Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Podat přihlášku ochranné známky

Ochranná známka Evropské unie (OZEU) vám prostřednictvím jediného zápisu provedeného on-line přiznává výlučná práva ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie. Platí po dobu 10 let a lze ji neomezeně obnovovat o další 10letá období. Před podáním přihlášky si nezapomeňte projít náš kontrolní seznam, abyste zajistili, že vaše přihláška projde hladce celým procesem. 

 

Témata

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.