Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Přehled

V sekci „Přehled“ vaší sekce User Area naleznete veškeré vaše ochranné známky Evropské unie, důvěrné zapsané průmyslové vzory Společenství, veřejné zapsané průmyslové vzory Společenství a námitky. Navíc zde máte možnost zobrazení rychlých odkazů a vytváření klávesových zkratek pro vyhledávání v aplikacích, jako je eSearch plus.

Sekce Přehled v rámci User Area

Do sekce „Přehled“ se dostanete kliknutím na ikonu User Area v horní části obrazovky. Sekce „Přehled“ se otevře automaticky.

Umístíte-li ukazatel myši na kteroukoli položku v tabulkovém zobrazení, zobrazí se vyskakovací okno s dalšími informacemi o této položce.

V sekci „Přehled“ v rámci sekce User Area jsou čtyři záložky:

 • OZEU

 • Důvěrné zapsané průmyslové vzory Společenství

 • Veřejné zapsané průmyslové vzory Společenství

 • Námitky

 • Tabulkové a detailní zobrazení

  Údaje o ochranných známkách Evropské unie, důvěrných zapsaných průmyslových vzorech Společenství a veřejných zapsaných průmyslových vzorech Společenství si můžete zobrazit buď ve formě „tabulkového zobrazení“ (výchozí nastavení), nebo „detailního zobrazení“. Příslušné zobrazení si můžete vybrat kliknutím na ikony v pravé horní části obrazovky Ikony tabulkového a detailního zobrazení.

  Poznámka: Námitky je možné zobrazit pouze v rámci tabulkového zobrazení.

  Status
  Spis (ochranná známka, průmyslový vzor nebo námitka) se může nacházet v různých stadiích postupu přihlašování. Dané stadium se zobrazuje ve sloupci „Status“.

  V tabulkovém zobrazení umístěte myš nad ikonuIkona statusu. Objeví se vyskakovací okno s informacemi o statusu příslušného spisu.

  V detailním zobrazení se status automaticky zobrazí v jednom z příslušných polí.

  Poznámka: Jakmile dojde ke zveřejnění průmyslového vzoru, informace o něm se zobrazí v záložce Veřejné zapsané průmyslové vzory Společenství. Pokud se průmyslový vzor nachází ve stadiu přihlašování, podrobnosti o něm se zobrazí v záložce Důvěrné zapsané průmyslové vzory Společenství. Je-li zveřejnění průmyslového vzoru odloženo, majitel/zástupce informace o tomto průmyslovém vzoru nalezne v obou záložkách, tedy jak v záložce Veřejné zapsané průmyslové vzory, tak v záložce Důvěrné zapsané průmyslové vzory. Zobrazí se však jen omezené množství údajů. Jiní uživatelé nicméně za této situace uvidí příslušný průmyslový vzor, jehož zveřejnění bylo odloženo, pouze v záložce Veřejné zapsané průmyslové vzory, přičemž se zobrazí jen omezené množství informací.

 • Filtrování a třídění údajů

  Údaje dostupné v tabulkovém zobrazení lze filtrovat a třídit pomocí výchozích možností uvedených v rozbalovacím menu filtrování nebo prostřednictvím filtrů vytvořených podle vašich požadavků.

  Třídění údajů

  Vytvoření nového filtru
  Chcete-li vytvořit nový filtr, rozbalte menu kliknutím na šipku a následně zvolte možnost „Vytvořit nový filtr“. Otevře se další okno s dostupnými možnostmi. V zobrazeném seznamu můžete kliknout na ikonu „+“, čímž se vám zobrazí další možnosti.

  Filtrování údajů

  Jakmile vyberete požadované možnosti, je možné filtr uložit pomocí zaškrtnutí políčka „Uložit filtr“. Nový filtr je třeba pojmenovat. Pro dokončení úkolu klikněte na tlačítko „Filtrovat“.

 • Záložky úkonů

  Níže je uvedený seznam záložek úkonů (a jejich funkcí), které jsou k dispozici v sekci „Přehled“.

  Tabulkové zobrazení
  Aktivaci záložky úkonů z tabulkového zobrazení provedete kliknutím na některé ze zaškrtávacích políček v levé části tabulky.

  Záložky úkonů

  Detailní zobrazení
  Aktivaci záložky úkonů z detailního zobrazení provedete zaškrtnutím příslušného políčka v levé horní části stránky.

  Záložky úkonů

  Doplnění nových poznámek

  • Přidat poznámku u jedné položky: Klikněte na ikonu „Přidat novou poznámku“ Ikona „Přidat novou poznámku“ v pravé části daného řádku v tabulkovém zobrazení. Doplňte poznámku zadáním informací do vyskakovacího okna.

