Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Definice průmyslového vzoru

Ochrana průmyslových vzorů je důležitým obchodním aktivem pro společnosti všech velikostí, nejen těch větších.

Z výzkumu úřadu EUIPO vyplývá, že malé a střední podniky (MSP), které vlastní průmyslové vzory, mají o 17 % vyšší příjmy na zaměstnance než MSP, které žádná práva duševního vlastnictví nevlastní.

Průmyslové vzory jsou v Evropské unii přesně vymezeny:

„Vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo jeho dekoru“.

článek 3 nařízení o průmyslových vzorech

 

Příklady průmyslových vzorů

K ochraně prostřednictvím průmyslového vzoru je způsobilý téměř každý průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět (kromě počítačových programů).

Vyhledat příklad obalu výrobků

Obal výrobků

RCD 002710731-0001
Vyhledat příklad výrobku / sady výrobků

Výrobek / sada výrobků

RCD 002490193-0001
Vyhledat příklad složených výrobků

Složené výrobky

RCD 000408166-0001
Vyhledat příklad částí výrobků

Části výrobků

RCD 229752-0001
 
Vyhledat příklad počítačových ikon

Počítačové ikony

RCD 003001494-0002
Vyhledat příklad typografických znaků

Typografické znaky

RCD 004007441-0016
Vyhledat příklad kreseb a uměleckých děl

Grafické průmyslové vzory

RCD 004547370-0002
 
Vyhledat příklad vzhledu internetových stránek

Vzhled internetových stránek

RCD 003465632-0001
 

Trochu teorie

Duševní vlastnictví

Koncepce duševního vlastnictví je srozumitelná a známá již od pradávna. Duševním vlastnictvím jsme obklopeni na každém kroku.

Pouhé myšlenky a nápady se nepočítají. Duševní vlastnictví definuje a chrání lidské inovace a výtvory.

  • Ochranné známky umožňují spotřebitelům rozlišit původ výrobků.
  • Průmyslové vzory upřesňují, jak výrobky vypadají.
  • Autorská práva se týkají uměleckých děl, jako jsou knihy, hudba, obrazy, sochy a filmy.
  • Patenty chrání technické vynálezy ve všech technologických oblastech.

Duševní vlastnictví oceňuje inovátory a umožňuje nám všem mít prospěch z výsledků jejich úsilí.

 

Metro duševního vlastnictví: Původci průmyslových vzorů často přetvářejí staré nápady na něco nového, užitečného a jedinečného. Stáhnout mapu – pomůže vám při zápisu vašich práv.


Přizpůsobení konceptu mapy metra, který znázorňuje harmonogram různých procesů v oblasti duševního vlastnictví

 

Další zdroje informací o duševním vlastnictví

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.