Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Hlídejte si svá práva

„Zápis zapsaného průmyslového vzoru Společenství poskytuje jeho majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat jej bez jeho souhlasu v obchodním styku."

Článek 19 nařízení o průmyslových vzorech Společenství

 
 

Vymáhání vašeho průmyslového vzoru je stejně důležité jako jeho zápis.

Nesete odpovědnost za vymáhání svého zapsaného průmyslového vzoru. Abyste to dělali účinně, musíte být ostražití. Zapsaný průmyslový vzor konkurenci upozorní, že máte nějaké právo, ale pokud někdo váš průmyslový vzor nebo jemu podobný průmyslový vzor použije bez povolení, je na vás, abyste podnikli kroky k nápravě.

 

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) odpovídá za zápis ochranných známek Společenství a průmyslových vzorů Společenství.

Úřad EUIPO není donucovacím orgánem, proto nemůžeme poskytovat právní poradenství o vymáhání ochranných známek či průmyslových vzorů.

 

Rejstříky

Ujistěte se, že se nikdo nesnaží chránit totožný či podobný průmyslový vzor.

Vyhledejte si v rejstřících průmyslových vzorů vzory, které jsou s vaším totožné nebo mu jsou podobné.

Nabízíme vyhledávací nástroj pro zápisy průmyslových vzorů. Registrovaní uživatelé mohou nakonfigurovat automatická upozornění a vždy, když úřad EUIPO obdrží přihlášky potenciálně kolidujících zapsaných průmyslových vzorů Společenství, dostanou oznámení.

DesignView je nástroj, který může vyhledávat zapsané průmyslové vzory i národní přihlášky a zápisy v členských státech EU.

Pokud nejste schopni provádět svá vlastní vyhledávání, specializovaní právníci poskytují profesionální služby v oblasti sledování průmyslových vzorů.

Pokud zjistíte, že některý konkurent zapsal průmyslový vzor, který je podobný tomu vašemu nebo je s ním totožný, můžete uplatnit své starší právo a požádat o neplatnost novějšího zápisu průmyslového vzoru.

Další kroky jsou na vás.

Trh

Zajistěte, aby nikdo na trhu nepoužíval váš průmyslový vzor.

Monitorujte trh tím, že budete kontrolovat tisk, obchodní publikace a internet a budete hledat společnosti, které váš průmyslový vzor používají bez povolení.

Zapamatujte si, že k nezákonnému používání vašeho průmyslového vzoru může docházet u fyzických výrobků a u souvisejících reklamních médií, včetně internetových stránek používaných k propagaci prodeje.

Zvažte podání žádosti o celní sledování k vašemu vnitrostátnímu celnímu orgánu. Když se celníci setkají s potenciálně protiprávními produkty, mohou nahlédnout do databází, v nichž jsou všechny žádosti shromážděny, a mohou tak upozornit na možná porušení práv a padělané výrobky zabavit.

Údaje o svých výrobcích a obchodních značkách můžete vložit do IP Enforcement Portal. Jedná se o databázi, která má donucovacím orgánům pomoci odhalit padělané výrobky. Databáze je bezplatná a umožňuje zadání informací například o obalech a etiketách či kontaktní údaje. Tyto informace poté využívají donucovací orgány k odlišení padělaných výrobků od značkových.

V úřadu EUIPO

Podejte přihlášku, aby totožné nebo podobné zapsané průmyslové vzory byly prohlášeny za neplatné.

 

U soudů a v podnikatelské sféře

Kroky proti porušiteli

Před podniknutím jakéhokoli kroku ve sporu vám doporučujeme kontaktovat právníka.

 

Informujte údajného porušitele – dopisy s žádostí o ukončení porušování práv

Jakmile bylo odhaleno porušení, zvažte zaslání dopisu s žádostí o ukončení porušování práv, v němž budete svého konkurenta informovat o konfliktu. Tím bude váš konkurent oficiálně uvědomen o vašich právech a bude informován o tom, že pokud bude pokračovat v nerespektování vašich práv, mohl by být vystaven dalším krokům.

 

Jednání

V některých případech můžete být schopni vyjednat urovnání pomocí mediace a rozhodčího řízení. Tyto služby vyhovují sporům mezi legitimními podniky, kde obě strany hledají nákladově efektivní a praktická řešení.

 

Občanskoprávní opatření

Pokud vaše pokusy o upozornění nebo jednání s údajným porušitelem selžou, máte k dispozici další právní opatření k boji proti porušování, například předběžné příkazy a předběžná zajištění výrobků s cílem zabránit nezákonnému používání vašeho průmyslového vzoru. Ve všech případech musí být vymáhání podle občanského práva zahájeno na vnitrostátní úrovni v příslušných jurisdikcích EU. Jednou z výhod zapsaného průmyslového vzoru Společenství je však skutečnost, že jeden soud je příslušný k tomu, aby takové opatření nařídil pro všechny členské státy.

 

Trestněprávní opatření

Opatření podle trestního práva se uplatňují, pokud došlo i k padělání a pirátství. Budete muset kontaktovat vnitrostátní orgány činné v trestním řízení v příslušné jurisdikci EU.

Vezměte prosím na vědomí, že pravidla pro prosazování duševního vlastnictví v rámci trestního práva nebyla v EU harmonizována. Vymáhání podle trestního práva je zahájeno na vnitrostátní úrovni pomocí příslušného vnitrostátního práva. V důsledku toho se možnosti, které jsou na evropské úrovni k dispozici pro účely vymáhání podle trestního práva, značně různí a opatření při vymáhání podle trestního práva není vždy možné uplatnit stejným způsobem ve všech zemích.

Jste-li požádáni o prokázání existence svého zapsaného průmyslového vzoru Společenství v soudním řízení, můžete prostřednictvím své user area získat neověřenou nebo ověřenou kopii svého zápisu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.