Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Doporučení týkající se plateb

Byli bychom rádi, kdyby se všichni naši uživatelé řídili níže uvedenými radami týkajícími se bankovních převodů. Umožnilo by nám to pohotově vyřizovat platby a urychlit postup zápisu.

Rádi bychom vás upozornili, že naše banka přenáší v polích „příkazce" a „popis" pouze omezený počet znaků. Z tohoto důvodu vás laskavě žádáme, abyste postupovali podle níže uvedených pokynů.


Pole s popisem

Vyplňte takto:

 • Použijte kódy uvedené v tabulkách níže.
  např. EUTM místo POPLATEK ZA PŘIHLÁŠKU OCHRANNÉ ZNÁMKY EVROPSKÉ UNIE

 • Vymažte úvodní nuly v číslech a ve faxových či telefonních číslech nepoužívejte mezery ani pomlčky, protože zbytečně zabírají místo.

 • Pokud hradíte poplatky za více než jednu ochrannou známku či průmyslový vzor, specifikujte pouze první a poslední známku či vzor a poté nám pošlete fax s úplnými podrobnostmi o tom, kterých ochranných známek či průmyslových vzorů se platba týká,
  např. EUTM-3558961-3558969.


Příklady

Příklady popisu platby poplatků
Typ platby Příklad popisu platby
Poplatek za přihlášku (EUTM = ochranná známka Evropské unie) prostřednictvím elektronického podání EUTM-5104422 název ochranné známky E-00031516-S REF. JSE06
Poplatek za přihlášku (RCD = zapsaný průmyslový vzor Společenství) prostřednictvím elektronického podání RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Námitka EUTM-4325047 OPP název ochranné známky
Mezinárodní zápis EUTM-4325047 INT
Obnova (EUTM) EUTM-509936 RENEW
Platba na běžný účet č. 1361 ACC-1361
Ověřené kopie EUTM-1820061 COPIES
Převod několika průmyslových vzorů (první 1420061 a poslední 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Oficiální kódy (podle důležitosti)

Seznam oficiálních kódů
Kód Popis Příklad
ACC Platba na běžný účet ACC-1361
OWN, REP Identifikační číslo majitele, identifikační číslo zástupce (je-li známo) REP-10711
EUTM, RCD Číslo ochranné známky nebo průmyslového vzoru EUTM-5104422
RCD-1698
  Název ochranné známky nebo průmyslového vzoru název ochranné známky
REF Interní referenční číslo přihlašovatele REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Kód operace: námitka, záznam, obnova, nahlédnutí do spisu, mezinárodní zápis, převod, neplatnost, konverze, ověřené kopie, odvolání OPP
INT
INV
APP
FAX Faxové číslo FAX(49)07511245574


Pole příkazce

Vyplňte takto:

 • Uveďte název/jméno subjektu, který lze identifikovat jako plátce, přihlašovatele (majitele či zástupce), předkladatel námitky či příkazce.

 • Jako název/jméno plátce uveďte pouze název/jméno, bez zkratek, např.: DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE

 • Stejnou formu identifikace použijte i pro budoucí platby.

 • Příklady adresy
  Jméno plátce
  MARY MOCHAN
  Adresa plátce
  7 LOCH LONG
  PSČ a město plátce
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.