Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Bankovní převody

Většina bank využívá k zahraničním platbám třetí banku, avšak neposkytuje jí vždy všechny relevantní údaje. Dejte proto své bance jasný pokyn, aby u převodu tyto údaje uvedla.

Zeptejte se ve své bance, zda ona nebo třetí banka, kterou využívá, účtuje poplatek za převod. Pokud ano, ujistěte se, že na náš účet bude převedena částka v plné výši. Bankám, které využíváme, jsme dali pokyn, aby si neúčtovaly žádné poplatky.

V neposlední řadě je potřeba platbu provést včas. Většinu poplatků je nutné uhradit ve stanovené lhůtě. Doporučujeme vám, abyste platbu zadali nejméně 10 dnů před uplynutím příslušné lhůty. Zajistíte tak, že platba bude připsána včas. Pokud nebude připsána včas, vaše právo bude ohroženo.

 

Základní poplatek za přihlášku vaší ochranné známky

Datum podání je datem vzniku vaší ochranné známky. Čím dříve je vám přiznáno, tím lépe. Chcete-li, aby se datum odeslání přihlášky stalo datem podání, musí být základní poplatek ve výši 850 EUR (zahrnující jednu třídu) připsán na jeden z našich bankovních účtů do jednoho měsíce od data odeslání přihlášky. Pokud tuto částku obdržíme později, stane se datem podání datum připsání dané částky na náš účet (za předpokladu, že jsou splněny všechny další podmínky pro získání data podání). Mějte také na paměti, že nevystavujeme výzvu k úhradě. Je na vás, abyste zajistili, že peníze obdržíme včas.

 

Poplatek za podání námitek

Poplatek ve výši 320 EUR musí být připsán na jeden z našich bankovních účtů před uplynutím lhůty pro podání námitek, tj. do tří měsíců od zveřejnění ochranné známky, proti které chcete podat námitky. Jinak nebudou vaše námitky přípustné.

Další podrobnosti naleznete v našich doporučeních týkajících se plateb prováděných bankovním převodem.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.