Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Poplatky a jejich úhrada

 

Aby bylo možné provést zápis ochranné známky EU, je třeba podat přihlášku. Za každou jednotlivou přihlášku se platí poplatek.
Výše poplatku závisí na tom,
  • zda byla přihláška podána elektronicky,
  • zda se jedná o individuální ochrannou známku EU, kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU,
  • na kolik tříd výrobků a/nebo služeb se přihláška vztahuje (obvykle se jedná o dva poplatky: základní poplatek a poplatek za třídu).
Více informací o struktuře poplatků naleznete na internetových stránkách v sekci Poplatky a platby. Přesnou výši poplatku podle počtu tříd a způsobu podání přihlášky si můžete vypočítat také pomocí kalkulačky poplatků.
Základní poplatek a případné poplatky za třídu je třeba uhradit do 1 měsíce od podání přihlášky, aby bylo zachováno prozatímní datum podání. Pokud nebude poplatek uhrazen do 1 měsíce, prozatímní datum podání se zruší.


Datum podání je přiděleno, jestliže přihláška splňuje tyto požadavky:
  • byl uhrazen přihlašovací poplatek,
  • přihláška je žádostí o zápis ochranné známky EU,
  • přihláška obsahuje údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele,
  • přihláška obsahuje ztvárnění ochranné známky,
  • přihláška obsahuje seznam výrobků nebo služeb.
Není-li splněn některý z výše uvedených požadavků, bude odeslán dopis informující o nedostatcích s výzvou, aby přihlašovatel chybějící údaje doplnil, a to do 2 měsíců od doručení tohoto dopisu. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Datum podání se změní na datum, kdy byly splněny všechny povinné požadavky, a to včetně platby.

Další vysvětlení naleznete v metodických pokynech, části A, Obecná pravidla, oddíle 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků.


Mezi přípustné způsoby úhrady většinou patří bankovní převod, úhrada z běžného účtu vedeného u úřadu a (pouze v případě některých online služeb) platba prostřednictvím debetní či kreditní karty.
V případě elektronického podání přihlášky se většině uživatelů (pokud nejsou pravidelnými či častými uživateli systému ochranných známek EU) doporučuje provést úhradu kreditní nebo debetní kartou a poté si založit běžný účet.
Pokud se rozhodnete platit bankovním převodem, použijte prosím transakční bankovní kód obdržený v potvrzení o podání přihlášky. Můžete také použít předem vyplněný formulář, který odevzdáte ve své bance.
Způsoby platby naleznete na našich internetových stránkách v sekci Poplatky a platby.


Můžete tak učinit online, nebo si můžete stáhnout a vyplnit formulář.

Minimální vklad požadovaný pro založení běžného účtu činí 1 000 EUR. Přečtěte si výhody přihlášení do programu pro hlavní uživatele a do User Area, abyste získali více informací o dalším postupu.
 
Viz také rozhodnutí č. EX-21-5 výkonného ředitele úřadu ze dne 18. září 2017, které se týká způsobů úhrady poplatků a určuje zanedbatelné částky poplatků.


Hlavní výhodou systému běžných účtů je to, že budete moci podávat přihlášky a žádosti, které podléhají lhůtám, jako jsou námitky nebo odvolání, až v poslední den stanovené lhůty. Je-li na běžném účtu dostatek finančních prostředků, bude tento den považován za datum platby.
Datem platby bude zpravidla datum, kdy byla přijata žádost o stržení částky, i když bude částka z běžného účtu stržena později.
Úřad EUIPO důrazně doporučuje častým uživatelům, aby si u něj otevřeli účet.

Přečtěte si více o výhodách přihlášení do programu pro hlavní uživatele.


Pokud máte běžný účet, prostřednictvím možnosti „Uhradit nyní“ bude příslušná částka okamžitě stržena. Pokud nechcete platit před koncem stanovené jednoměsíční lhůty, zaškrtněte políčko „Uhradit později“. Jestliže jste přihlášku již podali, zvolte v sekci elektronických sdělení možnost „Žádost o úhradu nyní“ (k dispozici pouze pro majitele běžného účtu). Uveďte číslo přihlášky a požádejte o okamžité stržení příslušné částky z vašeho běžného účtu.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Ne, ale datem podání již nebude datum obdržení vaší přihlášky, nýbrž datum obdržení platby.


Ne, spis bude uzavřen. Musíte poslat zcela novou přihlášku.


Ne, poplatek za ochrannou známku EU nabývá splatnosti při podání přihlášky. Splatné poplatky se nevracejí.
Více informací o vracení poplatků naleznete v metodických pokynech, části A, Obecná pravidla, oddíle 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků.


Pokud přiložíte dodatečný seznam, ať už jako přílohu k online přihlášce, nebo jej zašlete tentýž den faxem, obdržíte písemné oznámení s žádostí o uhrazení poplatku za přihlášku podanou v tištěné podobě (+ 150 EUR). Dodatečný seznam výrobků a služeb tedy nebude považován za podaný, dokud nebude uhrazen poplatek za podání přihlášky v tištěné podobě. To je obzvláště důležité u přihlašovatelů, kteří ve své online přihlášce nevybrali žádné výrobky a služby nebo je v ní neuvedli, neboť datum podání jejich ochranné známky může být zcela zrušeno.
Pokud je poplatek za přihlášku podanou v tištěné podobě (+ 150 EUR) uhrazen do 1 měsíce od podání přihlášky, bude původní datum podání zachováno. Pokud je však tento poplatek uhrazen později, nicméně stále ve lhůtě dvou měsíců stanovené v příslušném oznámení, datum podání bude změněno na datum, kdy došlo k úhradě poplatku v celé jeho výši.
Úřad EUIPO přihlašovatelům důrazně doporučuje, aby výrobky a služby uvedli v příslušné části online formuláře přihlášky. Pokud tak neučiní, vzniknou jim další náklady a vzhledem k tomuto nedostatku navíc dojde ke zpomalení zpracování ochranné známky. Důsledkem může být také změna data podání přihlášky. Při vytváření seznamu vám může pomoci průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb.

Více informací o poplatcích za ochrannou známku naleznete v sekci Poplatky a platby.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Bližší informace o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.