Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Sníh

Bezplatná individuální

 

podpora v oblasti duševního vlastnictví

Odborníci z celé Evropy jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy z oblasti duševního vlastnictví.

Potřebujete pomoc při přípravě přihlášky ochranné známky, průmyslového vzoru nebo jiného práva duševního vlastnictví?

  • Je pravděpodobné, že vaše přihláška ochranné známky nebo průmyslového vzoru bude přijata?
  • Používá někdo vaši ochrannou známku, průmyslový vzor či patent bez vašeho svolení?
  • Jste obviněni z porušení práv duševního vlastnictví někoho jiného?
  • Máte námitku nebo se chcete odvolat proti rozhodnutí o vaší přihlášce a potřebujete poradit?

Podejte žádost a my vám pomůžeme nalézt odborníka na duševní vlastnictví, který vám poskytne poradenství ve vašem jazyce. Vyplňte formulář.

poskytovatel služeb pro MSP – záhlaví 1

Vyplňte formulář a odešlete ho. Do formuláře vyplňte požadované informace.

poskytovatel služeb pro MSP – záhlaví 2

Informace budou vyhodnoceny. Vámi poskytnuté informace nám pomohou nalézt řešení odpovídající vašim potřebám.

poskytovatel služeb pro MSP – záhlaví 3

Pro váš případ bude nalezeno nejlepší možné řešení. Buď vás bude kontaktovat pracovník pro řešení sporů úřadu EUIPO, nebo vám zašleme e-mail se seznamem společností, které tuto bezplatnou podporu v oblasti duševního vlastnictví poskytují.

Úřad EUIPO pravidelně kontroluje přesnost informací poskytovaných žadateli.
Bezplatná individuální konzultace úřadu EUIPO v oblasti duševního vlastnictví je omezena na jednu bezplatnou službu každému MSP.

Dostupnost požadované konzultace nelze zaručit.

Tato služba je určena podnikům splňujícím definici malého a středního podniku na základě doporučení Komise 2003/361/ES.

Před tím, než o ni požádáte, vyplňte dotazník vycházející z doporučení Evropské komise a ověřte si, zda patříte do kategorie malých a středních podniků (MSP). Odpovídáte za pravdivost poskytnutých informací.

 
  • Způsobilost
  • Podrobnosti
  • Kontakt
  • Podmínky

Způsobilost pro účely služby

Toto pole je povinné. Zvolená možnost není u této žádosti přípustná.
Poznámka pod čarou1 – O tuto bezplatnou individuální konzultaci v oblasti duševního vlastnictví mohou za rovných podmínek požádat všechny právnické osoby spadající do působnosti Smluv. Zobrazit Skrýt

1 O tuto bezplatnou individuální konzultaci v oblasti duševního vlastnictví mohou za rovných podmínek požádat všechny právnické osoby spadající do působnosti Smluv. To zahrnuje všechny MSP registrované v EU. MSP registrované na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku mají plný přístup na jednotný trh podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), a tudíž mají k této iniciativě rovný přístup. Vzhledem k tomu, že Spojené království již není členským státem EU, nemohou o tuto službu požádat britští státní příslušníci žijící ve Spojeném království ani MSP se sídlem ve Spojeném království.


Toto pole je povinné. Zvolená možnost není u této žádosti přípustná.
Toto pole je povinné. Zvolená možnost není u této žádosti přípustná.

Informace o podpoře

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Poznámka pod čarou2 – Bezplatná individuální podpora v oblasti duševního vlastnictví by se neměla zaměňovat se službou alternativního řešení sporů Zobrazit Skrýt

2 Bezplatná individuální podpora v oblasti duševního vlastnictví by se neměla zaměňovat se službou alternativního řešení sporů. Úřad EUIPO nabízí v souvislosti s pandemií covidu-19 zvláštní neprávní službu, jež má MSP pomoci se informovaně rozhodnout, které mechanismy řešení sporů zvolit pro urovnání sporů před úřadem EUIPO. Tato zvláštní neprávní služba se nazývá alternativní řešení sporů a MSP o ni může požádat při těchto řízeních před úřadem EUIPO: námitková řízení (po přechodném období) pro nezastupované MSP, řízení o zrušení, řízení o prohlášení neplatnosti a odvolací řízení. Alternativní řešení sporů, které není součástí bezplatné individuální podpory v oblasti duševního vlastnictví
V rámci služby alternativního řešení sporů se MSP informují o těchto mechanismech řešení sporů dostupných buď u úřadu EUIPO, nebo u jiných subjektů: mediace, dohodovací řízení, asistované jednání, včasné neutrální hodnocení a (nezávazné) znalecké určení.
V případě dotazů týkajících se alternativního řešení sporů zašlete e-mail na adresu ADR-Info@euipo.europa.eu. Jedním z možných výsledků alternativního řešení sporů pro MSP je to, že je jim doporučeno, aby se obrátily na bezplatnou službu v oblasti duševního vlastnictví nebo požádaly o právní poradenství.
Bezplatná individuální podpora v oblasti duševního vlastnictví může zahrnovat kvalifikované zastupování MSP při kterémkoli z výše uvedených mechanismů řešení sporů, jakož i poradenství k možným mechanismům řešení sporů během přechodného období (při námitkových řízeních) a v případech, kdy jsou strany zastupovány.

