Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Správa

Zapsané průmyslové vzory Společenství lze prodávat, mohou být předmětem licence a lze je obnovovat. Změny zapsaných průmyslových vzorů Společenství se zveřejňují ve Věstníku průmyslových vzorů Společenství.

 

Jak zůstat chráněni

Zápis průmyslového vzoru Společenství platí pět let, lze ho však čtyřikrát obnovit (poskytuje tedy celkově maximálně 25 let ochrany). Každých pět let budete postaveni před otázku: chci svůj průmyslový vzor obnovit? Odpověď závisí na vaší strategii pro oblast duševního vlastnictví.

Chcete zůstat chráněni?

Obnovení 

Máte dvě možnosti:

 

V hromadné přihlášce můžete uvést, že chcete obnovit pouze některé průmyslové vzory.

 1. Obnovení. Pokud chcete zůstat chráněni, můžete provést obnovení on-line.

  Poplatek za obnovení jednoho průmyslového vzoru bez ohledu na to, zda je zahrnut v hromadné přihlášce, či nikoli

  • Po 5 letech – 90 EUR
  • Po 10 letech – 120 EUR
  • Po 15 letech – 150 EUR
  • Po 20 letech – 180 EUR

 2. Neobnovení. Pokud se rozhodnete, že svůj průmyslový vzor v EU neobnovíte, práva s ním spojená vyprší.

Kdy provést obnovu

Za dodržení lhůty pro obnovení nesete odpovědnost vy. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) však bude vás nebo vašeho zástupce obvykle šest měsíců před vypršením platnosti vašeho zapsaného průmyslového vzoru Společenství informovat, že průmyslový vzor bude třeba obnovit. Úřad bude informovat i jakoukoli jinou osobu, která má právo na váš zapsaný průmyslový vzor Společenství, například majitele licence.

Formulář pro obnovení by měl být předložen v průběhu šesti měsíců předcházejících datu, kdy vyprší platnost vašeho zapsaného průmyslového vzoru Společenství. V této době musí být také uhrazen poplatek za obnovení. Formulář lze odeslat nejpozději v poslední den měsíce, v němž končí ochrana.

Pokud jste lhůtu promeškali, ale i přesto chcete svůj průmyslový vzor obnovit, můžete tak učinit po dobu šesti měsíců po datu vypršení platnosti vzoru, musíte však uhradit příplatek ve výši 25 procent.

Každé období z prvního seznamu začíná a končí krokem uvedeným v dalším seznamu.

 • Období zápisu
 • Obnovení on-line
  Řádný poplatek
 • Pozdní obnovení on-line
  Dodatečný poplatek
  (25% příplatek)
 • 1. 1. 2009

  Datum podání
 • 1. 8. 2013

  Začátek období obnovení
 • 31. 1. 2014

  Poslední den pro obnovení za řádný poplatek
 • 31. 7. 2014

  Poslední možnost pro obnovení
 

Jak provést obnovení

Váš zapsaný průmyslový vzor Společenství by měl být obnoven on-line. Nezapomeňte, že při obnovování nemůžete svůj průmyslový vzor měnit.

Dejte nám vědět, pokud se vaše údaje změní

např. vaše jméno nebo název vaší společnosti, adresa či kontaktní údaje.

Změňte své osobní údaje

User Area 

Proč?

Pokud jste nejmenovali zástupce, budeme muset kontaktovat přímo vás. Je tudíž zásadní, abyste nás informovali o jakékoli změně svých osobních údajů. I když jste jmenovali zástupce, je ve vašem zájmu udržovat údaje týkající se vašeho podniku aktuální. Může se stát, že my nebo třetí strana se s vámi budeme potřebovat spojit.

 

Kdy?

Neexistuje žádná oficiální lhůta. Čím dříve nám změny oznámíte, tím lépe.

 

Jak?

Pokud máte zástupce, informujte ho a on vše zařídí za vás. Změnu údajů můžete také provést snadno sami prostřednictvím sekce User Area dostupné on-line. Stačí, když vstoupíte do své User Area a k provedení náležitých změn svých osobních údajů použijete nabídku možností.

