Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář otevřete kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ v zápatí domovské stránky. Otevře se nová stránka. Formulář otevřete kliknutím na tlačítko „Contact form“ (Kontaktní formulář).

V první části kontaktního formuláře (Osobní údaje) se podle typu přihlášeného uživatele zobrazí souhrn informací o majiteli/přihlašovateli nebo zástupci. Úplné informace je možné zobrazit kliknutím na ikonu šipky v tabulce.

V druhé části (Důvod) můžete vybrat důvod, proč se na nás obracíte. Upozorňujeme, že úřad EUIPO nepřijímá dopisy ani dokumenty týkající se konkrétního spisu, které jsou zaslány e-mailem. Tyto dokumenty je vždy potřeba podat prostřednictvím sekce User Area nebo faxem, poštou či prostřednictvím kurýrní služby. V posledních třech uvedených případech je vždy třeba uvést číslo příslušného spisu.

 
 • K čemu lze kontaktní formulář použít?

  Rozbalovací nabídka pod nadpisem „Důvod“ obsahuje tyto možnosti:

  Všeobecné šetření
  Žádosti o obecné informace o úřadu EUIPO, dotazy týkající se podávání přihlášek ochranných známek Evropské unie a průmyslových vzorů Společenství a otázky týkající se postupů (poplatky, právo přednosti, seniorita atd.)

  Technické problémy
  Oznámení týkající se naléhavých technických problémů (v souvislosti s elektronicky podávanými přihláškami, námitkami, obnovami, sekcí User Area atd.)

  Uveďte co nejpodrobnější informace, včetně snímků obrazovky s chybovým hlášením.

  Připomínky a zpětná vazba
  Připomínky a zpětná vazba k postupům nebo internetovým stránkám úřadu EUIPO

  Žádost o správní doklad úřadu EUIPO
  Žádosti o správní doklady (administrativní dokumenty), které jste na internetových stránkách nenašli

  Žádost o informace
  Žádosti o další informace o konkrétních spisech

  Formální stížnost
  Stížnosti na řízení týkající se ochranné známky EU nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství

  Mám potíže s přístupem ke svému účtu
  Dotazy týkající se problémů s přihlášením nebo heslem na internetové stránky úřadu EUIPO

 • Vyplnění kontaktního formuláře

  Důvod
  Zvolte odpovídající možnost z rozbalovací nabídky, uveďte k dotazu číslo značky umožňující určit vaši společnost nebo spis a vyplňte políčko „Komentář“.

  Přílohy lze přidat kliknutím na tlačítko „Browse...“ (Vyhledat) pod políčkem „Komentář“.

  Chcete-li obdržet kopii dotazu prostřednictvím e-mailové schránky v sekci User Area, zaškrtněte políčko „Zaslat kopii“ (k dispozici pouze uživatelům, kteří si předtím zvolili zasílání oficiálních sdělení elektronicky).

  V případě žádostí o správní doklady (administrativní dokumenty) úřadu EUIPO si můžete zvolit způsob jejich doručení. Doporučujeme zvolit možnost „E-mailem“, neboť se jedná o nejrychlejší a nejefektivnější způsob doručení.

  V případě žádostí o informace se vám zobrazí informační rámeček (s odkazem na více informací), který vás ještě před zasláním kontaktního formuláře vyzývá, abyste zkontrolovali, zda vámi požadované informace nejsou k dispozici v databázi úřadu EUIPO.

  Pozn.: Formální stížnosti nepředstavují odvolání proti rozhodnutí úřadu EUIPO. Dotazy týkající se rozhodnutí průzkumových referentů úřadu EUIPO by měly být podány ve formě odvolání.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.