Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Péče o zákazníky – stížnosti

Vyřizování stížností

V případě jakéhokoli problému nebo nespokojenosti s našimi službami, nás prosím informujte. Vážíme si veškerých stížností, neboť se snažíme poučit se z chyb, abychom dokázali poskytovat co nejlepší služby.

Obecně stížnost považujeme za písemný projev nespokojenosti se službami a/nebo postupy úřadu EUIPO. Oddělení péče o zákazníky – stížnosti nicméně nemá pravomoc řešit stížnosti týkající se právního odůvodnění rozhodnutí přijatých úřadem EUIPO. V případě, že nesouhlasíte s nějakým rozhodnutím úřadu EUIPO, které vypracoval průzkumový referent pro ochranné známky EU nebo zapsané průmyslové vzory Společenství, můžete podat odvolání.

Pokud se vaše stížnost týká problémů souvisejících s lidskými zdroji, obraťte se přímo na personální oddělení, a to poštou nebo e-mailem.

 

Jak podat stížnost

Stížnost lze podat prostřednictvím on-line formuláře. Úřad EUIPO upřednostňuje tento způsob komunikace, neboť nám umožňuje vyřídit vaši stížnost bezodkladně. Stížnost můžete poslat také poštou.

Sdělte nám prosím níže uvedené údaje (jsou-li k dispozici), abychom mohli váš případ vyhledat a posoudit:

  • spisové číslo ochranné známky EU / zapsaného průmyslového vzoru Společenství,
  • totožnost stěžovatele (jméno, příjmení),
  • adresa stěžovatele (ulice, obec, země, telefonní číslo, e-mail),
  • důvod stížnosti.
 

Co bude následovat?

  1. Jakmile stížnost obdržíme, oddělení péče o zákazníky – stížnosti vám do jednoho pracovního dne zašle potvrzení o přijetí stížnosti prostřednictvím e-mailu či pošty.
  2. Vaši stížnost rychle vyřídí příslušná oddělení, aby bylo možné připravit písemnou odpověď v souladu s normami charty služeb.
  3. Písemnou odpověď na vaši stížnost vám zašleme do devíti pracovních dnů od zaslání potvrzení o jejím přijetí.
 

Co když stále nebudete spokojeni?

Pokud nebudete spokojeni s výsledkem postupu nebo se způsobem vyřízení stížnosti, obraťte se na nás prosím znovu se svými výhradami. Stížnost a naše odpověď budou přezkoumány vrcholným vedením úřadu.

Evropský veřejný ochránce práv

Pokud jste občanem členského státu Unie nebo v něm máte bydliště, můžete rovněž podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv. Evropský veřejný ochránce práv prošetřuje stížnosti na nesprávné úřední postupy orgánů a institucí Evropské unie.

Před podáním stížnosti k evropskému veřejnému ochránci práv je zapotřebí nejprve využít příslušné správní postupy u úřadu EUIPO.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.