Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Nastavení upozornění

V nástroji eSearch plus si v záložkách „Ochranné známky“ a „Průmyslové vzory“ můžete nastavit sledovací upozornění a kontrolní upozornění. Upozornění je možné nastavit v zobrazení ve formě seznamu a v detailním zobrazení.

V nástroji eSearch plus v záložce „Ochranné známky“ a v sekci User Area internetových stránek úřadu EUIPO si můžete nastavit také upozornění na doménu .eu.


 • Kontrolní upozornění

  Kontrolní upozornění si můžete nastavit v záložkách „Ochranné známky“ a „Průmyslové vzory“ nástroje eSearch plus. Toto upozornění vychází z kritérií, která pro pokročilé vyhledávání zvolil přihlášený uživatel.

  Pokud například nastavíte kontrolní upozornění poté, co jste provedli pokročilé vyhledávání ve zveřejněných ochranných známkách pro ochrannou známku obsahující název ochranné známky „HI“, zahrnující výrobky zařazené do třídy 12 a získali jste x výsledků, objeví se upozornění, pokud je zveřejněna nová ochranná známka se stejnými kritérii (ochranná známka obsahující slovo „Hi“, zahrnující výrobky zařazené do třídy 12 atd.), ovšem počet výsledků se bude lišit od původního výsledku.

 • Nastavení kontrolního upozornění

  Kontrolní upozornění můžete nastavit v sekci přehledu výsledků (zobrazení ve formě seznamu) po provedení základního nebo pokročilého vyhledávání takto:

  1. Klikněte na ikonu megafonu Ikona upozornění zobrazenou v levé horní části tabulky. Otevře se vyskakovací okno.
  2. Pojmenujte upozornění:
   • z rozbalovací nabídky vyberte název upozornění, které bylo vytvořeno již dříve,
   • zvolte nový název a zadejte ho do textového pole umístěného vpravo.
  3. Pokud chcete, aby byla na vaši e-mailovou adresu zaslána kopie upozornění, zaškrtněte políčko „Chci dostávat upozornění e-mailem“.
  4. Klikněte na tlačítko „Nastavit upozornění“.

  Pokud bylo upozornění úspěšně vytvořeno, v dolní části vyskakovacího okna se zobrazí zpráva.

 • Sledovací upozornění

  Za účelem kontroly, zda nedošlo k určitým událostem týkajícím se ochranných známek EU, průmyslových vzorů Společenství a domén .eu totožných s ochrannými známkami EU, si lze nastavit sledovací upozornění. Můžete si zvolit řadu parametrů, na jejichž základě se upozornění vytvoří, např.:

  • změna statusu ochranné známky,
  • ochranná známka, kterou je třeba obnovit,
  • změna vlastnictví/zástupce,
  • blížící se konec lhůty pro podání námitek,
  • registrace totožných domén .eu.
 • Nastavení sledovacího upozornění

  Sledovací upozornění může být nastaveno v sekci detailního zobrazení ochranné známky či průmyslového vzoru po provedení základního nebo pokročilého vyhledávání.

  1. Klikněte na tlačítko Tlačítko „Nastavit upozornění v pravé horní části detailního zobrazení.

   Otevře se vyskakovací okno, ve kterém můžete zaškrtnout příslušná políčka podle toho, které změny statusu ochranných známek EU a zapsaných průmyslových vzorů Společenství chcete sledovat.

  2. Pojmenujte upozornění jedním z těchto způsobů:
   • z rozbalovací nabídky vyberete název upozornění, které bylo vytvořeno již dříve,
   • vytvořte nový název a zadejte ho do textového pole umístěného vpravo.
  3. Pokud chcete, aby byla na vaši e-mailovou adresu zaslána kopie upozornění, zaškrtněte políčko „Chci dostávat upozornění e-mailem“.
  4. Klikněte na tlačítko „Nastavit upozornění“.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.