Toto pole je povinné.

Můžete vybrat více než jednu položku.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

Můžete vybrat více než jednu položku.

*Toto je země / zeměpisná oblast, pro kterou potřebujete podporu v oblasti duševního vlastnictví.

Toto pole je povinné.

*V rámci této bezplatné individuální konzultace v oblasti duševního vlastnictví (která nezahrnuje alternativní řešení sporů) se poskytuje pomoc MSP v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním covid-19. Pokud váš podnik již zastupuje právník specializující se na duševní vlastnictví, podání žádosti o tuto službu nedoporučujeme.

Kontaktní údaje podniku

Toto pole je povinné. Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné. Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné. Zadejte platnou e-mailovou adresu.

Podmínky používání služby

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s níže uvedenými podmínkami používání služby a souhlasím s nimi. Toto pole je povinné.

V souvislosti s bezplatnými službami sestavuje úřad EUIPO na základě žádostí obdržených po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu seznam poskytovatelů služeb. Úřad EUIPO se snaží získat a roztřídit poskytovatele a pomáhat MSP poskytnutím kontaktních údajů poskytovatelů, kteří odpovídají jejich potřebám.

Seznam není úplný a bezplatné služby v oblasti duševního vlastnictví je možné hledat i mimo iniciativu úřadu EUIPO.

Služby nabízené a poskytované poskytovateli těchto služeb nejsou službami úřadu EUIPO. Za správnost poskytnutých informací odpovídají výlučně poskytovatelé bezplatných služeb.

Úřad EUIPO nezaručuje dostupnost, úroveň služeb ani skutečné účinné řešení sporů nebo poskytnutí bezplatných služeb v oblasti duševního vlastnictví.

V souvislosti s touto iniciativou bezplatných individuálních konzultací v oblasti duševního vlastnictví úřad EUIPO nenabízí právní poradenství a je zproštěn veškeré odpovědnosti, včetně odpovědnosti za škody způsobené MSP nebo třetím stranám poskytovatelem konzultace nebo účinného řešení sporu při poskytování nebo v důsledku poskytování služby.

Úřad EUIPO neproplácí ani nepřebírá náklady na služby poskytované třetí stranou, které MSP vzniknou v souvislosti s jejich poskytováním.

Informace uvedené na těchto internetových stránkách nelze považovat za reklamu na právní služby podle právních předpisů a pravidel pro profesní chování kteréhokoli z členských států EU/EHP.

Po podání žádosti a na základě informací uvedených ve formuláři bude úřad EUIPO kontaktovat MSP a nabídne mu podporu spočívající v přidělení zprostředkovatele účinného řešení sporu nebo seznamu dostupných poskytovatelů bezplatných služeb v oblasti duševního vlastnictví, kteří splňují kritéria MSP. Záleží pouze na MSP, kterého poskytovatele si vybere a zda a jak ho bude kontaktovat. Bezplatná individuální konzultace úřadu EUIPO v oblasti duševního vlastnictví je omezená, každému MSP lze poskytnout jen jednu službu. Jakmile MSP obdrží bezplatnou službu, je jeho výhradní odpovědností, zda požádá poskytovatele bezplatných služeb o další placené služby a sjedná je přímo s ním.

Souhlasím, že mohu být kontaktován za účelem poskytnutí informací a vyjádření své spokojenosti jakožto klienta. Toto pole je povinné.

Souhlasím se zveřejněním anonymizovaných výsledků a podrobností o poskytnuté zpětné vazbě. Toto pole je povinné.

Pravdivost a správnost informací Toto pole je povinné.

Prohlašuji, že zde poskytnuté informace jsou správné, úplné a poskytnuté v dobré víře. Nesu odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. Beru na vědomí, že mohu být z bezplatných individuálních konzultací v oblasti duševního vlastnictví vyloučen, ukáže-li se, že některé z uvedených prohlášení je nepravdivé nebo nesprávné.

Jakmile bude tento formulář validován/předložen, bude se všemi údaji, které jsou v něm uvedeny, nakládáno podle podmínek v prohlášení o ochraně údajů týkajících se zpracování osobních údajů.

Ochrana údajů: Osobní údaje shromážděné pro účely tohoto řízení budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Úřad zpracuje uvedené údaje tak, jak se uvádí v prohlášení o ochraně údajů na internetových stránkách úřadu (https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/data-protection) a na konci formulářů. Případné žádosti týkající se vašich osobních údajů by měly být zaslány pověřenci úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Stížnosti: Se stížnostmi, které nevyřeší správce údajů a/nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů, se lze kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů na adrese edps@edps.europa.eu.

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.
Rate this page