Databáze

Ochranné známky a průmyslové vzory

Přejít do eSearch plus, databáze úřadu EUIPO

eSearch plus

Úplné informace o ochranných známkách, průmyslových vzorech, majitelích, zástupcích a věstnících

Aplikace eSearch (iOS a Android)

Přejít do eSearch case law, databáze úřadu EUIPO

eSearch case law

Rozhodnutí úřadu EUIPO, rozsudky Tribunálu, Soudního dvora a vnitrostátních soudů

Přejít do Certified copies, databáze úřadu EUIPO

Zkontrolovat ověřené kopie

Zadejte identifikační kód pro zobrazení originálu osvědčení ochranné známky EU

 

Databáze Sítě duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPN)

Přejít do TMview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

TMview

Ochranné známky všech oficiálních úřadů pro ochranné známky, které jsou do databáze zapojeny na vnitrostátní, mezinárodní nebo unijní úrovni

Přejít do Designview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Designview

Centralizovaný přístup k informacím o průmyslových vzorech zapsaných u kteréhokoli ze zúčastněných vnitrostátních úřadů

Přejít do TMclass, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

TMclass

Jednotný přístup k harmonizované databázi pro třídění používané v EU a k databázím z celého světa

Přejít do Similarity, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Similarity

Posouzení podobnosti výrobků a služeb úřady duševního vlastnictví v EU

 
Přejít do DesignClass, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

DesignClass

Porovnejte databáze pro třídění průmyslových vzorů zúčastněných úřadů

 

Duševní vlastnictví a prosazování

IP enforcement portal

IP Enforcement Portal

Sloučení databáze EDB a nástrojů ACIST a ACRIS do jedné platformy.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.