Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Registrace do databáze EDB

 

K žádosti o zřízení účtu v databázi EDB budete potřebovat platné právo duševního vlastnictví zapsané v Evropské unii (EU). Právo duševního vlastnictví zvolené ve vaší žádosti o zřízení účtu se použije pouze během procesu registrace pro ověření totožnosti žadatele jako držitele práv duševního vlastnictví a pro zaslání dopisu na zapsanou adresu podniku.
 
Pokud již máte platnou zapsanou ochrannou známku nebo průmyslový vzor (vnitrostátní, EU nebo mezinárodní) v rámci EU, můžete požádat o zřízení účtu prostřednictvím našeho online systému na platformě EDB Enforcement Database.
 
Pokud nemáte ochrannou známku nebo průmyslový vzor, zašlete prosím e-mail na adresu: observatory.edb@euipo.europa.eu

Z bezpečnostních důvodů majitel práv duševního vlastnictví obdrží prostřednictvím kurýrní služby tištěný dopis zaslaný na adresu uvedenou v registru (je možné uvést značku). Tento dopis bude obsahovat kód, který je třeba zaslat zpět e-mailem na adresu observatory.edb@euipo.europa.eu. Následně vám pošleme odkaz na uživatelský účet, kde si můžete nastavit heslo. Poté obdržíte druhý dopis s kódem PINsafe pro bezpečné ověření totožnosti. Jakmile se přihlásíte, budete potřebovat kód PINsafe ke vkládání informací o výrobcích.

Registrace a využívání databáze EDB jsou zcela bezplatné.
 
Úřad EUIPO prostřednictvím střediska EU v souladu s nařízením (EU) č. 386/2012 vytváří a vyvíjí technické nástroje s cílem zabránit porušování práv duševního vlastnictví a bojovat proti tomuto porušování a rovněž s cílem rozeznat pravé výroby od padělků.Struktura databáze EDB je založena na dvou vrstvách. Nejcitlivější informace jsou chráněny pomocí kódu PINsafe. Jakmile se přihlásíte, budete potřebovat kód PINsafe ke vkládání informací o výrobcích nebo k získání přístupu k informacím o žádosti o přijetí opatření (AFA). V Portfoliu výrobků klikněte na „Odblokovat operaci“ (Unlock the operation):
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Vždy můžete používat tentýž kód PINsafe. Není nutné požádat o nový kód PINsafe pokaždé, když se do nástroje přihlásíte.
 
Kód PINsafe sestává ze čtyř číslic. Musíte zadat písmena v druhé řádce, která odpovídají číslicím vašeho kódu PINsafe v první řádce. Například:

 


Pokud kód PINsafe byl „1386“, kód, který musíte zadat, je „THDB“.
 
Pozice 1 -> T
Pozice 3 -> H
Pozice 8 -> D
Pozice 6 -> B
 
Upozorňujeme, že písmena musí být zadávána jako VELKÁ PÍSMENA.

Pokud jste se přihlásili do tohoto nástroje, ale neobdrželi jste kód PINsafe, můžete požádat o nový kód PIN pod obrázkem s číslicemi a písmeny kliknutím na Požádat o nový kód PIN.

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací