Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Jak spravovat, vytvářet a upravovat klíčová slova na vašem seznamu

Tento oddíl stránek je navržen tak, aby vám umožnil jednoduše spravovat a upravovat klíčová slova na vašem seznamu.

V levé části obrazovky naleznete záložky „Akce“ a „Přidat klíčová slova“, které můžete využít k vytvoření svého seznamu klíčových slov a k přístupu do režimu Fast Track.

 • Akce

  Nový
  Kliknutím na tlačítko „Nový“ můžete vytvořit nový seznam klíčových slov. V tomto prvním kroku je třeba zvolit jazyk, ve kterém chcete svůj seznam vytvořit (může se jednat o kterýkoli z 23 úředních jazyků EU), a přiřadit vašemu seznamu název.

  Stáhnout
  Pokud si chcete vytvořený seznam stáhnout do externího dokumentu ve vašem počítači, klikněte na tlačítko „Stáhnout“. Ve vyskakovacím rámečku zvolte požadovaný formát (.txt nebo .csv) stahovaného souboru a místo jeho uložení ve vašem počítači.

  Uložit
  Pokud si chcete zvolené seznamy výrobků a služeb uložit ve vaší uživatelské sekci v rámci oddílu „Správce“, klikněte na tlačítko „Uložit“. Upozorňujeme, že seznamy jsou automaticky ukládány každých 10 minut.

  Proč se musíte přihlásit?
  Jelikož se váš seznam ukládá pouze ve vaší User Area, musíte se do User Area přihlásit, abyste mohli seznam uložit nebo zkopírovat.

  Systém vás na skutečnost, že daná funkce není k dispozici nepřihlášeným uživatelům, upozorní prostřednictvím vyskakovací zprávy: „Tato funkce je k dispozici pouze pro registrované uživatele. Chcete-li pokračovat, přihlaste se.“

  Systém vás rovněž upozorní, že byste mohli přijít o data, a to prostřednictvím této zprávy: „Chtěli bychom vás upozornit, že přijdete o všechny informace v předchozím seznamu. Abyste nepřišli o svoji práci, doporučujeme, abyste si stáhli váš stávající seznam a poté jej znovu naimportovali a tak svoji práci obnovili.“

  Zkopírovat
  Chcete-li vytvořit kopii vašeho seznamu, zvolte možnost „Zkopírovat“. Ve vyskakovacím rámečku zadejte nový název v poli „Název nového seznamu“. Upozorňujeme, že pokud chcete seznam zkopírovat, musíte jej nejprve uložit.

  Přeložit
  Váš seznam můžete přeložit do kteréhokoli z 23 úředních jazyků EU. Nejprve musíte z rozbalovacího seznamu vybrat požadovaný jazyk a poté upřesnit místo uložení překladu ve vašem počítači.

  Exportovat do elektronického podání
  Tuto možnost zvolte v případě, že chcete seznam výrobků a služeb exportovat do přihlášky on-line (elektronického podání). Systém vám zobrazí dostupné možnosti. Po zvolení vámi požadované možnosti se v rámci nového elektronického podání váš seznam znovu načte.

  Importovat soubor se seznamem výrobků a služeb
  Nahrávaný soubor musí být ve stejném jazyce jako váš seznam. Akceptují se formáty souboru TXT, CSV a XLS.

 • Přidat klíčová slova

  Ručně
  Tato záložka vám umožní ručně přidat na seznam konkrétní klíčové slovo. Můžete buď zvolit příslušnou třídu a zadat výrobky oddělené středníkem (;), nebo můžete přidat vlastní seznam výrobků a služeb tak, že zvolíte příslušnou třídu a vložíte seznam do textového pole.

  Po přidání klíčových slov na seznam nebo přidání seznamu jako takového klikněte na tlačítko „OK“, které spustí ověřování.

  Vyhledat
  Toto tlačítko vám umožní zadat vaše klíčová slova do vyhledávacího pole, vyhledávat v rámci všech stávajících výrobků a služeb v harmonizované databázi a rovněž zvolit upřednostňované možnosti nastavení.

  Importovat
  Pokud jste seznam výrobků a služeb již vytvořili a chcete jej importovat, musíte nejprve vybrat soubor ve vašem počítači a poté kliknout na tlačítka „OK“ => „Provést ověření“ => „Zobrazit seznam (ověřený)“.

