Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Upozornění

Chcete-li zobrazit sekci Upozornění, klikněte na záložku „Upozornění“ v postranní nabídce panelu User Area.

Sekce Upozornění v panelu User Area
 

Rozhraní pro upozornění se dělí do dvou sekcí: Upozorňující zprávy a Konfigurace.

 

Sekce Upozorňující zprávy

Pokud je spuštěno upozornění, v tabulce v této sekci se zobrazí datum spuštění, typ upozornění (týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu či kalendáře) a upozorňující zpráva. V této tabulce je rovněž možné nastavit nová upozornění.

 

Sekce Konfigurace

V této sekci můžete vytvořit nové upozornění nebo upravit/odstranit stávající. Upozornění týkající se kalendáře a upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu se zobrazují v samostatných záložkách.

 
 • Typy upozornění

  Je možné nastavit dva typy upozornění: upozornění týkající se kalendáře a upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu.

  Upozornění týkající se kalendáře
  Upozornění týkající se kalendáře představuje základní upozornění, které umožňuje uživateli nastavit na určité datum upomínku.

  Upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu
  Existují dva typy upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu, přičemž oba je možné spustit z našeho vyhledávače eSearch plus.

  Sledovací upozornění
  Nastavením sledovacího upozornění můžete sledovat konkrétní akce, jako například:

  • změnu statusu ochranné známky,
  • zda je ochrannou známku / vzor třeba obnovit,
  • změnu vlastnictví/zástupce,
  • konec lhůty pro podání námitek,
  • registraci totožné domény .eu.

  Kontrolní upozornění
  Toto upozornění vychází z kritérií, která si přihlášený uživatel zvolil pro pokročilé vyhledávání, a k jeho spuštění dochází v případě, že jiná ochranná známka nebo vzor těmto kritériím odpovídají.

 • Záložky úkonů

  Níže je uveden seznam záložek „Úkonů“, které jsou k dispozici v sekci „Upozornění“, a jejich funkcí. Pokud je chcete aktivovat, zaškrtněte políčko na levé straně příslušného záznamu v seznamu (v podrobném zobrazení).

  Vytvořit nové upozornění
  Tato možnost je k dispozici jak v sekci „Upozorňující zprávy“, tak v sekci „Konfigurace“.

  Odstranit
  Tato možnost je k dispozici jak v záložce „Konfigurace“, tak v záložce „Archiv“ v rámci sekce „Upozorňující zprávy“.

  Jak odstranit upozornění
  1. Pokud chcete upozornění odstranit, klikněte na ikonu s šedým křížkem Ikona „Odstranit“ na pravé straně u příslušného záznamu (příslušných záznamů). Systém se dotáže, zda si jste jisti, že chcete pokračovat.
  2. Zaškrtněte políčko na levé straně příslušného záznamu a klikněte na tlačítko „Odstranit“, které se nachází nad tabulkou (je možné vybrat více položek). Zobrazí se vyskakovací okno, kde můžete odstranění potvrdit nebo zrušit. Tato možnost není dostupná v záložce doručených zpráv v rámci sekce „Upozorňující zprávy“.
   

  Úkony dostupné v sekci „Upozorňující zprávy“

  Archiv

  Upozornění lze archivovat dvěma způsoby:

  1. V záložce „Doručené zprávy“ klikněte na ikonu s šedým křížkem na levé straně příslušného záznamu. Systém se dotáže, zda si jste jisti, že chcete pokračovat.
  2. V záložce „Doručené zprávy“ zaškrtněte políčko na levé straně příslušného záznamu a poté klikněte na tlačítko „Archiv“, které se nachází nad tabulkou (je možné vybrat více položek). Zobrazí se vyskakovací okno, kde můžete přijmout nebo zrušit přesun upozornění do záložky „Archiv“.

  Pozn.: Upozornění v doručených zprávách jsou po 30 dnech automaticky archivována.

  Odeslat na
  Kopii informací uvedených v upozornění můžete zaslat na vámi zvolenou e-mailovou adresu (je možné zadat i více adres). Zaškrtněte políčko na levé straně příslušného záznamu a poté klikněte na tlačítko „Odeslat na“ a zvolte mezi možností „Můj e-mail“ nebo „Jiný e-mail“.

  Pokud si vyberete možnost „Můj e-mail“, automaticky se vyplní e-mailová adresa spojená s vaším účtem v panelu User Area.

  Pokud si vyberete možnost „Jiný e-mail“, do odpovídajícího pole budete muset zadat e-mailovou adresu příjemce.

  Do pole „Poznámka“ je též možné přidat poznámku.

