върху бутона „Създаване на предварително определени изгледи", което автоматично ще създаде всичките седем изгледа, показани в основните клавишни команди. Изображенията се появяват по-долу.  •  

  Можете да създадете до седем защитени изображения и да използвате функцията, за да създадете още три незащитени изображения.

  Преместете, изличете и отворете изображение
  Кликнете върху иконата „Преместване" Икона „Преместване в изображението, за да промените реда на изгледите и да превърнете незащитените изображения в защитени.

  Кликнете върху иконата „Заличаване" Икона „Заличаване в изображението, за да заличите изглед на дизайна.

  Кликнете върху въведеното изображение и го отворете в пълен размер.

 

Изберете означение на продукта

 • Означение(я) на продукта / Класификация от Локарно

  Означение на продукта
  Трябва да въведете означение на продукта. Това не променя обхвата на закрила на регистрирания дизайн на Общността, но е наложително да го направите по правни причини. Настоятелно ви съветваме да изберете означението от списъка с продукти по Класификацията от Локарно. В противен случай вашата регистрация може да бъде забавена поради необходимостта от превод на термините.

  Трябва да предоставите означение на продукта за всеки заявен от вас дизайн.

  Ако решите да не използвате списъка по Класификацията от Локарно, собственото ви означение трябва да е формулирано по такъв начин, че ясно да указва естеството на продукта(ите).

  Класификация
  Ако използвате термините от списъка с продукти по Класификацията от Локарно, автоматично ще видите към кой клас принадлежи продуктът.

  Ако използвате собствено означение на продукта, можете да посочите също класификация по Международната класификация на промишлените дизайни (Класификацията от Локарно). При множествени заявки продуктите, към които е предвидено да бъдат включени дизайните или към които е предвидено те да бъдат приложени, трябва да принадлежат към един и същ клас от Класификацията от Локарно (освен при украса).

 • Как мога да въведа означение на продукта?

  Преди обясненията как се въвежда означение на продукта, е важно да се знае, че:

  • един дизайн не може да надхвърля пет термина;
  • при множествена заявка всички термини трябва да са от един и същи клас, с изключение на клас 32, който може да бъде вписан допълнително (тъй като украсата се съдържа в клас 32).

  Означението на продукта и Класификацията от Локарно могат да се въведат по три различни начина, като:

  1. въведете продукта, представен от вашия дизайн, и кликнете върху бутона „Добавяне": терминът ще бъде автоматично въведен и проверен съгласно Класификацията от Локарно.

   Класификация от Локарно
    

   Ако означението на продукта се появи в зелено поле, това означава, че терминът е валидиран правилно. Номерата на класа и подкласа се показват автоматично в лявата колона „Класификация от Локарно".

   Термини от Класификацията от Локарно
    
  2. Ако кликнете върху бутона „Преглед", целият списък с означения на продукти по Класификацията от Локарно се появява в модален прозорец.

   Класификация от Локарно

   Изберете означението на вашия продукт
    

   Този инструмент ви помага да изберете правилните означения на продукти, включително класове и подкласове. Трябва да въведете означението на продукта в полето за търсене и да кликнете върху бутона „Търсене" или да търсите по клас/подклас.

   Търсене на означение на продукта
    

   Появяват се всички резултати от търсенето със съответния клас и подклас. Отметнете полето в лявата част на списъка с резултатите, за да изберете правилното означение на продукта. След като приключите с избора, можете да прегледате целия списък, като кликнете върху бутона „Преглед на моя избор" или „Следваща стъпка". След това кликнете върху бутона „Продължаване", за да завършите процеса на избор и да въведете термините във вашата заявка за дизайн.

   Ако терминът е валидиран правилно, правилното означение на продукта се появява в полетата със зелени точки, а номерата на класа и подкласа се показват автоматично в лявата колона „Класификация от Локарно".

   Списък с валидираните термини
    
  3. „Въвеждане на мои термини". Тази опция ви дава възможност да въведете собствен списък с означения на продукти. По ваш избор можете да посочите или да не посочите номера на класа и подкласа от Класификацията от Локарно за всяко от означенията на продукти.

   Бележка: Всички означения на продукти трябва да бъдат разделени с точка и запетая.

   Опция за въвеждане на собствен списък с означения на продукти
    

   Ако терминът е валидиран правилно, правилното означение на продукта се появява в полетата със зелени точки, а номерата на класа и подкласа се показват автоматично в лявата колона „Класификация от Локарно".

