Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Poplatky splatné přímo úřadu EUIPO

Seznam poplatků splatných přímo úřadu EUIPO
Kód poplatku Popis poplatku Částka
D-001 Poplatek za zápis (čl. 36 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2245/2002) 230 EUR
Příplatek za zápis každého dalšího průmyslového vzoru, který je zahrnutý v hromadné přihlášce (čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 2245/2002):
D-002 Poplatek za každý průmyslový vzor v případě druhého až desátého průmyslového vzoru 115 EUR
D-003 Poplatek za každý průmyslový vzor od jedenáctého průmyslového vzoru 50 EUR
  Individuální určovací poplatek za mezinárodní zápis (článek 106c nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 7 odst. 2 Ženevského aktu (za průmyslový vzor): info 62 EUR
D-011 Poplatek za zveřejnění (čl. 36 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2245/2002) 120 EUR
Příplatek za zveřejnění každého dalšího průmyslového vzoru, který je zahrnutý v hromadné přihlášce (čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2245/2002):
D-012 Poplatek za každý průmyslový vzor v případě druhého až desátého průmyslového vzoru 60 EUR
D-013 Poplatek za každý průmyslový vzor od jedenáctého průmyslového vzoru 30 EUR
D-021 Poplatek za odklad zveřejnění (čl. 36 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2245/2002) 40 EUR
Příplatek za odklad zveřejnění každého dalšího průmyslového vzoru, který je zahrnutý v hromadné přihlášce podléhající odkladu zveřejnění (čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2245/2002):
D-022 Poplatek za každý průmyslový vzor v případě druhého až desátého průmyslového vzoru 20 EUR
D-023 Poplatek za každý průmyslový vzor od jedenáctého průmyslového vzoru 10 EUR
D-004 Poplatek za opožděné zaplacení poplatku za zápis (čl. 107 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) 60 EUR
D-014 Poplatek za opožděné zaplacení poplatku za zveřejnění (čl. 107 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 10 odst. 3 a čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 2245/2002) 30 EUR
D-024 Poplatek za opožděné zaplacení poplatku za odklad zveřejnění (čl. 107 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) 10 EUR
D-030 Poplatek za opožděné zaplacení příplatků za hromadnou přihlášku podle bodů 2, 4 a 6 této přílohy (čl. 107 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 10 odst. 3 a čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 2245/2002) 25 %
příplatků
Poplatek za obnovení (čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2245/2002) za průmyslový vzor, bez ohledu na to, zda je zahrnut v hromadném zápisu, či nikoli:
D-041 Poplatek za první období obnovení 90 EUR
D-042 Poplatek za druhé období obnovení 120 EUR
D-043 Poplatek za třetí období obnovení 150 EUR
D-044 Poplatek za čtvrté období obnovení 180 EUR
D-045 Poplatek za opožděné zaplacení poplatku za obnovení nebo za opožděné podání žádosti o obnovení (čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 22 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 2245/2002) 25 %
příplatků
Individuální poplatek za obnovení mezinárodního zápisu (čl. 13 odst. 1 a článek 106c nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2245/2002 za průmyslový vzor: info
  Poplatek za první období obnovení – (za průmyslový vzor) 31 EUR
  Poplatek za druhé období obnovení – (za průmyslový vzor) 31 EUR
  Poplatek za třetí období obnovení – (za průmyslový vzor) 31 EUR
  Poplatek za čtvrté období obnovení – (za průmyslový vzor) 31 EUR
D-050 Poplatek za žádost o prohlášení neplatnosti (čl. 52 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 2245/2002) 350 EUR
D-052 Poplatek za odvolání (článek 57 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 35 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) 800 EUR
D-054 Poplatek za navrácení do původního stavu (čl. 67 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2002) 200 EUR
D-060 Poplatek za zápis převodu přihlášky průmyslového vzoru Společenství (čl. 34 odst. 2 a čl. 107 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 23 odst. 7 nařízení (ES) č. 2245/2002) 200 EUR
za průmyslový vzor info
D-061 Poplatek za zápis převodu zapsaného průmyslového vzoru Společenství (čl. 107 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) 200 EUR
za průmyslový vzor info
D-062 Poplatek za zápis licence nebo jiného práva k zapsanému průmyslovému vzoru Společenství (čl. 107 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 2245/2002) nebo v souvislosti s přihláškou průmyslového vzoru Společenství (čl. 34 odst. 2 a čl. 107 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 23 odst. 3, čl. 24 odst. 1 a čl. 24 odst. 4 nařízení (ES) č. 2245/2002):
a) udělení licence
b) převod licence
c) zřízení věcného práva
d) převod věcného práva
e) nucený výkon práva
200 EUR
za průmyslový vzor info
D-063 Poplatek za výmaz zápisu licence nebo jiného práva (čl. 107 odst. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 26 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) 200 EUR
za průmyslový vzor info
Poplatek za vyhotovení kopie přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství (čl. 107 odst. 2 písm. n) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 74 odst. 5 nařízení (ES) č. 2245/2002, vystavení kopie osvědčení o zápisu (čl. 107 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 2245/2002) nebo vyhotovení výpisu z rejstříku (čl. 107 odst. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 69 odst. 6 nařízení (ES) č. 2245/2002):
D-070 Neověřená kopie nebo výpis 10 EUR
D-071 Ověřená kopie nebo výpis 30 EUR
D-072 Poplatek za nahlédnutí do spisu (čl. 107 odst. 2 písm. j) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 74 odst. 1 nařízení (ES) č. 2245/2002) 30 EUR
Poplatek za vyhotovení kopie listu ze spisu (čl. 107 odst. 2 písm. k) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 74 odst. 5 nařízení (ES) č. 2245/2002):
D-073 Neověřená kopie 10 EUR
D-074 Ověřená kopie 30 EUR
  plus za stránku, nad 10 stránek 1 EUR
D-075 Poplatek za sdělení údajů obsažených ve spisu (čl. 107 odst. 2 písm. l) nařízení (ES) č. 6/2002, článek 75 nařízení (ES) č. 2245/2002) 10 EUR
  plus za stránku, nad 10 stránek 1 EUR
D-080 Poplatek za prověření výše nákladů řízení, které mají být uhrazeny (čl. 107 odst. 2 písm. m) nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 79 odst. 4 nařízení (ES) č. 2245/2002) 100 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.