Změny osobních údajů nesmějí ovlivnit totožnost přihlašovatele/majitele. Změna totožnosti přihlašovatele se nazývá převod.

Právnické osoby mohou mít pouze jednu oficiální adresu. V případě pochybností může úřad požádat o doklady o právní formě či adrese.

Uvedete-li své identifikační číslo u úřadu EUIPO, nemusíte specifikovat všechna práva, která vám náleží. Změna se bude automaticky vztahovat na všechna tato práva.

Mohu svůj zapsaný průmyslový vzor prodat nebo pronajmout?

Váš zapsaný průmyslový vzor je majetkem. Vlastnická práva lze poskytnout formou licence nebo prodat. Hlavní rozdíl mezi těmito možnostmi spočívá v tom, že při převodu svého zapsaného průmyslového vzoru Společenství převádíte vlastnická práva na jinou osobu natrvalo, zatímco při jeho poskytnutí formou licence si vlastnická práva ponecháváte. Je to jako prodej nebo pronájem domu. Jakmile je dosaženo dohody, měli byste nám sdělit podrobnosti.

Podejte žádost o provedení záznamu rychle a snadno on-line

Podat on-line 

Poskytnutí vlastnických práv formou licence nebo jejich převod – podrobnosti

To, zda svůj zapsaný průmyslový vzor Společenství poskytnete formou licence nebo ho převedete, záleží na vás. Jediné, čím si musíme být jisti, je to, že jsme výsledek zaznamenali správně. Zde je několik otázek ke zvážení:

Licence, nebo převod?

S jednotlivými průmyslovými vzory obsaženými v hromadné přihlášce se bude zacházet, jako kdyby na sobě nezávisely. Jinými slovy, každý průmyslový vzor uvedený v hromadné přihlášce může být převeden nebo může být předmětem licence odděleně od ostatních.

Poskytnout licenci, nebo převést?

 
  Převod Licence
Poplatek Správní poplatek – 200 EUR za průmyslový vzor
Maximální poplatek ve výši 1 000 EUR (pokud zainteresované strany zůstanou nezměněny)
Správní poplatek – 200 EUR za průmyslový vzor
Maximální poplatek ve výši 1 000 EUR (pokud zainteresované strany zůstanou nezměněny)
Zeměpisný rozsah Vaše právo bude převedeno pro celou EU. Vaše práva lze poskytovat formou licence pro konkrétní země v EU.
Čas Vaše právo bude převedeno bez jakéhokoli časového omezení. Své právo můžete poskytnout formou licence na konkrétní období.
 

Kdy?

Jakmile dosáhnete dohody s jinou stranou, dejte nám vědět.

 

Jak?

Jediné, co musíte učinit, je požádat o zapsání převodu nebo licence do rejstříku: tato žádost je uváděna jako záznam. Podejte žádost o provedení záznamu rychle a snadno on-line.

Pokud jste pro obě strany jmenovali jednoho kvalifikovaného zástupce (a ten je zástupcem současného majitele), může tento zástupce podepsat žádost za vás. V takových případech nemusíte předkládat kopii dokumentu o převodu či licenci.

Jak jinak můžete naložit se svým právem?

Existují i jiné, méně běžné úkony, které můžete učinit v souvislosti se svým právem. Úplný výčet možností naleznete v našem on-line formuláři, základní informace jsme však pro vás shrnuli zde:

 • Věcná práva: díky nim můžete svůj průmyslový vzor používat jako zabezpečení.

 • Vzdání se: umožňuje vám zříci se práva získaného zápisem.

 • Oprava vašeho zapsaného průmyslového vzoru Společenství: chyby ve znění z důvodu kopírování nebo zjevné chyby lze opravit. Pokud takovou chybu objevíte, dejte nám vědět. Lze-li chybu přičíst úřadu EUIPO, bude vydáno nové osvědčení. Opravy vyobrazení průmyslového vzoru se ze zásady zamítají, s výjimkou případu, kdy lze chybu přičíst úřadu EUIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.