Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Formulář v pěti krocích

Formulář v pěti krocích je koncipován tak, abyste mohli snadno podat přihlášku OZEU v kterémkoli z 23 jazyků Evropské unie (EU).

formulář v pěti krocích
 

Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).

Chcete-li otevřít formulář přihlášky v pěti krocích, přejděte do sekce Ochranné známky > Způsoby zápisu > Podání přihlášky a pak klikněte na modré tlačítko Spustit přihlášku.

Spustit přihlášku
 
 • Koncepty (Uložit přihlášku)

  Vyplňování můžete kdykoli přerušit, uložit přihlášku jako koncept a dokončit ji později. Klikněte na Uložit přihlášku v pravém sloupci aplikace. Koncept je dostupný z části Koncepty vaší User Area.

 

Krok 1: Podrobnosti o ochranné známce

 • Jazyky a značka
  První jazyk

  První jazyk si zvolíte na stránce Podání přihlášky. Může to být kterýkoli z 23 jazyků EU.

  Druhý jazyk

  Dále musíte uvést druhý jazyk, kterým je jeden z pěti úředních jazyků úřadu EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Druhý jazyk musí být jiný než první jazyk. Nezapomeňte, že vaše ochranná známka může být v druhém jazyce napadena.

  Zaškrtněte zaškrtávací políčko, pokud chcete dostávat úřední korespondenci ve zvoleném druhém jazyce.

  Poznámka: Je-li prvním zvoleným jazykem některý z pěti úředních jazyků úřadu EUIPO, nemůžete si vybrat možnost dostávat úřední korespondenci v druhém jazyce. V takovém případě se zaškrtávací políčko nezobrazí.

  Značka

  Značky by měly být tvořeny nanejvýš 30 alfanumerickými znaky latinky: a–z, A–Z, 0–9. Nepoužívejte mezery. Budete-li mít v budoucnu jakýkoli dotaz týkající se vaší ochranné známky, uveďte vždy značku přidělenou úřadem EUIPO.

  Poznámka: Budete-li mít na úřad EUIPO v budoucnu jakýkoli dotaz týkající se vaší ochranné známky, uveďte vždy značku přidělenou úřadem.

 • Druhy ochranných známek

  Musíte vybrat druh ochranné známky, kterou chcete zapsat. Níže je seznam dostupných druhů:

  Druh Formáty příloh (jsou-li požadovány)
  Slovní ochranná známka N/A
  Obrazová ochranná známka JPEG
  Obrazová ochranná známka se slovními prvky* JPEG
  Prostorová ochranná známka JPEG, OBJ, STL, X3D
  Prostorová ochranná známka se slovními prvky* JPEG, OBJ, STL, X3D
  Zvuková ochranná známka JPEG, MP3

  *Poznámka: Tyto druhy ochranných známek nepředstavují v souladu s prováděcím nařízením o ochranné známce EU samostatné kategorie. Z praktických a technických důvodů jsou však na formuláři v pěti krocích odlišeny.

  Přečtěte si další informace o druzích ochranných známek v části definice ochranné známky.

  Kompletní informace o akceptovaných formátech souborů příloh najdete na stránce technických informací.

  Požadované údaje
  V závislosti na druhu známky, kterou chcete chránit, budete požádáni o poskytnutí různých informací.

  Ztvárnění ochranné známky
  Je důležité, aby ztvárnění známky, které nahrajete, bylo náležitým ztvárněním ochranné známky, kterou chcete zapsat, a aby jasně definovalo, jakou ochranu požadujete. Ztvárnění může být doplněno označením druhu dotyčné ochranné známky a v některých případech popisem. Avšak jak popis, je-li k dispozici, tak označení druhu ochranné známky musí být v souladu se ztvárněním.

  Po nahrání ztvárnění ochranné známky se zobrazí toto upozornění:

    „EUIPO zveřejní vaši ochrannou známku tak, jak je ztvárněna nyní. Pokud není ztvárněno přesně to, co chcete chránit, ztvárnění prosím opravte před odesláním přihlášky.“

    „Obrázek byl zpracován, aby splňoval technická kritéria.“

  Slovní prvek (prvky)
  Je třeba uvést pouze slovní prvky patrné v logu. Budou-li slovní prvky zadány nesprávně, úřad EUIPO je rovnou změní, aniž by vás o tom informoval.

 

Krok 2: Výrobky a služby

 • Přidání výrobků a služeb do přihlášky

  Chcete-li do přihlášky přidat výrobky a služby, klikněte na tlačítko Hledat.

  Otevře se nové vyskakovací okno. Napište klíčové slovo výrobků a služeb, které chcete vybrat (zobrazí se rozbalovací nabídka s návrhy automatické nápovědy), nebo klikněte na odkaz na Procházet všechny výrobky a služby.

  Chcete-li si při procházení všech výrobků a služeb zobrazit celou třídu, klikněte na ikonu „+“ Ikona plus, chcete-li seznam sbalit, klikněte na ikonu „-“ Ikona mínus.

  Chcete-li zobrazit všechna slova ve zvolené třídě, klikněte na ikonu složky Ikona složky. Chcete-li na seznam přidat klíčové slovo, zaškrtněte políčko v příslušném řádku tabulky vlevo Ikona zaškrtnutého políčka.

  Chcete-li zobrazit svůj výběr klíčových slov a tříd, klikněte na tlačítko Zobrazit váš výběr.

  Jakmile vyberete všechny požadované výrobky a služby, klikněte na tlačítko Pokračovat, které se objeví na stránce Zobrazit váš výběr. Budete přesměrováni zpět do přihlášky, v níž se zobrazí váš výběr.

  Pozor, pokud chcete předložit vlastní seznam výrobků a služeb, můžete tak učinit pouze v Rozšířené verzi formuláře.

 

Krok 3: Podobné ochranné známky

 • Zpráva o podobnosti

  Úřad EUIPO poskytuje zprávu o podobnosti, která obsahuje seznam ochranných známek, které by mohly mít vliv na vaši přihlášku. Dřívější ochranné známky by pro vaši přihlášku mohly představovat riziko. Seznam zohledňuje jak názvy ochranných známek, tak přihlašované výrobky a služby.

  Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající. Vaše ochranná známka by mohla být napadena, i pokud zpráva nezobrazí žádné výsledky.

  Zobrazit výsledky
  Zobrazí se tabulka se seznamem podobných ochranných známek. Chcete-li zobrazit další informace o výsledcích, můžete kliknout na ikonu lupy vpravo vedle tabulkového zobrazení . Otevře se nové okno zobrazující informace v aplikaci TMview.

  Kliknutím na tlačítko Stáhnout PDF pod tabulkou s výsledky lze stáhnout a uložit soubor PDF s informacemi.

  Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně zápisu, vyhledejte právní radu odborníka na duševní vlastnictví.

 • Nároky

  Uplatnění práva přednosti
  Zobrazí se otázka, jestli jste v posledních šesti měsících přihlašovali stejnou ochrannou známku. Pokud odpovíte, že ne, pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  Pokud odpovíte, že ano, budete muset provést následující:

  • Z rozbalovacího seznamu Země prvního podání vyberte příslušnou zemi.
  • Napište název ochranné známky (jsou-li údaje o ochranné známce dostupné v nástroji TMview, pole se doplní automaticky) a klikněte na tlačítko Import.
  • Údaje můžete zadat také ručně – klikněte na tlačítko Vytvořit ručně.
  • Úřad EUIPO již neposuzuje uplatnění práva přednosti věcně, ale kontroluje pouze formální požadavky.
  • Uveďte datum podání, číslo podání a zemi předchozí přihlášky.
  • Právo přednosti se nyní musí uplatnit společně s přihláškou OZEU a již je nelze uplatnit později.
  • Požadované doklady na podporu tohoto nároku musí být předloženy do tří měsíců od data podání.

  Poznámka: Jestliže podpůrné doklady (první podání) nejsou v jazyce úřadu EUIPO, můžete být požádáni o jejich překlad.

  Uplatnění seniority
  Zobrazí se otázka, jestli jste v posledních šesti měsících nechali zapsat stejnou ochrannou známku na vnitrostátní úrovni v rámci EU. Pokud odpovíte, že ne, pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  Pokud odpovíte, že ano, budete muset provést následující:

  • Z rozbalovacího seznamu vyberte členský stát EU, kde byla známka zapsána.