   Означение, което предстои да бъде валидирано от проверител, се показва в скоби с червени точки.

   Кликнете върху тези икони в лентата с действия, за да редактирате или заличите даден термин.

   Валидиране на термините
 • Отлагане и описание

  Отлагане
  Когато подавате заявка за дизайн на Общността, можете да поискате публикуването да бъде отложено за период, не по-дълъг от 30 месеца. В този случай дизайнът остава поверителен, докато не решите да го оповестите.

  След като изтече срокът на отлагането, трябва да заплатите съответните такси, за да публикувате дизайна. Таксата за публикуване може също да се заплати заедно с таксата за отлагане при подаване на заявката. Ако обаче в крайна сметка решите да не публикувате дизайна, таксата за публикуване не подлежи на възстановяване.

  Ако накрая решите да не публикувате дизайна и не сте платили таксата за публикуване, регистрацията губи валидността си при изтичане на 30-месечния срок на отлагане.

  Как да спрете отлагането на публикуване на дизайн
  Можете да спрете отлагането по всяко време чрез профила си в User Area.

  Ако искате да спрете отлагането на публикуване на дизайн, следвайте тази пътека на уебсайта:

  1. Влезте в профила си в User Area и кликнетe върху „Табло с инструменти“.
  2. Кликнете върху „Поверителни РДО“ и изберете желания РДО. След като изберете, ще бъдете пренасочени към eSearch.

   Отлагане
    
  3. Във втория раздел на eSearch „Действия и съобщения“ кликнете върху бутона „РДО“.
  4. В раздел „Проверка“ кликнете върху „Публикуване на отложен дизайн“.

   Отлагане
    
  5. Попълнете формуляра.
  6. Кликнете върху „Потвърждаване“, за да подадете искането. Искането ще бъде получено в EUIPO и ще бъде обработено. Може да отнеме няколко минути, докато се появи новото съобщение в кутията ви с входящи съобщения.

  Описание
  Ако искате, можете да добавите описание на изображението на вашия дизайн, но това не е задължително.

   

  Член 1, параграф 2 от РПРДО гласи, че в заявката може да се съдържа по едно описание на промишлен дизайн, което да не превишава 100 думи и в което да e налице излагане на промишления дизайн или модел. Обяснението трябва да се отнася само до онези качества, които се проявяват във възпроизвеждането на промишления дизайн или модел. Не трябва да се съдържат твърдения за предполагаемата новост или индивидуалния характер на дизайна, нито за техническата му стойност.

  Въпреки това, ако описанието не отговаря на изискванията на регламента, не се повдига възражение. Описанието не се проверява, но проверителят може да го използва за изясняване на евентуални съмнения. Например, ако има две изображения, показващи различни карти, проверителят трябва да повдигне възражение; но ако в описанието се казва, че показаното представлява две различни страни на една и съща карта, не е необходимо да се повдига възражение.

  Бележка: Описания не се приемат след датата на подаване на заявката.

  Отлагане
 • Информация за автора(ите)

  Този раздел е по избор и има за цел да се направи връзка между автора и съответния дизайн. Ако обаче изберете бутона „Добавяне на нов", трябва да посочите следната информация за автора(ите):

  • име и фамилия, за индивидуален дизайнер; или
  • име на екип от дизайнери, ако е уместно.
  Данни за автора

  Добавяне на автор
   

  Ако Службата е определила идентификационен номер на автора, въведете този номер и данните ще бъдат изтеглени от базата данни.

  Ако авторът се е отказал от правото да бъде упоменат, поставете отметка в съответното поле („Отказ").

  Отказ
 

Претенция за приоритет

 • Желая да претендирам за приоритет

  Ако сте подали заявка за същия дизайн през последните шест месеца, можете да претендирате за приоритет, като кликнете върху бутона „Добавяне на приоритет":

  напишете номера на приоритета или идентификационния номер на дизайна Допълнителна информация относно претенциите за приоритет
  • изберете „Държава на първото подаване" от падащия списък,
  • напишете номера на приоритета или идентификационния номер на дизайна (полето ще се попълни автоматично, ако данните за дизайна са налични в DesignView) и кликнете върху бутона „Импортиране", или
  • въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Ръчно въвеждане",
  • добавете датата и номера на подаване.

