Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Podmínky pro zpracování v režimu Fast Track

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nabízí přihlašovatelům ochranných známek možnost rychlejšího průzkumu a zveřejnění jejich přihlášek, pokud splní podmínky pro zpracování v režimu Fast Track.

Jakmile úřad EUIPO přihlášku obdrží, naši zaměstnanci provedou její průzkum, aby posoudili, zda se pravděpodobně bude jednat o platnou ochrannou známku. Čím je přihláška složitější, tím déle našim zaměstnancům její průzkum trvá. Proto úřadem EUIPO obdržené přihlášky, které splňují určité podmínky, budou zpracovány rychleji a dříve završí první krok postupu zápisu, tj. zveřejnění přihlášky. Tento zrychlený postup označujeme jako režim Fast Track.


Období průzkumu je v případě režimu Fast Track kratší.

 

Jaké jsou výhody režimu Fast Track?

 • Je rychlejší. Oproti běžně zpracovávané přihlášce může být přihláška zveřejněna za poloviční dobu či dokonce ještě rychleji.
 • Je bezpečnější. U přihlášek zpracovávaných v režimu Fast Track se vyžaduje, abyste vybrali výrobky a služby z databáze klíčových slov již schválených úřadem EUIPO a všemi úřady duševního vlastnictví v EU. Jedná se o tzv. harmonizovanou databázi. Tím se výrazně omezí případné nedostatky a můžete si být jisti, že jste výběr provedli správně.

Další informace o úrovni našich služeb najdete v chartě služeb úřadu EUIPO na stránce věnované kvalitě.

 

Jak mohu splnit podmínky pro zpracování v režimu Fast Track?

Aby mohla být přihláška úspěšně zpracována v režimu Fast Track, musí splňovat dvě hlavní podmínky:

 • Výrobky a služby, na které se bude vztahovat vaše ochranná známka, musíte vybrat z databáze klíčových slov, která již úřad EUIPO schválil. Formulář v pěti krocích je vypracován s cílem pomoci vám provést výběr tak, aby vaše přihláška mohla být zpracována v režimu Fast Track.
 • Poplatky je třeba uhradit předem: průzkumoví referenti úřadu mohou přistoupit k průzkumu vaší přihlášky teprve po úspěšném provedení platby. Pokud je platba provedena včas a váš spis v době podání nebo během průzkumu nevykazuje žádné nedostatky, vaše přihláška bude zpracována v režimu Fast Track.

Jestliže platbu provádíte z běžného účtu, upozorňujeme, že příslušná částka bude stržena okamžitě. Pokud zvolíte bankovní převod, je nutné jej provést bezprostředně po podání přihlášky.

Ačkoliv některé přihlášky mohou v době jejich podání podmínky pro zpracování v režimu Fast Track splňovat, v pozdější fázi tomu již tak být nemusí. Důvodem může být určitý nedostatek, například to, že ochranná známka, o jejíž zápis žádáte, nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost. Pokud vaše přihláška přestane splňovat určité podmínky pro zpracování v režimu Fast Track, budeme vás informovat písemně.

 

Režim Fast Track: úplný seznam podmínek

 1. Přihlašovatel musí mít sídlo nebo trvalé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP). V opačném případě musí jmenovat platného zástupce.
 2. Ochranná známka by neměla být kolektivní ochrannou známkou ani certifikační ochrannou známkou.
 3. V přihlášce nepožadujte vnitrostátní ani evropskou rešeršní zprávu.
 4. Pokud jde o uplatnění práva přednosti nebo seniority:
  • buď by právo přednosti nebo seniority nemělo být uplatňováno, nebo
  • pokud je uplatnění práva přednosti nebo seniority požadováno, ochranné známky, na nichž je toto uplatnění práva založeno, mohou být importovány z databáze TMView v průběhu postupu podávání přihlášky, nebo
  • pokud je požadavek na uplatnění práva přednosti nebo seniority uveden a související ochranná známka není zahrnuta (ochranné známky nejsou zahrnuty) v databázi TMView, je třeba přiložit odpovídající osvědčení.
 5. Pokud je uplatňována výstavní priorita, přihlášku je stále možné zpracovat v režimu Fast Track za podmínky, že je přiložena příloha obsahující odpovídající osvědčení.
 6. Ochranná známka musí být jedním z těchto typů známek: slovní/obrazová/prostorová/zvuková.
 7. Pokud se jedná o obrazovou nebo prostorovou ochrannou známku, požadavky na barevné provedení již nejsou možné.
 8. Pokud se jedná o obrazovou, prostorovou nebo zvukovou ochrannou známku, je třeba přiložit příslušné platné přílohy.
 9. Veškerá klíčová slova v seznamu výrobků a služeb musí být zvolena z databáze klíčových slov, která již úřad EUIPO schválil.
 10. Platba by měla být provedena kterýmkoli ze schválených způsobů. Provedení platby z běžného účtu třetí strany však není v rámci režimu Fast Track přípustné.
 11. Pro uhrazení poplatků platí tyto podmínky:
  • Kreditní karta: žádné zvláštní požadavky.
  • Bankovní převody: přihlašovatel musí 1) použít kód platební transakce vytvořený při vyplňování formuláře a číslo ochranné známky, které slouží k identifikaci spisu; 2) okamžitě převést příslušnou částku a 3) pro každou podanou přihlášku provést pokud možno samostatnou platbu.
  • V případě majitelů běžných účtů musí přihlašovatel na formuláři platby zvolit možnost Provést stržení částky.
 12. Pokud jazyk přihlášky není jedním z pěti jazyků úřadu EUIPO (angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština), přihlašovatel musí souhlasit s překladem poskytnutým úřadem EUIPO ve druhém jazyce vybraném z pěti přípustných jazyků.

Poznámka: Platby provedené bankovním převodem, u kterých je uveden příslušný kód platební transakce, musejí být úřadu EUIPO doručeny do 9 dnů od podání přihlášky. V opačném případě nebude úřad EUIPO moci zaručit dodržení termínů stanovených v rámci režimu Fast Track.

Vytisknout úplný seznam podmínek
 

Veškeré uvedené časové lhůty jsou pouze orientační a nejsou pro úřad závazné.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.