Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Sdělení

Zde budete dostávat oficiální sdělení úřadu EUIPO.

 

Klikněte na ikonu obálky Ikona Sdělení v záložce „Sdělení“, která je umístěna v nabídce vlevo.

V části „Sdělení“ sekce User Area jsou čtyři záložky:

 • Nová – sem přicházejí nová sdělení,

 • Probíhá – sem se ukládají sdělení, která je třeba vyřídit později,

 • Odeslaná – zde se zobrazují úspěšně odeslaná sdělení,

 • Archiv – sem se ukládají sdělení pro další použití.

Poznámka: Sdělení uložená v záložkách „Archiv“ a „Odeslaná“ jsou po 30 dnech automaticky odstraněna. Pokud si je chcete prohlédnout po uplynutí této doby, přejděte do podrobného zobrazení spisu v databázi eSearch plus.

 
 • Záložky úkonů

  Níže je uveden seznam záložek úkonů a jejich funkcí.

  Filtrovat
  Kliknutím na možnost „Filtrovat“ se otevře rozbalovací nabídka. Vyberte si filtry, které chcete použít, nebo vytvořte filtry nové. Pokud chcete filtr odstranit, klikněte na ikonu koše Ikona koše.

  Přesunout do
  Sdělení lze přesunout do jiné záložky. Vyberte sdělení, které chcete přesunout, pak klikněte na tlačítko „Přesunout do“ a zvolte možnost „Probíhá“ nebo „Archiv“.

  Odeslat na
  Sdělení můžete odeslat nebo přeposlat na libovolnou e-mailovou adresu (vždy jen na jednu). Klikněte na zaškrtávací políčko v levé části zvoleného řádku tabulky a pak na tlačítko „Odeslat na“. Z nabízených možností vyberte „Můj e-mail“ nebo „Jiný e-mail“.

  Pokud zvolíte možnost „Můj e-mail“, automaticky se vyplní vaše e-mailová adresa.

  Pokud si vyberete možnost „Jiný e-mail“, musíte zadat e-mailovou adresu příjemce.

  Stáhnout
  Pokud chcete vytvořit komprimovaný soubor (ve formátu ZIP) vámi vybraných sdělení, klikněte na tlačítko „Stáhnout“ a zaškrtněte příslušná políčka.

  Alternativní forma korespondence

  tlačítko

  Tato záložka by se měla používat pouze tehdy, pokud na internetových stránkách úřadu EUIPO není k dispozici žádný on-line formulář nebo pokud elektronické sdělení úřadu neobsahuje tlačítko pro elektronickou odpověďtlačítko.

  Před použitím možnosti „Alternativní forma korespondence“ se ujistěte, že v záložce „On-line služby“ není k dispozici příslušný formulář a že elektronické sdělení úřadu EUIPO neobsahuje tlačítko pro elektronickou odpověďtlačítko. Na záložku „Alternativní forma korespondence“ se vztahují podmínky, které je nutné přijmout.

  Jakmile prostřednictvím možnosti „Alternativní forma korespondence“ odešlete své sdělení, obdržíte elektronické potvrzení přijetí vámi předloženého dokumentu v podobě „potvrzení podání“, které naleznete v záložce „Odeslaná“ vaší User Area.

  Příkladem přípustného sdělení je žádost o zařazení na seznam kvalifikovaných zástupců pro záležitosti týkající se ochranných známek nebo průmyslových vzorů. Takovou žádost lze úřadu EUIPO zaslat prostřednictvím možnosti „Alternativní forma korespondence“.

 • Náhled a stažení sdělení

  Ve vyskakovacím okně, které se otevře kliknutím na tuto ikonu Ikona Stáhnout v pravé části daného řádku tabulky, je možné zobrazit náhled a stáhnout sdělení.

  Poznámka: Pokud chcete ve vyskakovacím okně zobrazit náhled ve formátu PDF, musíte mít nainstalovaný zásuvný modul Adobe Acrobat.

 • Zobrazení v nástroji eSearch plus

  Po kliknutí na tuto ikonu Ikona zobrazení vedle sdělení, které chcete otevřít, se v novém okně otevře nástroj eSearch plus.

 • Sledování sdělení

  Kliknutím na tuto ikonu Ikona zobrazení získáte podrobný přehled o provedených úkonech týkajících se vašich sdělení.

 • Pole rychlého vyhledávání

  Ve svých sděleních můžete vyhledávat kliknutím na ikonu lupy Ikona vyhledávání ve vyhledávacím poli vpravo nahoře. Toto vyhledávání zobrazí výsledky pouze ze zvolené záložky (Nová, Probíhá, Odeslaná, Archiv).

 • Odpověď na sdělení

  Klikněte na tlačítko „Odpovědět“, které se nachází vedle příslušného sděleníTlačítko Odpovědět. Budete přesměrováni na podrobné zobrazení v nástroji eSearch plus, v němž se zobrazí informace o daném spisu. K dispozici jsou různé možnosti odpovědi. Po výběru vaší odpovědi se zobrazí formulář sdělení. Jakmile na sdělení odpovíte, změní se barva tlačítka vedle daného sdělení v nabídce „Sdělení“ na zelenou Tlačítko Odpověď odeslána.

  Poznámka: Tlačítko „Odpovědět“ změní barvu na zelenou pouze v případě, že na sdělení odpovíte ze záložky „Sdělení“ v sekci User Area. Pokud na sdělení odpovíte jinak než prostřednictvím sekce User Area, tlačítko zůstane oranžové.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.