  Бележка: Ако първото подаване не е било на някой от официалните езици на ЕС, следва да се приложи копие от превода.

  Предявяване на претенция за приоритет по-късно
  Поставете отметка в полето до бутона „Добавяне на приоритет", ако желаете да претендирате за приоритет на по-късна дата (това може да се направи до един месец след датата на заявяване).

  Претенция за приоритет на по-късна дата
 • Претенция за изложбен приоритет

  Претенция за изложбен приоритет при подаване на заявката
  За да добавите към заявката претенция за изложбен приоритет, кликнете върху бутона „Добавяне на изложба". С това ще се отвори нов раздел.

  1. Изберете наименованието на изложбата от падащия списък.
  2. Добавете датата на първото разгласяване.
  3. Изберете опцията за прилагане на изискваните документи в момента на подаване на заявката или на по-късна дата (до три месеца след датата на заявяване).
  4. Кликнете върху бутона „+ Добавяне".
  Изложбен приоритет
   

  Предявяване на претенция за изложбен приоритет по-късно
  Поставете отметка в полето до бутона „Добавяне на изложба", ако желаете да претендирате за изложбен приоритет на по-късна дата (до един месец след датата на заявяване).

  Бележка: Много малък брой изложения, по-специално международните изложения, са обхванати от тази разпоредба. За допълнителна информация посетете Bureau International des Expositions (BIE).

  Изложбен приоритет
 

Финализиране на заявката

 • Запазване и копиране от дизайн

  След като сте въвели цялата необходима информация за дизайна, запазете я. След това можете да видите обобщен преглед на информацията за вашия дизайн и да я редактирате.

  Информация за дизайн(и)
   

  За да въведете нов дизайн, кликнете върху бутона „Добавяне на нов дизайн" или копирайте информацията от дизайна, която вече сте въвели, като кликнете върху бутона „Копиране от дизайн". Ако сте подали повече от един дизайн, можете да изберете номера на дизайна, чиято информация желаете да копирате.

  Опция „Копиране от дизайн
 • Проекти (запазване на заявката като проект)
  Когато попълвате формуляра за заявка, можете да запазите извършените дейности, като запазите заявката като проект. Кликнете върху бутона „Запазване на заявката" в дясната колона на заявката, представена от тази икона Икона „Запазване. Достъп до проекта можете да получите от раздел „Проекти" във вашата User Area.
 • Изчистване на формуляра за заявка

  Ако желаете да започнете попълването на заявката отново, кликнете върху бутона „Изчистване на заявката" и всички попълнени преди това полета ще бъдат изчистени, а информацията — заличена.

 • Разпечатване на заявката

  Можете да разпечатате формуляра за заявка във всеки момент, докато трае процесът на изготвяне на заявката.

 • Потвърждаване

  Преглед на данните за вас и за дизайна
  На този етап можете да видите данните за заявката, която предстои да подадете; все още можете да ги промените в „Данни за дизайна", преди да подадете заявката.

 • Подпис

  С попълването на полетата „Име и фамилия" и „Длъжност на подписалия" потвърждавате, че сте проверили данните и искате да подадете формуляра за заявката.

  Подпис
   

  Можете да добавите едно лице като допълнителна подписваща страна.

  Бележка: Имайте предвид, че само на физически лица се разрешава да подписват формуляр за заявка.

  След като проверите заявката, кликнете върху бутона „Потвърждаване и плащане".

  Бутон „Потвърждаване и плащане
   

  В прозореца за плащане трябва да изберете начина на плащане, който желаете да използвате. Ако плащате с банков превод, препоръчваме ви да си отбележите кода на платежната транзакция, тъй като това ще помогне да бъде идентифицирано плащането ви.

  След като кликнете върху бутона „Потвърждаване на плащането" и „Продължаване" в следващия прозорец, заявката ви ще бъде подадена.

  Бутон „Потвърждаване и плащане Бутон „Потвърждаване и плащане
 • Какво става, след като подам формуляра за заявка?

  След приключване на процеса на подаване ще получите потвърждение, че вашата заявка е правилно подадена, както и официален номер на заявката. Необходимо е да изтеглите официалната разписка и потвърждението в един РDF файл. Обърнете внимание, че Службата не издава копия на разписки.

  потвърждение, че заявката ви е подадена правилно
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.