Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Roční účetní závěrka úřadu EUIPO

Roční účetní závěrka

Rozpočtový dokument

Roční účetní závěrka úřadu EUIPO 2021

 

Mezi oficiální finanční dokumenty úřadu EUIPO patří rozpočet, roční účetní závěrka, zpráva o rozpočtovém a finančním řízení a zpráva Evropského účetního dvora. Roční účetní závěrku tvoří finanční výkazy a zprávy o plnění rozpočtu úřadu EUIPO. Roční účetní závěrka musí splňovat příslušná pravidla, musí být přesná a úplná a musí podávat věrný a poctivý obraz. Vypracovává se v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami.


PDF

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací