Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Harmonizovaná databáze

Harmonizovaná databáze

Harmonizovaná databáze obsahuje více než 70 000 klíčových slov, z nichž si uživatelé mohou vybrat výrobky a služby, pro které požadují ochranu ve svých přihláškách ochranných známek. Tato databáze se využívá v Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v rámci on-line formulářů přihlášek ochranných známek, konkrétně formuláře přihlášky v pěti krocích a rozšířené verze formuláře, a obsahuje klíčová slova, která již byla schválena všemi vnitrostátními úřady duševního vlastnictví v Evropské unii (EU).

Pokud vyberete k označení výrobku nebo služby klíčové slovo z harmonizované databáze, bude při posuzování přihlášky našimi zaměstnanci schváleno. Bude to také znamenat, že daný výraz již byl přeložen do všech jazyků EU (s výjimkou irštiny). Zpracování vaší přihlášky tak bude snazší, protože úřad EUIPO nebude muset zajistit překlad klíčových slov vyskytujících se ve vašem výběru výrobků a služeb.


Přístup k harmonizované databázi je možný čtyřmi způsoby.

 1. Prostřednictvím formuláře přihlášky v pěti krocích můžete databázi prohlížet a vyhledávat v ní v rámci kroku 2 přihlášky v oddíle „Výrobky a služby“.

 1. V rozšířené verzi formuláře stačí kliknout na „Vyhledat“ v oddíle „Výrobky a služby“.
Rozšířená verze formuláře, oddíl „Výrobky a služby“.

 1. Pokud byste si raději svůj seznam výrobků a služeb připravili s předstihem, můžete použít rovněž našeho průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb. Tento nástroj obsahuje klíčová slova z harmonizované databáze a umožňuje uložení vašeho seznamu pro další přihlášky.
Průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb

 1. Harmonizovanou databázi můžete použít také prostřednictvím nástroje TMclass. Jedná se o mezinárodní databázi, která obsahuje klíčová slova z harmonizované databáze a dále výrazy schválené v jiných zemích světa a mezinárodními organizacemi, jako je například Světová organizace duševního vlastnictví. Konzultovat tuto databázi může být přínosné při přípravě přihlášky, protože vám umožní získat rychle přehled o podobných ochranných známkách, které již existují na trhu, na němž se chystáte působit.

Správný způsob, jak zatřídit vaše výrobky a služby

TMclass 


 

Výhody harmonizované databáze

Pro přihlašovatele ochranných známek je používání harmonizované databáze velmi přínosné. Zde je několik nejpřesvědčivějších důvodů pro její používání:

 1. Záruka schválení klíčových slov
  Odborníci na klasifikaci z úřadů pro ochranu duševního vlastnictví jednotlivých členských států EU zkontrolovali v harmonizované databázi každé klíčové slovo. Pokud tedy použijete klíčové slovo z harmonizované databáze, nehrozí vám, že by vůči vaší přihlášce ochranné známky Evropské unie (OZEU) nebo národní ochranné známky členského státu EU byla podána námitka týkající se klasifikace.

 2. Tržní klíčová slova
  Do harmonizované databáze se vkládají seznamy výrobků a služeb uvedené v podaných přihláškách, takže databáze odráží situaci na trhu. Stejně jako se nejnovější trendy v podnikání odrážejí v nových klíčových slovech, databáze se průběžně aktualizuje, aby obsahovala poslední verze Niceského třídění. Pokud uživatelé chtějí navrhnout, aby byla do databáze přidána nová klíčová slova nebo aby z ní některá klíčová slova byla odstraněna, mohou se obrátit na úřad EUIPO nebo na vnitrostátní či regionální úřady.

 3. Úspora času a zdrojů
  Všechna klíčová slova v harmonizované databázi jsou předběžně schválena, což znamená, že je automaticky schválí kterýkoli vnitrostátní či regionální úřad pro ochranu duševního vlastnictví EU, ale i úřad EUIPO. Když uživatelé chtějí svoji ochranu rozšířit geograficky, mohou se vyhnout zpožděním a ušetřit za překlady, neboť seznamy výrobků a služeb jsou v harmonizované databázi automaticky přeloženy. Přihlášky uživatelů, kteří splňují určité podmínky, jako je úhrada poplatků předem, mohou při použití klíčových slov z harmonizované databáze být prostřednictvím naší služby Fast Track pro ochranné známky zveřejněny rychleji.

 4. Větší bezpečnost a předvídatelnost
  Struktura taxonomie, kterou používá harmonizovaná databáze, umožňuje uživatelům plně pochopit rozsah ochrany, kterou obecná klíčová slova poskytují. Taxonomie vychází ze systému Niceského třídění a je navržena tak, aby byla jednoduchá a přístupná a umožňovala uživatelům bez jakýchkoli předchozích znalostí klasifikačních systémů snadnou orientaci v její hierarchické struktuře při hledání výrobků a služeb, které potřebují. Obecná klíčová slova se zobrazují v horní části, podrobnější klíčová slova (která pod obecná klíčová slova spadají) se zobrazují níže. Pokud uživatelé při geografickém rozšíření používají překlady z harmonizované databáze, mají zajištěn stejný rozsah ochrany.

 5. Doplňuje předběžnou kontrolu
  Uživatelé, kteří si chtějí ověřit, zda může dojít ke konfliktu s dřívějšími ochrannými známkami, mohou použít nástroj Similarity (Podobnost) pro výrobky a služby, který umožňuje zúčastněným úřadům duševního vlastnictví vyjádřit se ke stupni podobnosti mezi výrobky a/nebo službami. Jelikož nástroj Similarity používá pouze klíčová slova z harmonizované databáze, uživatelé mohou získat přesnější informace o případných rozporech ještě předtím, než výrobek nebo službu uvedou na trh.

 

Mohu navrhnout nová klíčová slova do harmonizované databáze?

Harmonizovaná databáze je dynamický soubor klíčových slov, který je otevřeným a transparentním způsobem aktualizován všemi zúčastněnými úřady. Pokud v databázi nenaleznete výrobky nebo služby, které hledáte, můžete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře navrhnout nové.


Jaký je názor našich uživatelů?

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.