Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Informace o společnosti a výrobku

 


„Účet zástupce“ se vytvoří automaticky, jakmile je poprvé zástupce jmenován v jednom z účtů jeho klientů.
 
„Účet zástupce“ vám umožní získat přístup k účtům různých klientů pomocí jediného hesla. Budete mít „portfolio společnosti“, kde budou uvedeni vaši klienti, a budete se moci přihlásit k různým účtům. Jakmile máte v databázi EDB vytvořený profil, může jakýkoliv další držitel práv vybrat vaši advokátní kancelář/společnost a jmenovat vás svým zástupcem v databázi EDB.


V současnosti mají přístup k databázi EDB všechny celní orgány EU. Kromě toho již má přístup k EDB řada policejních sborů, včetně agentur EU Europolu a úřadu pro boj proti podvodům OLAF. Počet policejních sborů, které využívají přístup k tomuto nástroji, se stále zvyšuje.
 
Vzhledem k významu navazování kontaktu s držiteli práv mají všechny donucovací orgány registrované v databázi EDB přístup k obecným údajům uvedeným v Informacích o společnosti, protože tato část je pro ně standardně přístupná.
 
Úroveň Informací o výrobcích v rámci Portfolia výrobků obsahuje podrobné a citlivé informace o výrobcích. Jsou chráněny pomocí kódu PINsafe a musejí být aktivně SDÍLENY s donucovanými orgány, aby je tyto orgány mohly vidět.
 


Otevře se okénko uvádějící všechny donucovací orgány, které využívají přístup k EDB, díky čemuž budete mít možnost konkrétně se rozhodnout, se kterými donucovacími orgány chcete sdílet nahrané informace o vašich výrobcích. Pokud je chcete sdílet se všemi orgány využívajícími databázi EDB, zaškrtněte prosím políčko „Vybrat vše“.Úřad EUIPO nemá přístup k žádným informacím, které držitelé práv nahrají. Tým databáze EDB však má přístup ke statistickým údajům o obsahu tohoto nástroje.

Není nutné nahrát jeden každý výrobek vaší společnosti. V databázi EDB může pojem „výrobek“ zahrnovat škálu výrobků s podobnými vlastnostmi, které jsou chráněny v rámci týchž práv duševního vlastnictví a které mají podobné logistické a distribuční kanály (tím zde zahrnete skupiny výrobků, různé velikosti, odlišné barvy, podobný vzhled atd.). K témuž názvu výrobku můžete připojit různé fotografie.
 
Kromě toho můžete klasifikovat své výrobky pomocí pole Kategorie. Kategorizace vám může pomoci sdružovat podobné výrobky a filtrovat je v tabulce Portfolio výrobků. Kategorizace je rovněž užitečná pro funkci vícenásobného vydání, protože je možné aktualizovat všechny výrobky s danou kategorií.
 

Maximální velikost dokumentů a obrázků/videí je 1,5 MB a název souboru nesmí být delší než 100 znaků.

Je velmi důležité přiřadit k vašim výrobkům z Portfolia výrobků vaše práva duševního vlastnictví, která jsou obsažena v Portfoliu práv duševního vlastnictví v rámci informací o společnosti (povinné pro podání žádosti o přijetí opatření (AFA) celním orgánům).
 
Přiřazení provedete tak, že navštívíte Portfolio výrobků a vyberete příslušný výrobek. Potom klikněte na „Zobrazit práva duševního vlastnictví vztahující se k tomuto výrobku“ a následně na „Přidat nová práva duševního vlastnictví k danému výrobku“ .Vyberte příslušná práva duševního vlastnictví ze svého Portfolia práv duševního vlastnictví (která jste předtím nahráli do databáze EDB z nástroje TMview a DesignView a která se vztahují k vašim ochranným známkám a průmyslovým vzorům nebo která jste zadali manuálně v případě jiných práv duševního vlastnictví (patenty, zeměpisná označení, autorská práva atd.).

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací