Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Technické informace

Sekce věnovaná technickým informacím a otázkám bezpečnosti obsahuje specifikace pro přílohy, uživatelská jména a hesla a dále hardwarové a softwarové požadavky pro aplikace úřadu EUIPO.


Témata

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.