Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Registrace do databáze EDB

 

K žádosti o zřízení účtu v databázi EDB budete potřebovat platné právo duševního vlastnictví zapsané v Evropské unii (EU). Právo duševního vlastnictví zvolené ve vaší žádosti o zřízení účtu se použije pouze během procesu registrace pro ověření totožnosti žadatele jako držitele práv duševního vlastnictví a pro zaslání dopisu na zapsanou adresu podniku.
 
Pokud již máte platnou zapsanou ochrannou známku nebo průmyslový vzor (vnitrostátní, EU nebo mezinárodní) v rámci EU, můžete požádat o zřízení účtu prostřednictvím našeho online systému na platformě EDB Enforcement Database.
 
Pokud nemáte ochrannou známku nebo průmyslový vzor, zašlete prosím e-mail na adresu: observatory.edb@euipo.europa.eu


Z bezpečnostních důvodů majitel práv duševního vlastnictví obdrží prostřednictvím kurýrní služby tištěný dopis zaslaný na adresu uvedenou v registru (je možné uvést značku). Tento dopis bude obsahovat kód, který je třeba zaslat zpět e-mailem na adresu observatory.edb@euipo.europa.eu. Následně vám pošleme odkaz na uživatelský účet, kde si můžete nastavit heslo. Poté obdržíte druhý dopis s kódem PINsafe pro bezpečné ověření totožnosti. Jakmile se přihlásíte, budete potřebovat kód PINsafe ke vkládání informací o výrobcích.


Registrace a využívání databáze EDB jsou zcela bezplatné.
 
Úřad EUIPO prostřednictvím střediska EU v souladu s nařízením (EU) č. 386/2012 vytváří a vyvíjí technické nástroje s cílem zabránit porušování práv duševního vlastnictví a bojovat proti tomuto porušování a rovněž s cílem rozeznat pravé výroby od padělků.
Struktura databáze EDB je založena na dvou vrstvách. Nejcitlivější informace jsou chráněny pomocí kódu PINsafe. Jakmile se přihlásíte, budete potřebovat kód PINsafe ke vkládání informací o výrobcích nebo k získání přístupu k informacím o žádosti o přijetí opatření (AFA). V Portfoliu výrobků klikněte na „Odblokovat operaci“ (Unlock the operation):
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Vždy můžete používat tentýž kód PINsafe. Není nutné požádat o nový kód PINsafe pokaždé, když se do nástroje přihlásíte.
 
Kód PINsafe sestává ze čtyř číslic. Musíte zadat písmena v druhé řádce, která odpovídají číslicím vašeho kódu PINsafe v první řádce. Například:

 


Pokud kód PINsafe byl „1386“, kód, který musíte zadat, je „THDB“.
 
Pozice 1 -> T
Pozice 3 -> H
Pozice 8 -> D
Pozice 6 -> B
 
Upozorňujeme, že písmena musí být zadávána jako VELKÁ PÍSMENA.


Pokud jste se přihlásili do tohoto nástroje, ale neobdrželi jste kód PINsafe, můžete požádat o nový kód PIN pod obrázkem s číslicemi a písmeny kliknutím na Požádat o nový kód PIN.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.