  • Uveďte název ochranné známky (pole se doplní automaticky) a klikněte na tlačítko Import nebo

  • Údaje můžete zadat také ručně – klikněte na tlačítko Vytvořit ručně.

  • Vyberte odpovídající možnost u Povaha zápisu.

  • Uveďte datum podání, číslo podání, datum zápisu a číslo zápisu a poté zvolte možnost k přiložení požadovaných dokumentů.

 

Krok 4: Vaše údaje

 • Vytvoření účtu / přihlášení

  V tomto okamžiku budete mít dvě možnosti:

  • Jestliže jste si ještě nevytvořili účet u úřadu EUIPO, budete se muset zaregistrovat kliknutím na tlačítko Vytvořit účet.
  • Jste-li majitelem účtu u úřadu EUIPO, zadejte své údaje a klikněte na tlačítko Přihlášení.

  Vaše údaje se poté importují do formuláře, takže bude stačit doplnit jen chybějící informace (údaje o přihlašovateli anebo zástupci).

  Přihlášky OZEU pro nerezidenty EU / společnosti mimo EU
  Přihlášku OZEU můžete podat, i když bydlíte mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), ale budete muset jmenovat zástupce.

 • Přihlašovatel a zástupce

  Přihlašovatele a/nebo zástupce lze přidat dvěma způsoby.

  Přidání stávajícího přihlašovatele/zástupce

  Zadejte jméno přihlašovatele/zástupce – zobrazí se seznam stávajících záznamů – vyberte příslušného přihlašovatele/zástupce a klikněte na tlačítko Import. Po zobrazení údajů o přihlašovateli/zástupci pokračujte kliknutím na tlačítko Přidat. Tuto metodu lze použít, pokud údaje byly zadány dříve.

  Přidání nového přihlašovatele/zástupce
  1. Zadejte údaje ručně kliknutím na tlačítko Vytvořit nový.
  2. Z rozbalovací nabídky vyberte druh přihlašovatele/zástupce.
  3. Vyplňte zbývající pole formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou*).
  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko Přidat.

  *Pokud formulář vyplňujete jako přihlašovatel, nelze přidat zástupce.

  Pozn.: zaškrtnete-li možnost „Hospodářské spojení“, budete muset vyplnit další dvě pole: povahu hospodářského spojení (např. zaměstnanec nebo obchodní partner) a název zaměstnavatele.

  Sdružení

  Podáváte-li přihlášku za sdružení, zadejte pouze identifikační číslo sdružení.

 

Krok 5: Potvrdit a zaplatit

V této fázi se vám zobrazí koncept přihlášky, kterou se chystáte odeslat. Před jejím podáním můžete stále údaje upravit.

V dalším kroku se otevře okno určené k úhradě poplatků, kde si budete muset zvolit způsob platby. Jestliže platíte bankovním převodem, doporučuje se, abyste si poznamenali kód transakce platby. Tak můžete platbu snadno identifikovat.

 • Po podání formuláře přihlášky

  Po ukončení procesu zápisu obdržíte potvrzení o řádném podání přihlášky a oficiální číslo přihlášky.

  Upozorňujeme, že doménové jméno .eu je třeba si zaregistrovat prostřednictvím akreditovaného registrátora (jejich seznam naleznete na internetových stránkách příslušného rejstříku).

  Musíte si rovněž stáhnout oficiální potvrzení. Upozorňujeme, že úřad EUIPO nevystavuje kopie potvrzení.

  Na konci procesu elektronického podání přihlášky úřad EUIPO pro informaci sděluje, zda jsou dostupná doménová jména .eu, která se shodují s názvem přihlašované ochranné známky, přičemž využívá databázi WHOIS. Uživatelé si rovněž mohou v sekci User Area a v nástroji eSearch nastavit upozornění, aby se ujistili, že budou informováni, pokud bude zaregistrováno doménové jméno .eu totožné s jejich ochrannou známkou.

Poslední aktualizace stránky 24-02-2018
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací