Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Kontrolní seznam

Shromáždili jsme všechna kritéria, která byste měli vzít v úvahu před podáním své přihlášky.

 

Vaše strategie

Vytvořili jste strategii ochrany průmyslového vzoru?

Ano

Ne

Chci si to ověřit

ověřit
Chcete, abychom váš průmyslový vzor průmyslové vzory) zveřejnili bezprostředně po zápisu? ověřit

V závislosti na své strategii můžete při podání přihlášky průmyslového vzoru požádat, aby jeho zveřejnění bylo odloženo o 30 měsíců ode dne podání přihlášky nebo, pokud je uplatněno právo přednosti, ode dne vzniku práva přednosti.

Odložením zveřejnění můžete svůj průmyslový vzor udržovat v tajnosti a přitom stále využívat výhod zápisu. Tato možnost má nejvyšší hodnotu pro velmi rychle se měnící hospodářská odvětví, například módní návrhářství. Období utajení vám dává příležitost rozvíjet dále svou marketingovou strategii nebo dokončit přípravy na výrobu, aniž by konkurence váš průmyslový vzor znala.

Při podání přihlášky musíte zaplatit poplatek za odklad. V případě hromadné přihlášky se můžete rozhodnout, že místo pro celý soubor průmyslových vzorů požádáte odklad pouze pro některé z nich. Přečtěte si, jak svůj průmyslový vzor zveřejnit.

 

Co může být zapsaným průmyslovým vzorem Společenství

Zkontrolovali jste konkurenci?

Ano

Ne

Chci si to ověřit

ověřit
Je váš průmyslový vzor nový? Má individuální povahu? ověřit
Připravili jste grafické vyobrazení svého průmyslového vzoru či průmyslových vzorů? ověřit
 

Průmyslový vzor a jeho výrobek/výrobky

Víte, kterého výrobku v rámci locarnského třídění se váš průmyslový vzor týká?

Ano

Ne

Chci si to ověřit

ověřit
Pokud chcete přihlásit více než jeden průmyslový vzor, patří všechny do téže třídy? ověřit
 

Vlastnická práva

Budete nám muset poskytnout přesné podrobnosti o majiteli průmyslového vzoru. Máte tyto informace?

Ano

Ne

Chci si to ověřit

ověřit
Potřebujete zástupce? ověřit

Zdá se, že máte vše, co potřebujete k podání přihlášky svého průmyslového vzoru.
Podejte přihlášku on-line hned teď.

 

Zapamatujte si prosím: Pokud si nejste některou z těchto otázek jisti, můžete vyhledat odborné poradenství.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.