Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Podání přihlášky

Ochranná známka Evropské unie (OZEU) vám prostřednictvím jediného zápisu provedeného on-line přiznává výlučná práva ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie. Platí po dobu 10 let a lze ji neomezeně obnovovat o další 10letá období. Před podáním přihlášky si nezapomeňte projít náš kontrolní seznam, abyste zajistili, že vaše přihláška projde hladce celým procesem.

Platná právní úprava neumožňuje úřadu EUIPO vystavovat faktury. Poplatky úřadu jsou osvobozeny od DPH. Další informace o našich poplatcích.

Pokud vyplníte přihlášku a zaplatíte poplatek, nemusí to nutně znamenat, že budete mít svou ochrannou známku chráněnu. Pokud bude vaše přihláška zamítnuta, úřad vám vynaložené náklady nevrátí.

 

Formulář pro snadné podání

Formulář pro podání přihlášky

Určeno pro malé a střední podnikyfyzické osoby v Evropském hospodářském prostoru bez právního zástupce.

 

Přizpůsobeno potřebám odborníků na duševní vlastnictví při řešení jednoznačných i složitých případů. Použijte jej již nyní a podělte se s námi o své dojmy.

 

Ochranné známky

 • Pouze slovní nebo obrazové ochranné známky

Ochranné známky

 • Slovní, obrazové, prostorové, barevné, zvukové, multimediální, poziční, pohybové a jiné ochranné známky
 • Kolektivní a certifikační ochranné známky

Výrobky a služby

 • Předem stanovené výrobky a služby

Výrobky a služby

 • Předem stanovené výrobky a služby
 • Nahrát vlastní seznam výrobků a služeb
 • Pomocník pro třídy 35 a 37
 • Pracovní plocha přes celou obrazovku

   

    Konfigurovatelné

Platby

 • Okamžitá platba kreditní kartou

Platby

 • Okamžitá platba kreditní kartou
 • Bankovní převod
 • Platba na běžný účet

Koncepty

 • Automaticky ukládat koncepty a nikdy nepřijít o žádnou změnu

Koncepty

 • Automaticky ukládat koncepty a nikdy nepřijít o žádnou změnu

Nápověda

 • Formulář s průvodcem (virtuální pomocník)

Nápověda

 • On-line pomoc

Přihlašovatelé

 • Může jej používat pouze jeden přihlašovatel

Přihlašovatelé

 • Umožňuje uživateli přidat dalšího přihlašovatele

Důležité
Toto jsou příklady operací, které nejsou při použití formuláře pro snadné podání k dispozici:

 • uplatnit právo přednosti, uplatnit senioritu
 • požadovat unijní a/nebo vnitrostátní rešeršní zprávy

Zástupci

 • Umožňuje uživateli jmenovat zástupce

Nároky

 • Umožňuje uživateli uplatnit právo přednosti, senioritu a další typy práv

Mezinárodní ochranné známky

 • Možnost uplatnění práva přeměny mezinárodní ochranné známky a uplatnění výstavní priority

Rešeršní zprávy

 • Umožňuje uživateli požadovat unijní a/nebo vnitrostátní rešeršní zprávy

Přizpůsobitelné

 • Možnost uzpůsobit si formuláře podle svých potřeb
 • Vyžádat režim Fast Track
 • Zvolte si, kde si přejete mít část týkající se nároků.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.