Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Výsledky pokročilého vyhledávání

Výsledky se zobrazují na téže záložce, na které provádíte vyhledávání.

Nástroj eSearch zobrazuje nejvýše 15 výsledků na stránku. Pokud chcete přejít na jinou stranu s výsledky vyhledávání, klikněte v pravém horním rohu na některé z čísel označujících stránky, a pokud chcete zobrazit následující nebo předchozí stránku, klikněte na šipku směřující doprava či doleva.

Celkový počet výsledků vyhledávání je uveden vedle názvu záložky, například „197 výsledků vyhledávání na 14 stranách za 0,338 sekund/y“. Informace o počtu výsledků, počtu stran a času potřebném ke zpracování požadavku jsou zobrazeny nad výsledky.

V závislosti na příslušné záložce s vyhledáváním se nad výsledky vyhledávání zobrazují ikony a různé možnosti:

 • Nastavit upozornění (záložky „Ochranné známky“ a „Průmyslové vzory“)

  Upozornění může lze nastavit kliknutím na tuto ikonu Ikona upozornění. Další informace o upozorněních naleznete zde.

 • Kanál RSS (všechny záložky)

  Možnost přihlásit se k odběru prostřednictvím kanálů RSS (které umožňují zobrazit často aktualizované informace) vyberete kliknutím na ikonu RSS Ikona RSS.

 • PDF (všechny záložky)

  Výsledky zobrazené na prohlížené stránce si můžete zobrazit i ve formátu PDF, pokud kliknete na ikonu PDF Ikona PDF.

  Pozn.: Jelikož aplikace je standardně nastavena tak, že zobrazuje nejvýše 15 výsledků na stránku, soubor ve formátu PDF bude zobrazovat pouze prvních 15 výsledků. Pokud chcete vytvořit soubor ve formátu PDF s více výsledky, přejděte na následující stránku a opět klikněte na ikonu PDF. Tento postup podle potřeby opakujte. Pomocí rozbalovací nabídky, která se nachází vpravo na řádku s informacemi o počtu výsledků vyhledávání, můžete také změnit nastavení aplikace, aby se na stránce zobrazoval větší počet výsledků.

 • vCard (záložky Majitelé a Zástupci)

  Formát vCard je standardní formát souboru, který se používá pro elektronické vizitky a obsahuje jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail a další kontaktní informace. Soubor ve formátu vCard lze vytvořit kliknutím na ikonu Ikona vCard umístěnou vpravo v sekci s výsledky vyhledávání na záložce „Majitelé‟ a na záložce „Zástupci“.

 • Filtrování výsledků vyhledávání

  Výsledky pokročilého vyhledávání lze filtrovat (klikněte na tlačítko „Zobrazit filtry“, které se nachází vpravo nad výsledky) podle přednastavených kritérií:

  • ochranné známky EU – status zápisu ochranné známky EU či mezinárodní ochranné známky, sekce zveřejnění, niceská třída a typ ochranné známky,
  • průmyslové vzory Společenství – status zapsaného průmyslového vzoru Společenství, třída podle locarnského třídění, sekce zveřejnění a stát majitele.
  Charakteristiky

  Upřesnění vyhledávání
  Vyhledávání můžete upřesnit, aniž byste se museli vracet na obrazovku pokročilého vyhledávání, a to kliknutím na některou z „charakteristik“ uvedených ve sloupci.

  Charakteristiky

  Vyhledávání bude upřesněno zohledněním nového kritéria. Tento krok je možné opakovat a přidat do vyhledávání více kritérií.

  Pokud chcete výsledky zobrazit detailně, přejděte do dolní části stránky.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.