  • Přidat poznámku u více položek: Zaškrtněte políčko (políčka) v levé části daných řádků v tabulkovém zobrazení Ikona zaškrtávacího políčka nebo v levé horní části v detailním zobrazení a poté klikněte na tlačítko „Upravit poznámky“ v sekci záložek úkonů.

   Tlačítko „Upravit poznámky“ v sekci záložek úkonů

   Doplňte poznámku zadáním informací do vyskakovacího okna.

  Úprava poznámek

  • Úprava jedné poznámky: Pokud byla u některé položky v seznamu přidána poznámka, sousední ikona ztmavne. Ikona „Upravit poznámky“
   Klikněte na ztmavenou ikonu v pravé části daného řádku v tabulkovém zobrazení. Upravte poznámku zadáním informací do vyskakovacího okna.

  • Úprava více poznámek: Zaškrtněte políčko (políčka) v levé části a poté klikněte na tlačítko „Upravit poznámky" v sekci záložek úkonů. Upravte poznámku zadáním informací do vyskakovacího okna.

  Obnovení
  Zaškrtněte políčko (políčka) v levé části daného řádku v tabulkovém zobrazení nebo v levé horní části v detailním zobrazení a poté klikněte na tlačítko „Obnovení“ v sekci záložek úkonů.

  Tato funkce bude k dispozici pouze u ochranných známek a průmyslových vzorů, které je nutné obnovit.

  Žádost o nahlédnutí do spisu
  Žádost o nahlédnutí do spisu je možné podat vždy jen pro jeden spis.

  Po kliknutí na tlačítko „Žádost o nahlédnutí do spisu“ budete přesměrováni na on-line formulář žádosti. Otevře se nové okno, ve kterém budete moci podat svou žádost o nahlédnutí do spisu.

  Změna značky
  Vytvořte novou osobní značku vaší přihlášky. Zaškrtněte políčko v levé části daného řádku v tabulkovém zobrazení a poté klikněte na tlačítko „Změnit značku“ v sekci záložek úkonů. Zadejte vaši novou osobní značku do příslušného políčka ve vyskakovacím okně. Tato funkce není k dispozici u mezinárodních zápisů.

  Vyhledávání podobných ochranných známek
  Když kliknete na tuto možnost, budete přesměrováni na aplikaci TMview, ve které můžete vyhledávat podobné ochranné známky.

 • Přístup k nástroji eSearch plus ze sekce „Přehled“

  V tabulkovém zobrazení klikněte kdekoli nad řádkem s údaji, budete přesměrováni na příslušnou položku v nástroji eSearch plus.

  V detailním zobrazení klikněte nad názvem příslušné ochranné známky/průmyslového vzoru nebo na odkaz „Zobrazit v eSearch plus“, budete přesměrováni na příslušnou položku v nástroji eSearch plus.

 • Přidat ovládací prvky

  Tlačítko „Přidat ovládací prvky“ Tlačítko Přidat ovládací prvky v pravé dolní části stránky umožňuje doplnění vašeho přehledu o nové ovládací prvky s těmito funkcemi:

  • Rychlé odkazy

  • TMview

  • eSearch plus

  • On-line formuláře

  • eSearch – judikatura

  Klikněte na tlačítko „Přidat ovládací prvky“ a vyberte ovládací prvek, který si přejete doplnit do rozbalovacího seznamu. Příslušný ovládací prvek se poté zobrazí ve spodní části stránky. Ovládací prvek můžete odstranit kliknutím na „x“ v záhlaví.

  Portlet Rychlé odkazy
 • Rychlé odkazy

  Ovládací prvek Rychlé odkazy umožňuje doplňovat odkazy na informace, k nimž byste rádi měli rychlý přístup. Vyhnete se díky němu nutnosti vyhledávat ve všech vašich uložených údajích.

  Nejprve je třeba tento ovládací prvek vytvořit ve vaší User Area.

  Jakmile je ovládací prvek Rychlé odkazy aktivní, můžete příslušné odkazy začít přidávat. Při prohlížení internetových stránek se vám bude na pravé straně nabízet možnost přidat stránku do ovládacího prvku Rychlé odkazy, a sice prostřednictvím této ikony . Klikněte na ni a přidejte odkaz do vašeho ovládacího prvku.

  Odstranění rychlého odkazu

  • Ve vašem ovládacím prvku Rychlé odkazy klikněte na tlačítko pro úpravu ve formě ikony s perem

  • Příslušný rychlý odkaz odstraníte kliknutím na „x“, které se zobrazuje vedle vámi zvoleného odkazu. Klikněte na „Uložit“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.