Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Подробен преглед на досие

Подробен преглед на досие
 

Този преглед показва цялата налична информация за дадена марка или дизайн, включително информация за притежатели и представители, приоритет и предходност, вписвания, възражения и подновявания.

В подробния преглед потребителите могат също да проверяват досиета или да подават искане за доклад за сходни марки.

 
 • Обща информация

  За да прегледате подробно резултат от търсенето, кликнете върху името или върху линка „+info“ на марката/дизайна/притежателя или представителя, които желаете да прегледате.

  Име на марката и линк +info

  Подробният преглед на резултатите от търсенето показва информация за една марка или дизайн на страница.

  Каква информация се показва в подробния преглед зависи от това, кои части на заявката/регистрацията са активни и дали заявката/регистрацията е за марка или за дизайн.

  По подразбиране се показват заглавията на всички възможни раздели, но таблиците под тях са попълнени само ако има налични данни за въпросната марка или дизайн.

  Преглед на друг резултат от търсенето
  Ако искате да преминете към друг резултат от търсенето, можете да използвате иконите със стрелките в горната част на страницата.

  Икони със стрелки

  Връщане към резултатите от търсенето
  За да се върнете към резултатите от търсенето, кликнете върху линка „Назад към резултатите от търсенето“ отляво на иконите със стрелките.

  Показване/скриване на информация
  Кликнете върху иконите със стрелките под бутона „Печат“, за да скриете/покажете информацията, която се показва в таблиците по подразбиране.

  Икони със стрелки

  С бутона вдясно на заглавията на разделите можете да показвате или скривате всеки елемент поотделно.

  Бутони за показване или скриване на отделни елементи

  Промяна в реда на показване
  За да промените реда, в който елементите се показват в подробния преглед, кликнете и плъзнете съответната заглавка към друга позиция. Тази опция е полезна при преглед и разпечатване.

  Как да променяте реда на показване

  Имайте предвид, че ако изтриете бисквитки или ако влезете в уебсайта от друг компютър или чрез друг браузър, ще се възстанови разположението по подразбиране на всички раздели.

  Задаване на известие
  За да създадете известие кликнете върху бутона „Задаване на известие“,

  Бутон „Задаване на известие

  Печат
  Кликнете върху бутона „Печат“, за да разпечатате показаната информация. Обърнете внимание, че се разпечатва само показаната информация, а не скритата.

 • Заверени копия

  За заверени копия на формуляра за заявка и/или удостоверението за регистрация кликнете върху бутона „Заверка“. (Бележка: За целта трябва да сте влезли в системата.) Опцията е налична в следните случаи:

  • когато заявката е вече публикувана;
  • в случаи на формуляр за заявка за марка на ЕС, при които заявката за марка е подадена след 1 януари 2008 г.;
  • в случаи на удостоверение за регистрация на марка на ЕС, при които удостоверението е издадено след 1 януари 2001 г.,
  • за заверени копия на удостоверение за регистрация на РДО.
 • Хронология

  Хронологията е визуално представяне на процедурата по заявяване и/или регистрация на марка или дизайн. Различните етапи и свързаните с тях срокове са показани в хронологичен ред. Хронологии са дадени за процедурите във връзка с марка на ЕС и РДО, както и за процедурите по възражения.

  Ако нямате достъп до такава информация, се показва съобщение „ограничена информация“.

  Ако информацията не може да се покаже правилно, излиза съобщение, че „не може да бъде намерена“. Не е необходимо да се свързвате с EUIPO — администраторът на уебсайта ще бъде автоматично уведомен за това.

 • Действия и съобщения

  Този раздел съдържа инструменти, чрез които можете по електронен път да комуникирате с EUIPO относно избрано досие. Кои точно опции се показват в раздела зависи от статуса и/или вида на заявката/регистрацията.

  Възможни действия и съобщения

  Общи действия Проверка Промяна/актуализиране на данни за марка
  Проверка на досие Оттегляне Подновяване
  Искане за митнически действия Ограничение Цялостно прехвърляне
  Доклад за сходни марки Удължаване Частично прехвърляне
    Продължаване на производството Определяне на представител
    Restitutio in integrum Заличаване на представител
    Изпращане на съображения от трети страни Претенция за предходност
    Изпращане на сертификати за предходност Искане за преобразуване
 • Кореспонденция

  Цялата кореспонденция, свързана с марката, се показва в таблица. Можете да търсите конкретни документи в нея, като въведете текст в полето за търсене. Търсенето проверява за въведения текст в колоните „Процедура“, „Номер на подаване“, „Предмет“ и „Дата“.

  В колоната „От“ можете да видите дали кореспонденцията е изпратена от вас или от EUIPO, като символът Символ „Съобщения, изпратени от EUIPO указва съобщения, изпратени от EUIPO, а символът Символ „Съобщения, изпратени от потребителя — съобщения от потребителя. Като кликнете върху иконата в колоната „Действия“, можете да изтеглите документа във формат PDF.

 • Графично представяне

  Графично представяне има само за дизайни и за следните видове марки: фигуративни, триизмерни, цветни, звукови и други.

 • Информация за дизайн

  Тук се показва информация за регистриран дизайн на Общността (РДО). Ако сте притежател или представител на досие и сте влезли в системата, можете да променяте зададения от вас номер на заявката (но не и официалния номер на EUIPO), като кликнете върху иконата със синия химикал и въведете нов идентификационен номер в показаното поле.

 • Означение на продукта

  В този раздел е посочен номерът на класа по Локарно и даденото означение на продукта. При публикуването на РДО означението на класа може да бъде намерено на всички официални езици на ЕС. За пренасочване към DesignClass кликнете върху линка в заглавието на този раздел.

 • Информация за марката

  Тук се показва информация за марката на Европейския съюз. Ако сте притежател или представител на досие и сте влезли в системата, можете да променяте зададения от вас номер на заявката (но не и официалния номер на EUIPO), като кликнете върху иконата със синия химикал Икона със син химикал и въведете новия идентификационен номер в показаното поле. Тази функция не важи за международни регистрации.

  Научете повече за Класификацията от Ница и за Виенската класификация

 • Документи

  За изтегляне на документ кликнете върху знака за PDF. За изтегляне на няколко документа едновременно поставете отметка в съответните полета и кликнете върху бутона „Изтегляне“, който се появява в таблицата (след като полето е отметнато). Имайте предвид, че за да изтегляте документи, трябва да сте влезли в системата. Обърнете внимание също, че ако изтегляте няколко документа едновременно, ще ги получите под формата на архивиран (zip) файл.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.