Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Rozpočet úřadu EUIPO

Nejnovější rozpočet

Rozpočtový dokument

Rozpočet úřadu EUIPO 2023

Rozpočet úřadu EUIPO na nadcházející rok je po svém vypracování předložen ke schválení rozpočtovému výboru úřadu. Rozpočet nelze plnit, dokud není schválen rozpočtovým výborem, který tvoří zástupci členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu. Rozpočet se zveřejňuje v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině. Obsahuje podrobný přehled veškerých finančních činností úřadu pro nadcházející rok.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.