   

  Úkony dostupné v sekci „Konfigurace“

  Zapnout

  Upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu a upozornění týkající se kalendáře je možné zapnout dvěma způsoby:

  Zapnout upozornění Vypnout upozornění Výběr více položek za účelem zapnutí upozornění
  1. Klikněte na ikonu s šedým tlačítkem na pravé straně příslušného záznamu. Jakmile je upozornění aktivováno, barva ikony se změní na zelenou.
  2. Zaškrtněte políčko na levé straně příslušného záznamu a pak klikněte na tlačítko „Zapnout“ (je možné vybrat více položek). Jakmile je upozornění aktivováno, barva ikony se změní na zelenou.

  Vypnout

  Upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu a upozornění týkající se kalendáře je možné vypnout dvěma způsoby:

  1. Klikněte na ikonu se zeleným tlačítkem na pravé straně příslušného záznamu. Jakmile je upozornění deaktivováno, barva ikony se změní na šedou.
  2. Zaškrtněte políčko na levé straně příslušného záznamu a poté klikněte na tlačítko „Zapnout“. Jakmile je upozornění deaktivováno, barva ikony se změní na šedou.

  Upravit upozornění
  Pokud chcete upravit upozornění, klikněte na šedou ikonu tužky Ikona tužky na pravé straně u příslušného záznamu.

  Upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu
  Po kliknutí na ikonu tužky budete přesměrováni na nástroj eSearch plus, ve kterém můžete své upozornění upravit.

  Upozornění týkající se kalendáře
  Po kliknutí na ikonu tužky se objeví vyskakovací okno, ve kterém můžete provést změny a poté upozornění znovu nastavit.

 • Nastavení upozornění týkajícího se kalendáře

  Upozornění týkající se kalendáře se nastavují v části „Upozornění“ v panelu User Area.

  Vytvořit nové upozornění
  1. Klikněte na tlačítko „Vytvořit nové upozornění“.
  2. Zvolte možnost „Kalendář“. Otevře se vyskakovací okno.
  3. Klikněte na pole „Datum spuštění“ a zobrazí se kalendář, kde zadáte datum spuštění upozornění.
  4. Zadejte znění upozorňující zprávy.
  5. Pokud si chcete nechat zaslat dané upozornění rovněž e-mailem, zaškrtněte příslušné políčko.
  6. Klikněte na tlačítko „Nastavit upozornění“.
 • Nastavení upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu

  Kontrolní upozornění
  Kontrolní upozornění je možné nastavit v části „Upozornění“ v panelu User Area kliknutím na „Upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu“ nebo přímo v nástroji eSearch plus.

  Nastavení kontrolního upozornění
  1. Klikněte na tlačítko „Vytvořit nové upozornění“.
  2. 2. Zvolte možnost „Upozornění týkající se ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství / domény .eu“. Otevře se vyskakovací okno.
  3. Klikněte na „Přijmout“.
  4. Otevře se okno funkce pokročilého vyhledávání v rámci nástroje eSearch plus.
  5. Zvolte požadovaná kritéria z možností pokročilého vyhledávání a klikněte na tlačítko „Hledat“.
  6. Klikněte na ikonu megafonu Ikona upozornění zobrazenou v levé horní části tabulky. Otevře se vyskakovací okno.
  7. Pojmenujte upozornění pomocí jedné z těchto možností:
   • z rozbalovací nabídky vyberte název již dříve vytvořeného upozornění,
   • vytvořte nový název tím, že ho zadáte do příslušného textového pole.
  8. Pokud chcete, aby na vaši e-mailovou adresu byla zaslána kopie upozornění, zaškrtněte políčko „Chci dostávat upozornění e-mailem“.
  9. Klikněte na tlačítko „Nastavit upozornění“.

  Pokud bylo upozornění úspěšně vytvořeno, v dolní části vyskakovacího okna se zobrazí zpráva.

   

  Sledovací upozornění
  Sledovací upozornění se nastavují ze sekce detailního zobrazení ochranné známky či průmyslového vzoru v nástroji eSearch po provedení základního či pokročilého vyhledávání.

  Nastavení kontrolního upozornění
  1. Klikněte na tlačítko „Nastavit upozornění“ v pravé horní části detailního zobrazení. Otevře se vyskakovací okno, ve kterém můžete zaškrtnout příslušná políčka podle toho, jaké změny statusu ochranných známek EU a zapsaných průmyslových vzorů Společenství chcete sledovat.
   V případě upozornění týkajících se domén .eu zaškrtněte políčko „Registrace podobných domén .eu“.
  2. Pojmenujte upozornění pomocí jedné z těchto možností:
   • z rozbalovací nabídky vyberte název již dříve vytvořeného upozornění,
   • vytvořte nový název tím, že ho zadáte do příslušného textového pole.
  3. Pokud chcete, aby byla na vaši e-mailovou adresu zaslána kopie upozornění, zaškrtněte políčko „Chci dostávat upozornění e-mailem“.
  4. Klikněte na tlačítko „Nastavit upozornění“.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.