Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Roční účetní závěrka úřadu EUIPO

Roční účetní závěrka

Rozpočtový dokument

Roční účetní závěrka úřadu EUIPO 2020

 

Mezi oficiální finanční dokumenty úřadu EUIPO patří rozpočet, roční účetní závěrka, zpráva o rozpočtovém a finančním řízení a zpráva Evropského účetního dvora. Roční účetní závěrku tvoří finanční výkazy a zprávy o plnění rozpočtu úřadu EUIPO. Roční účetní závěrka musí splňovat příslušná pravidla, musí být přesná a úplná a musí podávat věrný a poctivý obraz. Vypracovává se v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami.


PDF

Poslední aktualizace stránky 22-06-2021
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací