Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Možnosti

V sekci Možnosti v rámci User Area si můžete zobrazit a editovat své osobní i přihlašovací údaje, změnit nastavení a spravovat své podprofily.

Sekce Možnosti v rámci User Area

Pokud chcete vstoupit do této sekce, klikněte na záložku Možnosti v nabídce nacházející se v levé části vaší User Area.

Sekci Možnosti symbolizuje ikona Ikona Možností

V sekci Možnosti v rámci User Area jsou čtyři záložky.

 • Přihlašovací údaje

  Můžete změnit svoji administrativní e-mailovou adresu a heslo.

  Prostřednictvím administrativní e-mailové adresy budete informováni, pokud obdržíte nová sdělení nebo bylo vytvořeno nové upozornění. Vaše administrativní e-mailová adresa bude využita také v případě, že zapomenete heslo.

  Ve spodní části této stránky jsou uvedeny 3 poslední úspěšná přihlášení a 3 poslední neúspěšné pokusy o přihlášení k vašemu účtu.

  Nahlásit podezřelou aktivitu
  Pokud chcete nahlásit jakoukoli podezřelou aktivitu, například pokusy o přihlášení z neznámého zdroje, můžete tak učinit prostřednictvím odkazu nacházejícího se ve spodní části této stránky.

 • Osobní údaje

  Můžete změnit své jméno a adresu, korespondenční adresu a kontaktní údaje.

  Veškeré změny, které zde provedete, se uplatní na všechna řízení týkající se ochranných známek EU / zapsaných průmyslových vzorů Společenství, jež jsou vedena pod stejným identifikačním číslem úřadu EUIPO.

  Změnou jména a/nebo adresy dáte podnět k provedení zápisu do rejstříku (záznamu), který bude zpracovávat úřad EUIPO. Pokud však chcete zapsat změnu vlastnictví konkrétní ochranné známky nebo konkrétního průmyslového vzoru, musíte podat žádost o zápis převodu.

 • Nastavení

  Fax a poštu již od března 2021 nelze používat ke komunikaci. To znamená, že úřad vám bude zasílat veškerá sdělení výlučně prostřednictvím User Area.

  Můžete se rozhodnout, zda si přejete dostávat e-mailem upozornění na sdělení doručená do User Area.

  Výchozí jazyk pro doručovaná sdělení lze změnit prostřednictvím rozbalovacího seznamu, z něhož si vyberte jeden z 23 jazyků EU. Oficiální sdělení týkající se konkrétního spisu však budou zasílána v jazyce, ve kterém probíhá související řízení.

 • Podprofily

  Váš účet v rámci User Area u úřadu EUIPO vám umožňuje přístup k řadě služeb v oblasti duševního vlastnictví, které neregistrovaným uživatelům nejsou k dispozici. Patří mezi ně možnost vytvářet podprofily pro zaměstnance společnosti nebo členy sdružení. Uživatelé vámi vytvořených podprofilů budou mít určitá přístupová práva k informacím uloženým ve vaší User Area.

  Chcete-li přidat podprofil, klepněte na tlačítko „Přidat podprofil“ v pravém rohu záložky „Podprofily“. V dalším okně se otevře formulář, jehož pole jsou ve výchozím nastavení prázdné.

  Formulář specifikuje možnosti přístupu pro jednotlivé uživatele podprofilu. Možnosti přístupu jsou automaticky nastaveny na „ano“. Podprofily můžete editovat. Klikněte na ikonu pera ikona pera ve sloupci „Editovat“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.