Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Způsoby zápisu

Svou přihlášku můžete vytvořit a podat ve třech snadných krocích pomocí formuláře, který provede malé a střední podniky se sídlem a fyzické osoby s bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru celým procesem, aniž by potřebovaly pomoc odborníka na ochranné známky.

Formulář přihlášky obsahuje tři zásadní informace:

  • Vlastnická práva – ochrannou známku EU může vlastnit jakákoliv fyzická osoba nebo společnost. Tyto údaje jsou zveřejněny a musí být průběžně aktualizovány, aby nebylo pochyb o tom, kdo známku vlastní.
  • Co může být ochrannou známkou EU – vaše ochranná známka musí mít jasné grafické vyobrazení.
  • Výrobky a služby – musí být definovány tak, aby jiným obchodníkům bylo jasné, na jaké výrobky a služby se vaše přihláška vztahuje.

Pomocí níže uvedených odkazů vám ukážeme, jak podat přihlášku ochranné známky EU a jak ochrannou známku EU zapsat. Negarantujeme, že přihláška bude úspěšná, ale čím lépe jste připraveni, tím je to pravděpodobnější.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.