Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Neplatnost

 

Návrhy na prohlášení neplatnosti může úřadu EUIPO předložit kterákoli fyzická nebo právnická osoba či orgán veřejné moci, který je k tomu zmocněn. Při podání návrhu na prohlášení neplatnosti se požaduje uhrazení poplatku.
 
Více informací o návrzích na prohlášení neplatnosti lze nalézt v Metodických pokynech, Průzkum návrhů na prohlášení neplatnosti průmyslového vzoru.


Pro další informace o poplatku za podání návrhu na prohlášení neplatnosti viz sekci Poplatky a platby.


Pokud jde o řízení o prohlášení neplatnosti průmyslového vzoru Společenství, přihlašovatelé, kteří nemají bydliště či sídlo či hlavní místo podnikání nebo skutečnou obchodní pobočku v EHP (Evropském hospodářském společenství) musejí být před úřadem zastoupeni. Chcete-li nahlédnout do seznamu zástupců spravovaného úřadem, využijte prosím nástroj eSearch plus.


Jazykový režim v řízeních o prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru není stejný jako v řízeních o ochranných známkách.
Návrh na prohlášení neplatnosti musí být podán v jazyce řízení, který je jazykem použitým při podání přihlášky k zápisu napadeného (průmyslového) vzoru Společenství (jazyk podání), je-li jazyk podání jedním z pěti jazyků úřadu (článek 98 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství, článek 29 nařízení, kterým se provádí nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství).
Pokud jazyk podání není jedním z pěti jazyků úřadu, je jazykem řízení druhý jazyk uvedený v přihlášce napadeného (průmyslového) vzoru Společenství (čl. 98 odst. 4 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství, čl. 29 odst. 1 nařízení, kterým se provádí nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství).
Více informací viz Metodické pokyny týkající se průzkumu návrhů na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru.


Návrhy na prohlášení neplatnosti přijímá úřad EUIPO, který je společně se soudy pro průmyslové vzory Společenství příslušný k tomu, aby řešil spory vzniklé v souvislosti se zapsanými průmyslovými vzory Společenství. Na druhou stranu spory týkající se nezapsaných průmyslových vzorů Společenství řeší výlučně soudy pro průmyslové vzory Společenství.
Poté, co úřad EUIPO a příslušné vnitrostátní soudy (soudy pro průmyslové vzory Společenství) nebo evropské soudy přijmou řadu rozhodnutí v těchto záležitostech, judikatura se přirozeně a postupně vybuduje, přičemž bude dokumentována a komentována a všichni se s ní budou moci obeznámit.
Chcete-li nahlédnout do judikatury, použijte prosím nástroj eSearch Case Law.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.