  Při nahrávání souboru do aplikace průvodce sestavením seznamu musíte zohlednit dvě důležité skutečnosti:

  1. Nahrávaný soubor musí být v jazyce, který jste si původně zvolili k vytvoření seznamu.
  2. Povolené formáty pro váš soubor jsou buď .txt, nebo .csv. Pokud zvolíte jiný formát, objeví se několik chybových zpráv s upozorněním, že vaše soubory nejsou v požadovaném formátu (viz výše).

  Pomocník pro třídy 35 a 37
  Na základě vámi dříve zvolených klíčových slov můžete rovnou automaticky vygenerovat své vlastní třídy 35 a 37.

  Pokud potřebujete propojit vaše klíčové slovo s jednou ze služeb z kategorie maloobchodní služby, údržba a opravy, instalační služby nebo velkoobchodní služby, tento nástroj vám pomůže automaticky vygenerovat nová klíčová slova, která jsou slučitelná jak s třídou 35, tak s třídou 37.

  1. Nejprve zvolte novou třídu, kterou chcete automaticky vygenerovat, a poté vyberte příslušnou službu.
  2. Z vámi využívaných tříd vyberte tu, ze které chcete automaticky vygenerovat třídu novou, nebo zvolte možnost vyhledávání v harmonizované databázi.
   Systém vám oznámí, zda jsou vámi vytvořené třídy slučitelné s třídami 35 a 37.
  3. Klikněte na tlačítko „OK“ a zobrazí se vygenerovaný seznam.
 • Funkce nabízené průvodcem sestavením seznamu

  Upravit klíčové slovo
  Pokud umístíte kurzor myši na určité klíčové slovo, objeví se ikona „Upravit“, která umožní provést ručně jeho změny.

  Přesunout klíčové slovo
  Pořadí klíčových slov ve vašem seznamu můžete změnit kliknutím na prázdnou část klíčového slova a jeho přetažením na vámi upřednostňované místo.

  Zobrazit zatřídění klíčového slova v harmonizované databázi
  Tuto funkci můžete využít k zobrazení hierarchie zatřídění vámi zvolených výrobků a služeb v harmonizované databázi.

  Zkontrolovat v jiných databázích
  Tuto funkci můžete využít k ověření toho, zda se vaše klíčové slovo již nenachází v jiných dostupných seznamech nebo databázích. Upozorňujeme, že výsledky této kontroly slouží pouze k informativním účelům. Jelikož jiné zdroje nespravujeme, nemůžeme zaručit jejich správnost.

  Automaticky vyhledat záhlaví tříd
  Při vyplňování seznamu systém dokáže automaticky zjistit, zda používáte záhlaví tříd, a navrhne vám odpovídající klíčová slova, aniž by došlo k omezení rozsahu ochrany. Je na vás, zda navrhované změny přijmete či zamítnete.


  Filtrovat zobrazení
  Tato funkce vám usnadní práci s vaším seznamem s využitím filtrů pro vaše klíčová slova v závislosti na statusu jejich ověření (zelený, oranžový, černý a červený).

 • Platné znaky
  Název Znak Příklad
  Písmena a – z A – Z Části a součásti pro vozidla
  Čísla 0 – 9 MP3 přehrávače
  Spojovník - (ASCII kód 045) α-záření
  Špičaté závorky < > Vzduchovky > 0,5 J
  Lomítko / Videopřehrávače/videorekordéry
  Hvězdička * Oděvy*
  Kulaté závorky ( ) Příručky pro odbornou přípravu (příručky)
  Složené závorky { } Kliky {části strojů}
  Hranaté závorky [ ] Emaily [laky]
  Dvojtečka : (ASCII kód 058) Služby týkající se: elektrických a elektronických obvodů, prvků
  Čárka , Kukuřičná mouka, maltóza
  Jednoduché uvozovky ' (ASCII kód 039) Painters' brushes
  Středník (neexistuje v řečtině) ; (ASCII kód 059) Jaderné reaktory; Přípravky na slévárenské odlévaní
  Střední tečka (existuje pouze v řečtině) · (ASCII kód 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα
Poslední aktualizace stránky 14-06-2019
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací