Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Způsoby zápisu

Vlastníte-li zapsaný průmyslový vzor, je to pro vás i vaši konkurenci jasná známka toho, co bylo navrženo a kdy tak bylo učiněno. Toto právo lze obnovit až na 25 let a může se stát ikonickým majetkem vaší společnosti. Váš průmyslový vzor je vaším podpisem v rámci duševních práv.

 

Dobrý průmyslový vzor představuje přidanou hodnotu. Zapsané průmyslové vzory Společenství hodnotu výrobku skutečně zvyšují.

 

Formulář přihlášky obsahuje tři zásadní informace:


Podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství on-line od 350 EUR

Zapište svůj průmyslový vzor
snadno a rychle

Podání přihlášky on-line 

* Důrazně doporučujeme přihlašovat průmyslové vzory on-line pomocí nástroje pro elektronické přihlašování průmyslových vzorů Společenství. On-line nástroj má mnoho výhod. Podání přihlášky faxem nedoporučujeme, protože kvalita vyobrazení průmyslového vzoru (či vzorů) se během faxového přenosu nebo při přijetí přihlášky úřadem může zhoršit.
Dále vás upozorňujeme, že zpracování přihlášek zaslaných faxem trvá až o jeden měsíc déle. To je způsobeno tím, že před dalším zpracováním přihlášky čekáme až jeden měsíc (od data přijetí přihlášky faxem) na kopii potvrzení. Jakmile tato lhůta uplyne, pokračujeme v průzkumu na základě dokumentů ve spisu.

Můžete využít našich nižších sazeb, pokud v jedné přihlášce přihlašujete více průmyslových vzorů pro stejný nebo podobný typ výrobků.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.