Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

 

Prohlášení o ochraně údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví („úřad“) velmi důležitá. Cítíme odpovědnost za osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme. Proto jsme se zavázali k respektování a ochraně vašich osobních údajů a zajištění účinného dodržování vašich práv jakožto subjektu údajů.

Tato část popisuje, jakým způsobem úřad zpracovává vaše osobní údaje k plnění svých úkolů (jak je stanoveno v právu EU) a současně k poskytování svých produktů a služeb.

 

REJSTŘÍKY ZÁZNAMŮ

Centrální rejstřík: Úřad EUIPO má právní povinnost vést centrální rejstřík záznamů o činnostech, při nichž se zpracovávají osobní údaje (článek 31 nařízení 2018/1725).  O záznamech činností úřadu EUIPO, při nichž se zpracovávají vaše osobní údaje, se můžete dozvědět více v centrálním rejstříku úřadu EUIPO. Pro více informací o centrálním rejstříku úřadu EUIPO viz otázku č. 11 níže.

 

 

1. Jaký je právní rámec ochrany údajů platný pro úřad EUIPO?

 

2. Jaké typy osobních údajů shromažďujeme?

 

3. K čemu používáme vaše osobní údaje?

 

4. Jaké jsou právní základy, kterými se řídí zpracování vašich osobních údajů?

 

5. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

 

6. Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány?

 

7. Jak vaše informace chráníme a zabezpečujeme?

 

8. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? Jak můžete uplatnit svá práva? Mohou být vaše práva omezena?

 

9. Které soubory cookie se používají na našich internetových stránkách?

 

10. Jak nás můžete kontaktovat, pokud máte nějaké dotazy?

   

11. Potřebujete další informace?

 

 

Dodatečné informace najdete rovněž na následujících odkazech:

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.