Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Koncepty

Koncept je přihláška, která byla uložena, ale nebyla dosud odeslána. Může se jednat o přihlášku ochranné známky Evropské unie (OZEU), zapsaného průmyslového vzoru Společenství nebo jiné elektronicky podávané dokumenty.

Část Koncepty v sekci User Area

Chcete-li zobrazit část Koncepty, klikněte na záložku „Koncepty“ v nabídce nacházející se v postranní části sekce User Area.

V části „Koncepty“ sekce User Area jsou tři záložky:

 • Ochranné známky EU (OZEU)
 • Jiné elektronicky podávané přihlášky (Jiné)
 • Zapsané průmyslové vzory Společenství (ZPV)

Poznámka: Koncepty budou odstraněny po 30 dnech. Pokud chcete, aby zůstaly uloženy i po uplynutí této doby, zvolte možnost „Uzamknout“. Koncepty týkající se zapsaných průmyslových vzorů Společenství však nelze uzamknout a budou bez výjimky odstraněny po 7 dnech.


 • Záložky úkonů

  Níže je uvedený seznam záložek úkonů (a jejich funkcí), které jsou k dispozici v části „Koncepty“.

  Odeslat na e-mailový účet
  Kopii informací uvedených v konceptu můžete zaslat na vámi zvolenou e-mailovou adresu (je možné zadat i více adres). Tento úkon provedete takto: zaškrtnutím příslušných textových polí na levé straně řádků tabulky vyberte požadované položky a pak klikněte na tlačítko „Odeslat na e-mailový účet“. Do příslušného pole v modálním vyskakovacím okně zadejte e-mailovou adresu příjemce a případně přidejte poznámku.

  Odstranit
  Pokud potřebujete koncept odstranit, můžete tak učinit dvěma způsoby:

  1. Klikněte na šedou ikonu odpadkového koše na pravé straně tabulky s vámi zvoleným konceptem (zvolenými koncepty). Budete dotázáni, zda chcete pokračovat. Můžete se rozhodnout, zda chcete úkon „Zrušit“, nebo koncept „Odstranit“.
  2. Označte zaškrtávací políčko v řádku obsahujícím položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko „Odstranit“. Objeví se vyskakovací okno, v němž si budete moci vybrat, zda chcete odstranění skutečně provést, či jej zrušit.

  Uzamknout
  Koncepty týkající se ochranných známek jsou po 30 dnech odstraněny. Pokud potřebujete, aby koncept zůstal uložen i po uplynutí této doby, můžete ho uzamknout.

  Poznámka: Koncepty týkající se zapsaných průmyslových vzorů Společenství nelze uzamknout. Po 7 dnech budou bez výjimky odstraněny.

  Koncept lze uzamknout dvěma způsoby:

  1. Klikněte na šedou ikonu zámku na pravé straně tabulky s vámi zvoleným konceptem (zvolenými koncepty). Ikona se zbarví do tmavě šeda, což bude znamenat, že příslušná položka je nyní zamčená.
  2. Označte zaškrtávací políčko v řádku obsahujícím položku, kterou chcete uzamknout, a klikněte na tlačítko „Uzamknout“. Ikona šedého zámku na pravé straně řádku se zbarví do tmavě šeda, což bude znamenat, že příslušná položka je nyní zamčená.

  Odemknout
  Pokud již koncept nepotřebujete, můžete jej odemknout. Můžete tak učinit dvěma způsoby:

  1. Klikněte na šedou ikonu zámku na pravé straně tabulky s vámi zvoleným konceptem (zvolenými koncepty). Ikona se zbarví do světle šeda, což bude znamenat, že příslušná položka je nyní odemčená.

  2. Označte zaškrtávací políčko v řádku obsahujícím položku, kterou chcete odemknout, a klikněte na tlačítko „Odemknout“. Ikona šedého zámku na pravé straně řádku se zbarví do světle šeda, což bude znamenat, že příslušná položka je nyní odemčená.

  Poznámky
  Chcete-li přidat poznámku, klikněte na ikonu „Přidat poznámku“. Objeví se modální vyskakovací okno. Napište poznámku a uložte ji.

 • Obnovit přihlášku

  Chcete-li obnovit dříve vytvořenou přihlášku, vyberte v tabulce příslušnou položku a klikněte na ikonu stránky ve sloupci „Úkony“. Uložená přihláška se otevře v novém okně.

 • Pole rychlého vyhledávání

  V konceptech můžete vyhledávat pomocí stejné funkce jako v případě základního vyhledávání v nástroji eSearch plus. Tato funkce se však použije na informace zobrazené v modulu konceptů. Výsledky vyhledávání budou zahrnovat pouze informace ze záložky, pro kterou se vyhledávání provádělo.

  Do pole vyhledávání zadejte alfanumerické znaky.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.