Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Zpracovatelé případů
účinného řešení sporů

Zvláštní služba účinného řešení sporů (EDR) pro malé a střední podniky (MSP) v souvislosti s onemocněním COVID-19. Úřad EUIPO nabízí MSP zvláštní on-line službu, jejímž účelem je urovnat jejich spory v oblasti duševního vlastnictví. EDR znamená řešení sporů pomocí co nejúčinnějšího mechanismu alternativního řešení sporů a zahrnuje mediaci, dohodovací řízení, asistované jednání a určení odborníků.

Zvláštní služba bude nabízena v těchto řízeních úřadu EUIPO:

  • Námitky: po skončení lhůty na rozmyšlenou a pouze pro nezastupované MS.
  • Zrušení, neplatnost zapsaných průmyslových vzorů a odvolání: pro zastupované i nezastupované MSP v kterékoli fázi těchto řízení.

Záměrem úřadu EUIPO je podpořit MSP v jakémkoli z výše uvedených řízení tím, že jmenuje osobu pověřenou řešením případů EDR, která má MSP pomoci prostřednictvím nesčetného množství možností smírného řešení, které jsou k dispozici u úřadu EUIPO i u jiných subjektů. Cílem je nalézt postup, který bude nejefektivnější z hlediska času i nákladů, aby se předešlo složitým soudním řízením, odtékání zdrojů a narušování podnikání. Další výhodou je možnost spojit do jednoho postupu řešení souběžné spory na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Jak bude tato zvláštní služba vypadat?

Služba je rozdělena do dvou různých fází a budou ji mít na starosti zkušení zpracovatelé případů EDR úřadu EUIPO, kteří mají prokazatelné výsledky v oblasti duševního vlastnictví.

Celá tato služba probíhá na dálku prostřednictvím telefonu, e-mailu a aplikací Microsoft Teams a Zoom – v závislosti na technických možnostech žádajícího MSP.

První fáze: jakmile úřad EUIPO obdrží žádost o využití této zvláštní služby, naváže s žadatelem první kontakt on-line s žádostí, aby v důvěrném prostředí prozkoumal souvislosti sporu řešeného u úřadu EUIPO a jakákoli další souběžná řízení. Cílem je získat celkový přehled o hospodářské činnosti MSP a o konfliktech, do nichž je zapleten. Tato první fáze má být interaktivní a dynamická s tím, že časový rámec bude omezen na šest hodin, které mohou být buď souvislé, nebo mohou být rozděleny na několik dílčích relací.

Na konci první fáze vydá zpracovatel případu EDR nezávazná doporučení ohledně toho, jak by mohl být spor účinně urovnán. Tato doporučení by mohla zahrnovat on-line využití mediace, dohodovacího řízení, asistovaného jednání, určení odborníků nebo jakékoli kombinace těchto služeb nabízených úřadem EUIPO a jinými subjekty.

Pokud MSP s doporučeními souhlasí, obrátí se zpracovatel případu EDR na druhého účastníka probíhajícího řízení u úřadu EUIPO, aby zjistil, zda by tento účastník souhlasil s tím, že se pokusí spor vyřešit jedním z doporučených způsobů.

Druhá fáze: jakmile byl jeden z doporučených způsobů řešení sporu vybrán, bude okamžitě zahájen on-line. Může se jednat buď o mediaci, dohodovací řízení, asistované jednání, určení odborníků nebo o jakoukoli kombinaci těchto služeb.

 


Christoph BARTOS

Nunzio BAMBARA

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR, DE

Full CV
Christoph BARTOS

Christoph BARTOS

Nationality: Austrian
Languages: EN, DE, ES

Full CV
Sophia BONNE

Sophia BONNE

Nationality: Belgian
Languages: NL, EN, FR, DE, ES

Full CV
Marita BRA

Marita BRA

Nationality: Greek
Languages: EN, FR, ES, EL

Full CV
 
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra CRAWCOUR

Nationality: British
Languages: EN, DE, ES, IT

Full CV
Stefano_di_Natale

Stefano di Natale

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA MURILLO

Nationality: Spanish
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Plamena_Georgieva

Plamena GEORGIEVA

Nationality:Bulgarian
Languages:BG, EN

Full CV
 
Gordon HUMPHREYS

Gordon HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, FR, ES

Full CV
Philipp von KAPFF

Philipp von KAPFF

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES, FR

Full CV
Arkadiusz_Makar

Arkadiusz MAKAR

Nationality: Polish
Languages: PL, EN

Full CV
Virginia MELGAR

Virginia MELGAR

Nationality: French
Languages: FR, EN, ES

Full CV
 
Klaudia_Misztal

Klaudia MISZTAL

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES

Full CV
Cinzia NEGRO

Cinzia NEGRO

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Cinzia NEGRO

Sophie PÉTREQUIN

Nationality:French
Languages:FR, EN, ES

Full CV
André POHLMANN

André POHLMANN

Nationality:German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Susy SCARDOCCHIA

Susy SCARDOCCHIA

Nationality: Italian
Languages: DE, EN, ES, IT

Full CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Antje SÖDER

Antje SÖDER

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
Sven STÜRMANN

Sven STÜRMANN

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Katarzyna_Zajfert.jpg

Katarzyna ZAJFERT

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES, FR

Full CV
 
   
Poslední aktualizace stránky 06-05-2021
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací