Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

 

Poplatky a platby

Podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství on-line od 350 EUR

Zapište svůj (průmyslový) vzor
snadno a rychle

Podání přihlášky on-line

Zapsaný průmyslový vzor Společenství je platný pět let. Jeho platnost lze opakovaně obnovovat, vždy na období dalších pěti let, maximálně však na celkovou dobu 25 let.

 

Struktura poplatků

V souvislosti s přihláškou zapsaného průmyslového vzoru Společenství existují tři typy poplatků: poplatek za zápis, poplatek za zveřejnění a poplatek za odklad zveřejnění.

Zápis

230 EUR

Příplatek za další zápis
Za každý další průmyslový vzor:

2. až 10. průmyslový vzor = 115 EUR

více než 11 průmyslových vzorů = 50 EUR

Zveřejnění

120 EUR

Příplatek za další zveřejnění
Za každý další průmyslový vzor:

2. až 10. průmyslový vzor = 60 EUR

více než 11 průmyslových vzorů = 30 EUR

Odklad zveřejnění *

40 EUR

Příplatek za další odklad zveřejnění
Za každý další průmyslový vzor:

2. až 10. průmyslový vzor = 20 EUR

více než 11 průmyslových vzorů = 10 EUR

* Můžete požádat o odklad zveřejnění průmyslového vzoru. To vám umožní zachovat si své původní datum podání, aniž bude váš průmyslový vzor ihned zveřejněn.

 

Splatné poplatky závisejí na dvou faktorech:

  • Na tom, zda přihláška obsahuje jeden, nebo více průmyslových vzorů.
  • Na tom, zda bude zveřejnění průmyslových vzorů odloženo, či nikoli.

Struktura poplatků za průmyslové vzory:

  • Základní poplatek za jeden průmyslový vzor nebo první průmyslový vzor v rámci hromadné přihlášky.
  • Snížený poplatek za druhý až desátý průmyslový vzor.
  • Další snížení poplatku od jedenáctého průmyslového vzoru.
 

Poplatek za zápis a poplatek za zveřejnění musí být uhrazeny společně při podání přihlášky. Pokud přihláška obsahuje žádost o odklad, poplatek za zveřejnění je nahrazen poplatkem za odklad. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nevystavuje žádosti o platbu.


 

Kalkulačka poplatků

Můžete si vypočítat přesný poplatek v závislosti na počtu průmyslových vzorů a na tom, zda je požadován odklad.

Úplný seznam poplatků za zapsané průmyslové vzory Společenství

Seznam poplatků podle nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002

Způsoby platby

Poplatky za zapsaný průmyslový vzor Společenství můžete uhradit platební kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím běžného účtu u úřadu EUIPO. Úřad EUIPO poskytuje on-line službu majitelům běžných účtů tím, že jim poskytuje přístup ke všem transakcím a informacím týkajícím se jejich běžných účtů.

Kreditní karta

 

Nejlepší řešení pro on-line přihlášky, metoda nejčastěji doporučovaná většině uživatelů

Bankovní převody

 

Bankovní převody musí být provedeny ve prospěch jednoho z následujících účtů úřadu EUIPO:

Běžný účet u úřadu EUIPO

 

Doporučuje se profesionálním uživatelům

 

Podvodné žádosti o platbu

Varování: zavádějící faktury

Pokud obdržíte nevyžádanou výzvu k obnovení, zveřejnění, převodu nebo jakémukoli jinému postupu v souvislosti se zápisem vašeho zapsaného průmyslového vzoru Společenství, NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNOU PLATBU, dokud si pečlivě nezkontrolujete, jaké služby jsou nabízeny a zda se jedná o oficiální zdroj.

 

Zde je několik příkladů podvodných žádostí

Více informací

Potřebujete-li jakékoli další informace o finančních záležitostech, obraťte se prosím na finanční oddělení – úsek poplatků

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.