Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Použití funkce základního vyhledávání na základě obrázků

 1. Klikněte na ikonku fotoaparátu nebo na příslušné políčko nebo přetáhněte svůj obrázek / své obrázky (1 při vyhledávání v ochranných známkách a až 7 při vyhledávání v průmyslových vzorech). Podporované formáty souborů jsou soubory s příponami JPEG, PNG, GIF a TIFF, větší než 100 x 100 pixelů a o maximální velikosti 2 mb.


 2. Po nahrání obrázků máte tyto možnosti:

  • kliknout na obdélník a upravit jej, abyste vybrali oblast vyhledávání obrázku/obrázků,
  • kliknutím na ikonky koše nebo v možnosti „Změnit obrázek/obrázky“ změnit obrázek, který chcete vyhledat,
  • zvolit, zda chcete vyhledávat ochranné známky, průmyslové vzory nebo obojí. Při nahrání jednoho obrázku budete mít možnost vyhledávat obojí, při nahrání více než jednoho obrázku systém zobrazí výsledky jen pro průmyslové vzory,
  • zadat požadované znaky do vyhledávacího panelu, pokud chcete vyhledat obrázek v kombinaci s názvem ochranné známky nebo slovními prvky průmyslového vzoru.


 3. Nyní klikněte na tlačítko „Vyhledat“.

  Výchozím nastavením je zobrazení výsledků v podobě „zobrazení obrázků“, ale můžete zvolit rovněž „detailní zobrazení“ nebo „zobrazení seznamu“. Dokonce si můžete určit počet zobrazovaných položek na stránce (5 až 100).

  Detailní zobrazení

  Detailní zobrazení

  Zobrazení seznamu

  Zobrazení seznamu

  Zobrazení obrázků

  Zobrazení obrázků 4. Můžete zobrazit náhled podrobností každé ochranné známky nebo průmyslového vzoru, zkontrolovat všechny údaje o známce nebo vzoru, přiblížit obrázky nebo vytvořit zprávy. V záložce výsledků pro průmyslový vzor můžete také prohlížet různé dostupné náhledy na průmyslový vzor kliknutím na šipky vedle obrázku.

   

  Vytvoření zpráv: Zaškrtnutím políčka vedle jednotlivých obrázků vyberte ochranné známky nebo průmyslové vzory, které chcete zahrnout do své zprávy, a klikněte na tlačítko „Vytvořit soubor ve formátu PDF“. Okamžitě se vytvoří zpráva odpovídající vašemu výběru. Můžete také zvolit možnost „Vybrat vše“. Tato volba vám umožní vybrat a do zprávy zařadit maximálně 100 ochranných známek.

  Pro další informace o ochranné známce nebo průmyslovém vzoru přejeďte přes obrázek a zvolte možnost „Zobrazit všechny informace“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.